Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Forum do rozmów wszelakich. Surowy zakaz dyskysji religijnych!
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 12:36

Wiersz mojego autorstwa, pisany pod natchnieniem Bożym.

Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Chrystus nie jest katolikiem,
Prawosławnym, protestantem.
To wcielone Słowo Boga,
Będące niezmiennym Prawem.

Zatem kogo czcisz człowiecze,
W "chrześcijańskim" zborze?
Wymysł ludzkiej wyobraźni,
Czy wcielone Słowo Boże?

Jeśli wieprzem się zajadasz,
Świadom znoisz się w Sobotę,
Bardziej aniżeli mądrość,
Pokochałeś swą głupotę.

Lecz na mniejszą naganę,
Zasługują nieświadomi,
Bo szukając swego Stwórcy,
Zaczynają być przytomni.

Ale kto poznawszy Prawdę,
Dobrowolnie ją odrzuca,
Gwałcąc Boże Przykazania -
Tchnienie Świętego zasmuca;

Boży Gniew na siebie ściągnie;
Święty, słuszny, sprawiedliwy,
Bo choć został pouczony,
Stał się przeto niegodziwy.


Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 18169
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: KAAN » 09 gru 2016, 12:52

Nie jesteś wrogiem protestantyzmu i nie pisz w działach zakazanych. Następne próby bedą punktowane.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: Rembov » 09 gru 2016, 12:53

Szkoda, że autor nie raczył zapoznać się z nauczaniem chrześcijańskim i nie jest na przykład świadomy faktu, że przepisy Prawa Mojżeszowego obowiązują żydów, a nie chrześcijan.


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:10

(4 Mojżesza, 15:15) Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowiązująca zarówno was jak i obcych. 16 To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was».


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: Rembov » 09 gru 2016, 13:13

Cytujesz fragment Prawa Mojżeszowego, którego zachowywanie nie obowiązuje chrześcijan. Jak ty czytałeś Pismo Święte, że przegapiłeś piętnasty rozdział Dziejów Apostolskich, w którym opisano moment zniesienia obowiązku stosowania się do przepisów Prawa Mojżeszowego?


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:17

(Wyjścia 20, 1)
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
13 Nie będziesz zabijał.
14 Nie będziesz cudzołożył.
15 Nie będziesz kradł.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: Rembov » 09 gru 2016, 13:20

Sądzisz, że cytując Dekalog, zmieniasz cokolwiek w tym, co napisałem? Niczego nie zmieniasz. Pokazujesz jedynie brak argumentów. :D


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:21

( Pwt 4:2-8) Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: "Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny". 7 Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? 8 Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?


Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:22

(Pwt 4, 16-20) abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, 17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, 18 podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią. 19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. 20


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: Rembov » 09 gru 2016, 13:24

Dalej niczego nie dowodzisz poza tym, że tkwisz w judaizmie, do którego próbujesz włączyć wybrane, pasujące ci elementy chrześcijaństwa.


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:26

(Pwt 4, 39,40) Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. 40 Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.

(Pwt 5, 29) Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede Mną i wykonywali zawsze wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom ich na wieki.


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: Rembov » 09 gru 2016, 13:28

Daj mi znać jak postanowisz rozmawiać.


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:31

(Pwt 10, 16...)Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie nadal [ludem] o twardym karku, 17 albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. 18 On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. 19 Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej. 20 Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu

(Pwt 11,1) 1 Miłujcie przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. 2 Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia,
Ostatnio zmieniony 09 gru 2016, 13:38 przez WordWasGod24, łącznie zmieniany 1 raz.


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: Rembov » 09 gru 2016, 13:36

I nie czyta tego, co się do niego pisze. :(


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
WordWasGod24
Posty: 65
Rejestracja: 21 mar 2015, 10:46
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Wiersz: Konsekwencje Fałszywej Adoracji

Postautor: WordWasGod24 » 09 gru 2016, 13:37

(Kapłańska 17, 10: ) Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. 11 Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. 12 Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi. 13 Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. 14 Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony.Wróć do „Stop Teologii”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości