Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Chrześcijańskie spojrzenie na wydarzenia polityczno-ekonomiczne - zarówno te krajowe jak i zagraniczne
Albertus
Posty: 9349
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: Albertus » 30 mar 2018, 16:50

w tle z rebe Grzegorzem Braunem


Moje poglądy na omawiane tematy ukształtowały się na wiele lat zanim jeszcze dowiedziałem się że istnieje ktoś taki jak Grzegorz Braun. Jeśli jesteś ciekaw to zobacz moje dawne posty..

natomiast widziałem film jak Braun zdaje pytanie o żydowskich niewolników w czasach mesjańskich jakiemuś rabinowi.Bardzo ciekawe. Czyż nie?


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: berecik » 30 mar 2018, 18:26

Albertus pisze:
w tle z rebe Grzegorzem Braunem

Moje poglądy na omawiane tematy ukształtowały się na wiele lat zanim jeszcze dowiedziałem się że istnieje ktoś taki jak Grzegorz Braun. Jeśli jesteś ciekaw to zobacz moje dawne posty..
natomiast widziałem film jak Braun zdaje pytanie o żydowskich niewolników w czasach mesjańskich jakiemuś rabinowi.Bardzo ciekawe. Czyż nie?

Miałem na myśli, że „mówisz Braunem”, to znaczy użyłeś jego konstrukcji myślowej, która zresztą nie musi być jego, Grzegorz mógł ją tylko spopularyzować. Nie twierdzę, że jesteś uczniem tego czy innego, ale skoro użyłeś jego myśl, pozwoliłem sobie to zauważyć.

W kwestii rabinów i gojowskich niewolników.
I
Trochę ryzykuję, ale wydaje mi się, że tego typu konstrukcje myślowe mają swe źródło w judaizmie wschodnim, którego tłem nie była nasza cywilizacja, ale azjatycko-arabska. Że rabini europejscy, amerykańscy, raczej podobnych tez nie generują, ani propagują. Izrael współczesny, choć ma intensywne kontakty z Zachodem jest otoczony innym kręgiem kulturowym, z którego wielu Żydów nie tak dawno się wydostało. Sami Żydzi mówią o różnicach mentalności między braćmi z diaspory i Izraela. Jedne z nich chwalą inne krytykują.

II
Mówimy o poglądach jakiegoś rabina, czy nawet grupy rabinów. A jak było jeszcze niedawno ze stosunkiem chrześcijan wobec Żydów. Poważne zmiany nastąpiły dopiero po wojnie. Jeszcze przed nią należeli do gorszego rodzaju, nawet w USA. Ojcowie protestantyzmu nie mieli o nich dobrego zdania i nie przewidywali odrodzenia Izraela. Kościół katolicki wyraźnie zmienił nastawienie po Vaticanum II, a szczególnie w czasie pontyfikatu JPII.

III
Rabin vs G. Braun.
Posłuchaj, co głosi Grzegorz Braun, nawet nie na temat innych religii, ale samego chrześcijaństwa ewangelicznego. Ile pracy on i inni wkładają w jego oczernianie, jak bardzo szkalują jego teologię łącząc w sposób kuriozalny z totalitarnymi systemami XX wieku.
Sprawdź sobie, co pisał o Żydach święty waszego kościoła Jan Chryzostom.
Co pisał Luter … lepiej nie czytaj.


Daj mądrość wodzom w ich wojowaniach,
Błogosław Antka w nowych zadaniach,
Stół tych co Ciebie, miłosci szukają,
Daj pokój prawym,
Sąd... co zdradzają.

"Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia."
(4 Moj. 14:18) ... (Ps. 86:15) ...
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: artur403 » 31 mar 2018, 22:53

Reszta Izraela już była, ale przekształciła się w Kościół.
No i po 2 tysiącach lat ta Reszta jest większa znacznie od Izraela wg ciała.

Rozróżniam Izraela wg ciała oraz Izraela duchowego.

7 Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze].
8 Albowiem ganiąc ich, zapowiada:
Oto nadchodzą dni, mówi Pan,
a zawrę z domem Izraela
i z domem Judy przymierze nowe.
9 Nie takie jednak przymierze,
jakie zawarłem z ich ojcami,
w dniu, gdym ich wziął za rękę,
by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej.
Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu,
przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
10 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela
w owych dniach, mówi Pan.
Dam prawo moje w ich myśli,
a na sercach ich wypiszę je,
i będę im Bogiem,
a oni będą Mi ludem.
11 I nikt nie będzie uczył swojego rodaka
ani nikt swego brata, mówiąc:
Poznaj Pana!
Bo wszyscy Mnie poznają,
od małego aż do wielkiego.
12 Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością
i nie wspomnę więcej na ich grzechy.
13 Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.


Dom Izraela to chrześcijanie. A Nowe Przymierze jest z Chrystusem.
A Izrael wg ciała nie zna go.

4 Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej: 5 obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, 6 co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu. 7 Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. 8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa 9 i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze3 - 10 przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, 11 dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

Paweł myśli podobnie jak ja: że nie ma znaczenia fizyczne zrodzenie.


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: artur403 » 31 mar 2018, 23:28

19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Poganie przez wiarę w Jezusa stają się domownikami Boga.

15 Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
16 Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego [niech zstąpi] pokój i miłosierdzie!


Przynależność do cielesnego Izraela jest nieistotna. A Izrael Boży to chrześcijanie.


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: berecik » 01 kwie 2018, 04:42

Przytoczyłeś Hebr. 8:7-13, który mówi „zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe”. Nie wiem, czy ci to nie umknęło. Jak i inne słowa Jezusa: „Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.” (Mat. 15:24 Bw); „ Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.” (Mat. 10:5-7 Bw)

Tak, ewangelię poganom zanieśli Żydzi, nie Jezus. On był do wyłącznej dyspozycji Izraela. Gdyby nie Izrael, ewangelii nigdy byśmy nie usłyszeli. Taka wola Pana. Nic nam do tego.

Druga kwestia – Lista do Hebrajczyków dotyczy bardzo konkretnego przymierza arcykapłańskiego, zmiany na stanowisku arcykapłana, zastąpienia porządku Aarona porządkiem Melchisedeka.

„Kościół”, drogi arturze403, to nie to, o czym mówisz. Kościół – ekklesia gr., kahal heb. to „zgromadzenie”. Nie jest to pojęcie religijne, choć wielu wzmacnia je przymiotnikiem „wywołanych”. To pojęcie funkcjonuje od początku. Każda wspólnota (wierzących czy niewierzących), każda rodzina to zgromadzenie (kościół - słowo czeskiego pochodzenia).

W zgromadzenie Izraela wszczepieni zostali poganie. Nie po to jednak, by stać się Izraelem, o czym mówi 15 rozdz. Dziejów Apostolskich, nie aby stać się synami Jakuba, ale by stać się dziećmi Abrahama, który ojcem wiary nazwany został przed „operacją Izrael”, tzn. przed obrzezaniem. Dlatego kościół nowego przymierza ma dwa rodzaje gałęzi: naturalne i wszczepione. Duchowo są tak samo święte, ale kulturowo odrębne. Chrześcijanie nie obchodzą Święta Szałasów, a Żydzi, wierzący w Jezusa tak.

Podobnie jest jedna owczarnia (Ducha), ale w jej wnętrzu znajdują się dwie owczarnie – narodowa Izraela i międzynarodowa pogan. Historię zbawienia Pan zapoczątkował w Izraelu, następnie rozszerzył ją na pogan do czasu, gdy w pełni wejdą i zakończy w Izraelu.

Jeżeli Piotr został posłany do Żydów, a Paweł do pogan, co było decyzją Pana, to wg twojej koncepcji obaj poszliby do tych samych ludzi. Tymczasem Paweł pracował wśród pogan, Piotr wśród Żydów, zasadniczo.

W kościele duchowym (w sferze ducha) nie ma Żyda ani Greka, nie ma mężczyzny, ani niewiasty. Na ziemi jednak (w realu), wszyscy oni są. Wystarczy sprawdzić :)

Nie wiem, o co tak walczysz, skoro zbawienie nie jest zależne od przynależności narodowej. Czy „Boży Polak” brzmi gorzej?


Daj mądrość wodzom w ich wojowaniach,
Błogosław Antka w nowych zadaniach,
Stół tych co Ciebie, miłosci szukają,
Daj pokój prawym,
Sąd... co zdradzają.

"Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia."
(4 Moj. 14:18) ... (Ps. 86:15) ...
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19255
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: KAAN » 01 kwie 2018, 13:16

artur403 pisze:Izrael Boży to chrześcijanie.
Nie, Izrael to potomkowie Jakuba (Izraela), a zbawieni - Kościół nie są Izraelem. Ten Izrael który zostanie powołany do tysiącletniego królestwa to grupa, która dopiero zostanie ukształtowana przez samego Pana Boga a nie przez ludzi. Zostaną złowieni przez Bożych myśliwych i rybaków (Jer 16:16), zostaną sprowadzeni do ziemi Izraela i nawróceni przez Boga:

List do Rzymian 11:26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
nadrozd
Posty: 2522
Rejestracja: 07 paź 2015, 14:22
Ostrzeżenia: 3
wyznanie: Protestant
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: nadrozd » 01 kwie 2018, 16:03

KAAN pisze:
artur403 pisze:Izrael Boży to chrześcijanie.
Nie, Izrael to potomkowie Jakuba (Izraela), a zbawieni - Kościół nie są Izraelem. Ten Izrael który zostanie powołany do tysiącletniego królestwa to grupa, która dopiero zostanie ukształtowana przez samego Pana Boga a nie przez ludzi. Zostaną złowieni przez Bożych myśliwych i rybaków (Jer 16:16), zostaną sprowadzeni do ziemi Izraela i nawróceni przez Boga:

List do Rzymian 11:26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.Wlasnie.....

Ostatnio zwrocilem uwage ze to rozdzielenie kosciola i Izraela w dziejach....Apostolakich....
dz1:5-20
5 Ponieważ Jan chrzcił wodą, ale wy, po niewielu tych dniach, zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. 6 Następnie, kiedy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Israelowi? 7 Ale do nich powiedział: [b]Nie jest wasze by poznać czasy i okresy, które Ojciec ustanowił sobie w swojej władzy. 8 Lecz weźmiecie moc Ducha Świętego, który do was przychodzi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całe[/b]j Judei, Samarii, i aż do najodleglejszych krain. 9 A gdy powiedział te rzeczy, został uniesiony wśród tych, co patrzeli, oraz chmura usunęła go z ich oczu. 10


Wszystko wskazuje na to ze te plany które Ojciec ustanowil w swpjej wladzy wzgledem Izraela,
Sa az TAK BARDZO inne od planow wpbec kosciola ze powiedzial apostolom , ze to nie ich sprawa.....

Bardzo mnie to uderzylo....zdziwilo.....i z szokowalo,...
Bo najwidoczniej to nie nasza sprawa....tym bardziej.


Uwaga !! Pan jeszcze nie skończył procesu Obrazek ulepszania Nadrozda..

* Materiał z jakiego zrobione sa Nadrozdy nadaje sie WYŁĄCZNIE do powolnej obróbki. Za utrudnienia PRZEPRASZAM.
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: artur403 » 01 kwie 2018, 21:24

Izrael wg ciała to potomkowie fizyczni Jakuba/Izraela.

Izrael duchowy zawiera uczniów Jezusa, którzy stają się domownikami Boga i braćmi Jezusa, lub Jego dziećmi (wg innego punktu widzenia):
19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -
20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.


11 Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego [są] wszyscy.
Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, mówiąc:
12 Oznajmię imię Twoje braciom moim,
pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał.
13 I znowu:
Ufność w Nim pokładać będę.
I znowu:
Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg.


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19255
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: KAAN » 02 kwie 2018, 00:09

artur403 pisze:Izrael duchowy zawiera uczniów Jezusa,..
To nie jest prawda, uczniostwo funkcjonuje tylko w obrębie Kościoła a nie Izraela.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Nowe Imię
Posty: 108
Rejestracja: 23 lut 2018, 15:45
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: Nowe Imię » 02 kwie 2018, 08:00

Prawdziwy Izrael to wierni Zydzi i poganie wszczepieni w szlachetne drzewo. Izrael jest już pojeciem duchowym, a nie materialnym i narodowym.


https://sobotni.blog/
"Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy" Rz 8:9.
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: artur403 » 02 kwie 2018, 12:17

W tym wszystkim warto wybadać, którzy ludzie nazywający się chrześcijanami są skłonni do uległości i podporządkowania Kościoła ludziom nazywających się Żydami.

Dlaczego to robią? Albo sami mają pochodzenie żydowskie i liczą błędnie na to, że będą panami nad innymi niewolnikami, albo sami się zgłaszają na niewolników ludzi odrzucających Chrystusa.

Przypominam, że wiara w Chrystusa wyłącza z narodu Żydowskiego. Chrześcijanin, choćby miał pochodzenie, będzie uznany za goja i niewolnika.


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: berecik » 02 kwie 2018, 13:12

Nowe Imię pisze:Prawdziwy Izrael to wierni Zydzi i poganie wszczepieni w szlachetne drzewo. Izrael jest już pojeciem duchowym, a nie materialnym i narodowym.

Chyba z ruchu adwentowego (słowo „sobotni”) :)
Niech Cię Pan błogosławi.

Każdy Izraelita, Polak ma sferę ducha i ciała. Ale sfera ducha Polaka jest przyporządkowana temu konkretnemu Polakowi, z krwi i kości, z konkretnym DNA. Nie innemu Polakowi ani tym bardziej jakiemuś Egipcjaninowi. Tak kalkuluję.
Poganie, wierzący w Jezusa, stali się uczestnikami dóbr duchowych Izraela. Gdyby równocześnie stali się Izraelem, Paweł nie mógłby nadal nazywać ich poganami, wierzący poganie nie mogliby być dłużnikami samych siebie – patrz Rzym. 15:25-27
Paweł nie zdążył załapać się na ruch adwentowy, który skądinąd bardzo cenię.

Rzym. 15:25-27
A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi.
(BW)

Zbiórka była dobrowolna i skierowana nie tyle do Izraelem, bo jest Izraelem. Dotyczyła tylko ubogich, nie zaś tych, którym się działo dobrze. Dotyczyła ubogich wyznawców Pana, a nie wszystkich ubogich w Jerozolimie. Czy „wierzący” Żydzi nie pomagali „niewierzącym”? Zapewne pomagali, tylko gdy zaczęło brakować „domownikom”, pomoc prawdopodobnie została ograniczona, albo nawet zawieszona.


Daj mądrość wodzom w ich wojowaniach,
Błogosław Antka w nowych zadaniach,
Stół tych co Ciebie, miłosci szukają,
Daj pokój prawym,
Sąd... co zdradzają.

"Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia."
(4 Moj. 14:18) ... (Ps. 86:15) ...
Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: berecik » 02 kwie 2018, 14:01

artur403 pisze:W tym wszystkim warto wybadać, którzy ludzie nazywający się chrześcijanami są skłonni do uległości i podporządkowania Kościoła ludziom nazywających się Żydami.

Dlaczego to robią? Albo sami mają pochodzenie żydowskie i liczą błędnie na to, że będą panami nad innymi niewolnikami, albo sami się zgłaszają na niewolników ludzi odrzucających Chrystusa.

Jeżeli jacyś chrześcijanie decydują się na uległość wobec Żydów, to znaczy, że jeszcze nie osiągnęli dojrzałości. Wszyscy jesteśmy w procesie, nigdy doskonali, każdy potrzebuje czasu. Chrześcijanie nie są, a przynajmniej nie powinni być podlegli nikomu oprócz Pana.

Czym innym natomiast jest organizowanie się we wspólnocie. Tak jak w pierwszym kościele wierzący powinni wybierać osoby odpowiedzialne za jakieś dziedziny. Najlepsze w tych dziedzinach, również pasterzy. Następnie stosować się do ich zaleceń (z zachowaniem kontroli i umiaru). Jeśli prowadzący nie daje rady, wybiera się kolejną osobę.

artur403 pisze:Przypominam, że wiara w Chrystusa wyłącza z narodu Żydowskiego. Chrześcijanin, choćby miał pochodzenie, będzie uznany za goja i niewolnika.

Śmiesznie zabrzmiało :) Po pierwsze tzw. goje nie są traktowani w Izraelu jak niewolnicy. Orginałowie, mający poczucie wyższości (Herren Volkiści) znajdują się w każdym narodzie, a więc i u nas.
Współczesne normy judaizmu, czy nawet prawo współczesnego Izraela, nie mają znaczenia, bo nie rabini założyli Izrael, ani obecny rząd. Nie trzeba też być formalnie wyznawcą Jezusa, by odziedziczyć Królestwo i życie wieczne. Bo nie ten, kto mówi i nie ten, kto słucha, ale ten który czyni się ostoi.

Łuk. 10:25-28
A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.
Rzekł mu więc:
Dobrze odpowiedziałeś,
czyń to, a będziesz żył.

(Bw)

Łuk. 6:46-49
Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.
(Bw)

Żydzi, którzy formalnie nie uznają Jezusa, ale uznają Jego Słowo (Torę) i strzegą Go, mogą według mnie spać spokojnie.


Daj mądrość wodzom w ich wojowaniach,
Błogosław Antka w nowych zadaniach,
Stół tych co Ciebie, miłosci szukają,
Daj pokój prawym,
Sąd... co zdradzają.

"Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia."
(4 Moj. 14:18) ... (Ps. 86:15) ...
Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: berecik » 02 kwie 2018, 14:23

nadrozd pisze:
KAAN pisze:
artur403 pisze:Izrael Boży to chrześcijanie.
Nie, Izrael to potomkowie Jakuba (Izraela), a zbawieni - Kościół nie są Izraelem. Ten Izrael który zostanie powołany do tysiącletniego królestwa to grupa, która dopiero zostanie ukształtowana przez samego Pana Boga a nie przez ludzi. Zostaną złowieni przez Bożych myśliwych i rybaków (Jer 16:16), zostaną sprowadzeni do ziemi Izraela i nawróceni przez Boga:
List do Rzymian 11:26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.
Wlasnie.....
Ostatnio zwrocilem uwage ze to rozdzielenie kosciola i Izraela w dziejach....Apostolakich....
dz1:5-20
5 Ponieważ Jan chrzcił wodą, ale wy, po niewielu tych dniach, zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. 6 Następnie, kiedy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Israelowi? 7 Ale do nich powiedział: [b]Nie jest wasze by poznać czasy i okresy, które Ojciec ustanowił sobie w swojej władzy. 8 Lecz weźmiecie moc Ducha Świętego, który do was przychodzi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całe[/b]j Judei, Samarii, i aż do najodleglejszych krain. 9 A gdy powiedział te rzeczy, został uniesiony wśród tych, co patrzeli, oraz chmura usunęła go z ich oczu. 10
Wszystko wskazuje na to ze te plany które Ojciec ustanowil w swpjej wladzy wzgledem Izraela,
Sa az TAK BARDZO inne od planow wpbec kosciola ze powiedzial apostolom , ze to nie ich sprawa.....

Bardzo mnie to uderzylo....zdziwilo.....i z szokowalo,...
Bo najwidoczniej to nie nasza sprawa....tym bardziej.

Przyłączam się i do wniosków i do wrażeń
:)


Daj mądrość wodzom w ich wojowaniach,
Błogosław Antka w nowych zadaniach,
Stół tych co Ciebie, miłosci szukają,
Daj pokój prawym,
Sąd... co zdradzają.

"Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia."
(4 Moj. 14:18) ... (Ps. 86:15) ...
Albertus
Posty: 9349
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Izrael rzucił rękawice CAŁEMU ŚWIATU

Postautor: Albertus » 02 kwie 2018, 17:06

Berecik! Czy pracowałeś już w kibucu?


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.

Wróć do „Polityka i ekonomia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości