Intronizacja Jezusa Uzurpatora

Chrześcijańskie spojrzenie na wydarzenia polityczno-ekonomiczne - zarówno te krajowe jak i zagraniczne
Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Intronizacja Jezusa Uzurpatora

Postautor: berecik » 04 lip 2015, 23:15

Zagrożenie duchowe

Mamy zatem na horyzoncie kolejne nieszczęście, jakby mało ich spadło na naszą ukochaną Ojczynę. Mowa jest o Jezusie Rozalii Celakówny i jego ultimatum - albo zostanie on obwołany królem, albo Polska zginie.

Wyraźnie widać, że na giełdzie duchowej ogłoszono stawkę na przetrącenie nadchodzącego błogosławieństwa. Mamy kolejną duchową bitwę, w której atak jest skierowany na elity duchowe i parlamentarne. Niewola w której tkwimy politycznie od trzystu lat (bitwa pod Połtawą 1709), a duchowo od 360 (śluby lwowskie Jana Kazimierza 1656) albo zelży albo się pogłębi.

Mówi się dziś, że 'Izrael' wyciąga rękę po nasze dziedzictwo ekonomiczne. Tymczsem pewne środiwiska w kościele od wieków to samo robią z dziedzictwem duchowym Izraela stawiając siebie w roli do której nie jest powołany. Nie daje nam usprawiedliwienia fakt, że Izrael od wieków jest sceptycznie nastawiony do Jezusa. To sprawa między nim a Bogiem, zasłony która pewnego dnia zostanie usunięta (patrz 2 Kor. 3:15-16, Rzym. 11:25-27). Paweł mówi na ten temat - "Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne." (Rzym. 11:28-29).

W żądaniu Jezusa Celakówny ujawniają się trzy problemy, z którymi Polacy borykali i borykają się w całej swej historii.

Są to (1) rzymsko-chrześcijańska łaska, zbawienie 'pod przymusem'. Przykładem tego jest chrzest w okresie niemowlęcym; (2) wspomniane centralne ulokowanie owczarni pogańskiej na czele z Rzymem co jest związane z teologią zamiany; oraz (3) przeszacowanie łaski i błogosławieństwa narodu polskiego jako pochodni Pańskiej w morzu ciemności otaczających ją narodów.

Cytaty:
2 Kor. 3:15-16 BT
I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada i .
Rzym. 11:25-27
Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.


Awatar użytkownika
navi31
Posty: 1399
Rejestracja: 11 sty 2015, 02:19
wyznanie: Kościół Katolicki
Lokalizacja: Ziemia Lubelska
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: navi31 » 04 lip 2015, 23:39

do forumowiczów : i co - widzicie?
Tak samo jemu nie zdołacie naruszyć tej ''prawdy '' z głowy
jak wam nie mozna naruszyć waszej. :hypno: :hypno:
Oczywiście cytaty z Biblii też poszły ,
mozna by rzec ''opiera sie na Biblii'' ... ha ^_^


[ stopka to nie post z gigantycznymi obrazkami na pol strony :) nie wiemy kiedy piszesz a kiedy masz stopkę]

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".
Albertus
Posty: 9352
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Albertus » 05 lip 2015, 00:16

Czy mógłbyś berecik rozwinąć swoją myśl odnośnie tego "nadchodzącego błogosławieństwa"?

Z czego miałoby wynikać to błogosławieństwo dla Polski?


Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: berecik » 05 lip 2015, 00:18

Osobowość Jezusa z Nazaretu a zbawienie Jezusa rzymskiego

Pierwszym problemem jest tryb tzw. rzymskiego zbawienia, który można nazwać mechanicznym a nawet 'pod przymusem'. Bez dojrzałego osobistego spotkania Boga, bez miłości i dobrowolnego upamiętania. Takie jest oblicze rzymskiego chrztu niemowląt.

Również tzw. chrzest państwowy inspirowany kalkulacją polityczną był wydarzeniem w dużej mierze pustym, bez duchowych konsekwencji. Nawet jeśli częśtraktowania.ów mogł przeżyła rzeczywiste nawrócenie, jest wykluczone by urzędowa opereracja dokonała prawdziwej przemiany wszystkich. Nawróceniem zawiaduje bowiem Duch Święty a nie aparat biurokratyczny państwa.

Praktykowany powszechnie chrzest niemowląt usuwa ze świadomości fakt, że do aktu zawarcia przymierza z Bogiem jest konieczna metanoja (gr. upamiętanie, powrót do wspólnoty z Panem), która z kolei wymaga dojrzałości, dobrowolnej decyzji. Niemowle, ani dzieci nie są ku temu predysponowane. Przeciwnie zgodnie ze słowami Jezusa dzieci takiego aktu nie potrzebują, bo 'z urzędu' należą do Pana - Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" (Łuk. 18:15-17)

Ktoś powie, że przecież Izrael również dokonywał masowo formalnego obrzędu religijnego jakim bylo obrzezanie niemowląt. To prawda, ale przymierze związane z obrzezaniem jest czym innym niż nowe przymierze, ma inne cele i nie niesie ze sobą zbawienia. Obrzezanie poświadczało to, co i tak jest nieuchronne, że każdy człowiek rodzi się z określoną narodowością. A jako że była to narodowość wybrana przez Boga spośród wszystkich narodów ziemi, że zostały przed nią postawione większe wymagania, że Bóg zobowiązał się do szczególnej troski o swój lud, ku pamięci tego pozostawił Izraelitom znak obrzezki.

Zawsze każdy Izraelita mógł zrezygnować z więzów z Bogiem. Cóż, znak przymierza pozostawał... ale w sejfie.

Izrael stał się świadectwem łaski Boga, świadkiem Bożego planu zbawienia dla wszystkich ludzi i trudności związanych z jego urzeczywistnieniem.

Bóg stanął na czele Izraela. Zainicjował to co zwykle leży w kompetncjach władzy ustawodawczej. W znacznym stopniu realizował też zadania władzy wykonawczej. Na Synaju, pustyni, w jednym pokoleniu, Izrael przyjął konstytucję, całe ustawodawstwo, zręby własnej kultury, i gdyby bardziej zaufał swemu Panu objąłby również całe przewidziane dla niego terytorium. Wszystko odbywało się pod nadzorem Bożym. Pan objął zatem obowiązki króla zanim sami Izraelici zdecydowali się Go tym tytułem obdarzyć (Powt. Praw. 33:5). Żaden inny naród nie został tak bezpośrednio i w tak niezwykły sposób ukonstytuowany i doprowadzony do bytu politycznego.

Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu wielką mocą, przez znaki i cuda jakich nikt wcześniej ani później nie oglądał. Na oczach okolicznych ludów upokorzył największe ówczesne imperium ekonomiczne i militarne - Egipt. Mimo to ani razu nie domagał się, by Go obwołano królem.
Również kiedy tysiąc lat później przyszedł w ciele nie domagał się królewskiej nominacji, szczególnego traktowania

Prawdziwy Jezus nie wyznaczał sobie urzędu ani narodu na którego czele stanął. Wyboru dokonał sam Bóg, jak powiada Ewangelia Łukasza: (...) a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łuk. 1:32-33 BT). Nawet kiedy Jezus mówił "nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem" (Jan. 15:16 BT) dwa rozdziały później (w rozdziale 17) wyjaśnił "Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś" (6 i kolejne wersety), "Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego" (Łuk. 10:22 BG) "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca" (Jan. 6:65 BT). Oblicze władzy prawdziwego Boga, relacje między Nim a podległymi sługami nie są może nawet możliwe do zrozumienia dla nas w obecnym czasie.


Albertus
Posty: 9352
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Albertus » 05 lip 2015, 00:21

Z czego miałoby wynikać to błogosławieństwo dla Polski?


Konkretnie.


Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: berecik » 05 lip 2015, 01:37

Albertus pisze:Czy mógłbyś berecik rozwinąć swoją myśl odnośnie tego "nadchodzącego błogosławieństwa"?

Z czego miałoby wynikać to błogosławieństwo dla Polski?

Każdy naród otrzymał określony potencjał, błogosławieństwo. W Izraelu najwyraźniej było ono widoczne w czasach Dawida i Salomona, u nas około wieku XV-XVII.

Nie mogę za wiele rozwinąć myśli o nadchodzącym błogosławieństwie pond to, że je przeczuwam, mam co do niego przekonanie.

Bardzo dużo zależy od samych Polaków. Elity z lat 90. nie wykorzystały okazji geopolitycznej i tylko częściowo usprawiedliwia je fakt, że były obciążone poprzednią epoką. Kościół również nie sprostał zadaniu.

Teraz pojawia się kolejna okazja.

Wzbudzenie w nas poczucia elitarności i wyjątkowości mesjańskiej jest najlepszym sposobem przyjęcia fałszywego poczucia siły i asekuracji Bożej. Ograniczają nas rozmaite więzy kultowe, i co gorsze mogą pojawić się nowe. Sytuacja duchowa wcale nie jest łatwa.

Pytasz z czego miałoby wynikać to błogosławieństwo dla Polski? Przesłanek jest wiele. Choćby ta jak przeszliśmy okres II wś, jaką politykę prowadziły ówczesne elity. Tej wojny nie można było wygrać, ale poważnie ograniczono straty, koszty zniszczeń duchowych, tożsamości z tytułu kolaboracji czy z Niemcami i Rosjanami. Mamy w skali Europy jedną z najpiękniejszych kart z tego okresu.

Zupełnie nie zgadzam się z matematyką polityczną Ziemkiewicza i Zychowicza. Nie znajduje w niej bilansu ponadczasowego, a zatem Bóg i jego oceny są sprowadzone do naiwnej bajeczki. Tymczasem kiedy wybrańcy Króla królów otrzymywali berło stali u progu okres niewoli, Kanaanejczycy czasu prosperity. Bilans domknął się po 400 latach.

Oczywiście potrzebny jest pragmatyzm, trzeźwa kalkulacja, ale jak dowodzi prof. Nowak i historia koszty krótkoterminowe zwiększają czasami możliwości w dłuższej perspektywie. Zatem tracimy ale i zyskujemy. Przed nami kolejne rozdanie.


Awatar użytkownika
berecik
Posty: 178
Rejestracja: 12 maja 2015, 13:17
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: strefa anglosaska, w tym Netherlands
Gender: Male
Kontaktowanie:

Konsekwencje intronizacji

Postautor: berecik » 05 lip 2015, 03:21

Prawdziwa intronizacja nie ma nic wspólnego z powieszeniem kolejnego obrazu kultu na ścianie.

Wpis w dowodzie tożsamości ogranicza się do niezbędnego minimum, lecz pojęcie tożsamość w pełnym rozumieniu tego słowa określa wszelkie możliwe cechy osoby opisywanej. Dlatego Biblia choć jest tak obszerna nie wyczerpuje ogromnej wiedzy na temat Boga. Raczej przekazuje to co niezbędne.

Tożsamość Jezusa, jego natura zostały odzwierciedlone w Prawie Izraela, które w wielu punktach różni się od prawa rzymsko-katolickiego. Stąd tożsamość Jezusa biblijnego i rzymskiego nie pokrywają się.

Rozalia Calakówna wspomniała w swym przesłaniu o konieczności wypełniania Bożego Prawa, ale ma prawdopodobnie na myśli prawo rzymsko-katolickie.

Jeśli Polska życzyłaby sobie podlegać władzy prawdziwego Jezusa czy zgodziłaby się przyjąć Jego Prawo ojczyste, obrzezanie, przestrzeganie drugiego przykazania o nie czynieniu podobizn i oddawaniu im czci, przestrzeganie określonych pokarmów i wiele innych tzw. obyczajów o których przestrzeganiu zapewniał Paweł?

W Nowym Przymierzu wierzący Żydzi i poganie stanowią jedno ciało, jedną owczarnię ale w duchu. W ciele stanowimy dwie wspólnoty, właśnie ze względu na ograniczenia jakim podlegają Żydzi a są z nich zwolnieni wierzący poganie. Mówi o tym 15 rozdz. Dziejów Apostolskich.

Pismo mówi: Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: "Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów (Dz. Ap. 21:18-21).

Plotki na temat Pawła były oczywiście nieprawdą. Był on tym, który najostrzej zwalczał judaizujących, czyli pogląd o zbawieniu na podstawie prawa i uczynków. Ale kiedy "otoczyli go Żydzi przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele ciężkich zarzutów, których nie mogli udowodnić. Paweł bronił się: "Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko Prawu Żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi". (Dz. Ap. 25:7-8 BT).


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Rembov » 05 lip 2015, 10:30

berecik pisze:Przeciwnie zgodnie ze słowami Jezusa dzieci takiego aktu nie potrzebują, bo 'z urzędu' należą do Pana - Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego" (Łuk. 18:15-17)

To ja mam prośbę: Podkreśl mi w tej wypowiedzi Chrystusa słowa "do nich".


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: artur403 » 05 lip 2015, 14:04

A czy autor wątku mógłby jaśniej pisać?

Widzę tutaj bełkot. Mieszanie judaizmu z chrześcijaństwem.
Mieszanie jakichś swoich teorii z przesłaniem Rozalii.
Wiele błędów doktrynalnych i co do faktów (np. o katolicyzmie) też by się znalazło.


Warto się zaznajomić z poniższym wykładem doktora Majewskiego:


https://www.youtube.com/watch?v=_vAo_CkidCg


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: artur403 » 05 lip 2015, 15:21

Dlaczego Łaskawca berecik uznaje Jezusa za Uzurpatora?
Czy nie wiadomo Łaskawcy, że Jezus jest Panem, Królem Królów, Królem całej ziemi?


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
Awatar użytkownika
magda
Posty: 12467
Rejestracja: 29 cze 2012, 23:27
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: Warszawa
O mnie: Wierzę w 5 sola Jezus jest moim panem
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: magda » 05 lip 2015, 19:53

A nasza chrześcijan ojczyzna jest w niebie wy natomiast jak chcecie w Polsce to juz wasz wybór.

Flp 3:20 bw "Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,"
Heb 11:14-16 bw "(14) Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. (15) I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; (16) lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto."

A wy katolicy jak tam sobie chcecie Polska ojczyznę to spoko macie takie prawo ale duchowy człowiek chrześcijanin juz ma inna ojczyznę, tu na ziemi to raczej sie spodziewajcie wielkiego ucisku i armagedonu a nie błogoslawieństw dla Polski ta wasza Celakowna to miała odchyłki a nie proroctwo.


Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job."
artur403
Posty: 4107
Rejestracja: 03 mar 2014, 21:49
Ostrzeżenia: -1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: artur403 » 05 lip 2015, 20:38

W żądaniu Jezusa Celakówny ujawniają się trzy problemy, z którymi Polacy borykali i borykają się w całej swej historii.

Są to (1) rzymsko-chrześcijańska łaska, zbawienie 'pod przymusem'. Przykładem tego jest chrzest w okresie niemowlęcym; (2) wspomniane centralne ulokowanie owczarni pogańskiej na czele z Rzymem co jest związane z teologią zamiany; oraz (3) przeszacowanie łaski i błogosławieństwa narodu polskiego jako pochodni Pańskiej w morzu ciemności otaczających ją narodów.


1) Przesłanie Rozalii Celak nie ma nic wspólnego z problemem ważności chrztu w niemowlęctwie.
2) W dającej się przewidzieć przyszłości katolicyzm będzie wyznaniem większościowym w Polsce. Dlatego objawienie prywatne jest przekazane katoliczce.
3) A może ktoś choruje na niedoszacowanie łaski i błogosławieństwa narodu polskiego
(w morzu ciemności otaczających narodów)?


Sobota, czy niedziela? Trójca, czy nie? Czy zbawienie jest utracalne? Czy charyzmaty przeminęły? Czy deprawacja człowieka jest zupełna? Czy chrzest niemowląt jest ważny? Czy zbawienie jest chwilą? Jak rozumieć Sola Scriptura? Czy Biblia jest doskonała? Jezus rządzi na ziemi, czy nie?
kontousunięte1
Posty: 8825
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: kontousunięte1 » 05 lip 2015, 21:29

artur403 pisze: będzie
:roll: Podobno 95%Polaków to katolicy, a wam jeszcze mało? Te 5 % przymusicie? Jak? :mrgreen:


Awatar użytkownika
magda
Posty: 12467
Rejestracja: 29 cze 2012, 23:27
wyznanie: Brak_denominacji
Lokalizacja: Warszawa
O mnie: Wierzę w 5 sola Jezus jest moim panem
Gender: Female
Kontaktowanie:

Postautor: magda » 05 lip 2015, 22:19

artur403 pisze:2) W dającej się przewidzieć przyszłości katolicyzm będzie wyznaniem większościowym w Polsce. Dlatego objawienie prywatne jest przekazane katoliczce.


Na tej zasadzie jeśli Jezus chce przekazac coś hindusom to przekaże przez Buddystę bo to tam większosć . ale kit religia katolicka jest rownie djabelska jak buddyzm a moze gorsza bo podszywa sie pod chrześcijaństwo.

kontousunięte1 pisze: Podobno 95%Polaków to katolicy, a wam jeszcze mało? Te 5 % przymusicie? Jak?


Moja droga gdyby teraz rząd ogłosił tak jak dawno temu w Niemczech ze ludzie maja dobrowolnie płacic podatek na swój kościół to katolików może by zrobiło sie 5%, tacy to właśnie są wiekszosc wiernych w KK je przecież tez jestem policzona w poczet katolików i cała moja protestancka rodzina tudzież wszyscy ateisci i tacy co to mówia "wierzacy nie praktykujący" czyli ma gdzies kościół K ale wierzy ze Bóg istnieje takich to KK ma wiekszosć.


Hi 42:7 bw ".... Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job."
Awatar użytkownika
navi31
Posty: 1399
Rejestracja: 11 sty 2015, 02:19
wyznanie: Kościół Katolicki
Lokalizacja: Ziemia Lubelska
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: navi31 » 05 lip 2015, 22:34

magda pisze: ale kit religia katolicka jest rownie djabelska jak buddyzm a moze gorsza bo podszywa sie pod chrześcijaństwo.


Nie boisz sie Boga?

Polecam przeczytac wersety z Ewangelii Mateusza rozdział 12
wers: od 22 do 37 włącznie


na drugi raz byłbym ostrożniejszy z takimi tezami, bo ten kto ich nie wygłasza,
nawet zeby siedział w najfałszywszej z religii
na najgorszy sąd sie nie naraża;
Natomiast ten co sie wygłasza sam sie bawi ogniem i rzuca sie niepotrzebną loterię.
A co gdy sie okaże ze nie masz jednak racji ? To co powiedział Jezus...

"Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 32 Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym

aż tak ufasz swojemu poznaniu , ze bedziesz ryzykować bez potrzeby ??
W takim razie gratuluje odwagi, ja bym jednak tego odwagą nie nazwał,
a raczej tym drugim typem brawury.


[ stopka to nie post z gigantycznymi obrazkami na pol strony :) nie wiemy kiedy piszesz a kiedy masz stopkę]

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".

Wróć do „Polityka i ekonomia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości