Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Chciałbyś zaproponować temat debaty? Pragnąłbyś wziąć udział? To miejsce dla Ciebie!
Awatar użytkownika
Arvinger
Posty: 391
Rejestracja: 04 sty 2015, 21:35
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Postautor: Arvinger » 13 mar 2018, 19:51

Przeemek pisze:
Arvinger pisze:O, i tutaj już mamy konkretne argumenty z Bożego Objawienia o których można porozmawiać (czego brak w postach Polakowskiego), a które bynajmniej nie są tak oczywiste jak twierdzisz. Żaden wers w Piśmie Świętym nie naucza doktryny sola scriptura - popularne wśród protestanckich apologetów odwołanie do 2 Tm 3:16-17 jest błędne, z kilku powodów. Po pierwsze, Św. Paweł nie mógł nauczać doktryny sola scriptura, gdyż okres Objawienia publicznego jeszcze trwał - Ewangelia nadal była nauczania ustnie przez apostołów, w związku z czym doktryna sola scriptura nie mogła funkcjonować i nie funkcjonowała w momencie pisania 2 Tm. Nauczając doktryny sola scriptura w tamtym momencie Św. Paweł uznawałby za nieuautorytatywne ustne nauczanie Ewangelii przez Apostołów które cały czas miało miejsce. W związku z czym interpretowanie 2 Tm 3:16-17 jako nauczanie sola scriptura jest anachroniczną interpretacją - wczytuje ona w tekst znaczenie, którego Św. Paweł nie miał na myśli w momencie pisania. Ponadto 2 Tm 3:16-17 nie naucza, że Pismo Święte jest wystarczające - naucza jedynie, że jest ono przydatne do nauczania i przygotowania do każdego dobrego czynu. Nie oznacza to, że jest jedynym elementem koniecznych do nauczania i przygotowania do każdego dobrego czynu.

Nie kierowałem uwagi na zasadę Sola Scriptura, tylko napisałem że doktryny Kościoła Chrystusa zostały opisane w Biblii, podając kilka przykładów.
A przykłady które podałem zawierają się w Słowie Bożym, którego skład ksiąg jakim nazywa się dzisiaj NT jest uznawany za natchniony przez Boga u protestantów jak i u katolików.


Dokładnie sformułowałeś w swoim poście zasadę sola scriptura pisząc, że z 2 Tym 3:16-17 wiemy, że wszystkie doktryny jakie zostały objawione są spisane w Piśmie Świętym. Powyżej wykazałem, dlaczego 2 Tym 3:16-17 bynajmniej nie naucza tego, co twierdzisz.

Przeemek pisze:A jak bardzo przywiązywali wagę do Pisma Świętego chrześcijanie w pierwotnym Kościele, to pokazuje chociażby dzisiaj nazywany Sobór Jerozolimski, kiedy Jakub zgodził się z Piotrem po długiej debacie, powołujac się na spisane Słowo Boże (Dz15: 15) i cytując dodatkowo słowa proroka Amosa, dopiero w tedy wysunął konkluzję (Dz15: 19) że się z nim zgadza. Pismo Święte zawsze było dla nich wzorem i autorytetem, dzięki Pismom Apostołowie rozpoznali Jezusa po jego zmartwychwstaniu, kiedy "wykładał im wszystko od Mojżesza.....(Łk24)".


Twoja interpretacja Soboru Jerozolimskiego jest błędna, na kilku płaszczyznach:

1) Św. Jakub nie zgodził się z Św. Piotrem po długiej debacie. To raczej Św. Piotr po długiej debacie zabrał autorytatywnie głos, powołując się na fakt, że to jego Bóg wybrał aby przekazał Ewangelię poganom, i jego orzeczenie było decydujące (zapadła po nim cisza), kończąc debatę. Spójrzmy na tekst:

Dz 15:7-11: "7 Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: "Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. 8 Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. 9 Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 10 Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. 11 Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni".
12 Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan."

Nie ma więc żadnego sporu między Św. Jakubem a Św. Piotrem, Św. Piotr samodzielnie podejmuje decyzję, która jest wiążąca.

2) Decyzja Św. Piotra nie jest oparta na Piśmie Świętym - Św. Piotr nie przytacza Księgi Amosa w kontekście swojej decyzji o tym, że pogańscy konwertyci na chrześcijaństwo nie będą poddawani obrzezaniu, co nie wynika zresztą przytoczonego fragmentu Księgi Amosa (jest to tekst mówiący o suwerenności Boga w powoływaniu narodów). Księgę Amosa cytuje Św. Jakub, kiedy decyzja Św. Piotra już zapadła, podejmując decyzję już na inny temat - o zakazie spożywania pokarmów przeznaczonych dla bożków oraz tego, co uduszone i od krwi. Jest to osobna decyzja i w innej kwestii niż decyzja Św. Piotra, i był to tylko czasowy, dyscyplinarny zakaz, który nas już nie obowiązuje (nie musimy unikać spożywania tego, co uduszone i od krwi), podczas gdy zniesienie obrzezania obowiązuje do dziś.

Reasumując: Św. Piotr podejmuje wiążącą do dziś decyzję bez użycia Pisma Świętego, Św. Jakub podejmuje czasową decyzję z użyciem Pisma Świętego. Widzimy więc tutaj, że Św. Piotr nie opierał się tylko na Piśmie Świętym, ale na własnym autorytecie otrzymanym od Boga.

Przeemek pisze:Może zbyt ogólnie się wyraziłem, a więc doprecyzuję, Paweł w (2Tm3: 14-17) napisał że: "(..)..Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, (15) które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie..(..)", czyli że Pisma Święte mogą nuczyć mądrości, jeżeli wierzy się w Chrystusa, by otrzymać zbawienie. A czy nie zbawienie jest celem każdego wiernego? Dlatego zasada Sola Scriptura nie musi być wyznawana, by dowiedzieć się że z Pism Natchnionych można nabyć wystarczającej mądrości do osiągnięcia zbawienia. A to że można nauczyć się czynić dobrze gdzieś indziej, nie ma większego znaczenia, skoro mądrość do zbawienia można nabyć z Pism Natchnionych. Nawet szukanie tej mądrości gdzie indziej mija się wtedy z celem. A to co mówił Paweł wynikało z danego mu objawienia, więc może objawiono mu przyszłość i przez jej pryzmat czasami przemawiał?


Pisma, które Tymoteusz znał od lat niemowlęcych to oczywiście Stary Testament (Nowy Testament jeszcze wtedy nie powstał), więc Twój argument "udowadnia" zbyt wiele - że do Zbawienia wystarczają prawdy ze Starego Testamentu, co jest oczywiście nieprawdą. 2 Tym 3:16-17 po prostu nie naucza, że wszystkie objawione doktryny są spisane w Piśmie Świętym, i że Biblia zawiera wszystko, co trzeba poznać aby osiągnąć zbawienie. Musisz udowodnić to twierdzenie z Pisma Świętego.

Przeemek pisze:Jak już wyjaśniłem, nie takim tokiem rozumowania trzeba było pójść. Poza tym (JK1: 4) uczy o wytrwałości, a więc to jest jedna z wielu mądrości o których wspomina Biblia, a o której otrzymaniu zapewnił Paweł po przeczytaniu Pisma w (2tm3: 14 - 15), co się łączy w całość.


Ale Św. Jakub pisze, że wytrwałość czyni nas "doskonałymi i nienagannymi". Jeśli więc 2 Tym 3:16-17 naucza wystarczalności Pisma Świętego do Zbawienia, idąc tym tokiem rozumowania wytrwałość jest wystarczająca do zbawienia. Tak oczywiście nie jest.

Przeemek pisze:Zgadzam się że odnośnie znaków Jan nawiązał do swojej Ewangelii, wszelkie Pismo jest pożyteczne napisał Paweł (2tm3: 16), nie precyzował on dokładnej ilości ksiąg, a te które są natchnione, są pożyteczne, jeżeli nie było pełnego NT, to wystarczały te natchnione. A jak nie było NT, Jezus nawiązywał do ST. Jan potwierdził regułę że natchniona księga zawierała te spisane mądrości i ich wystarczalność, a jego zapewnienie (J20: 31) nie przeczy reszcie spisanego Słowa Bożego, a nawet w każdej Ewangelii znajdujemy regułę, że przez wiarę w Jezusa, uzyskasz zbawienie.
Jan nie komentował ogólnego celu Pisma Świetego, tak jak Paweł w (2tm3: 14 - 17), lub potrzeby posiadania Tradycji. Po przeczytaniu tylko jednej z 4 Ewangelii dowiemy się o życiu i nauczaniu Chrystusa, i tyle wystarczało już wiernemu w pierwotnym Kościele by dowiedzieć się jak otrzymać zbawienie. Natomiast prawdziwość nauk zawartych w każdej Ewangelii potwierdził Apostoł Łukasz (Łk1: 4).


Nic z powyższego nie dowodzi, że całość Bożego Objawienia została zawarta w Piśmie Świętym.

Przeemek pisze:Do tego werset Jana "(30) I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. (31) Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J20: 30 - 31), potwierdza, że zawarł on wszystkie istotne nauki Chrystusa, które są potrzebne do zbawienia. Ważne jest wspomnieć, że do istotnych nauk nie zaliczył nauki o siedmiu sakramentach, ofierze Mszy Świętej, łasce uświęcającej, pokucie, czyśccu, lub instytucji jak Kościół Katolicki - czyli wszystkie te które według katolicyzmu potrzebne są do zbawienia.

Dwa kardynalne błędy:

1) Pogrubione słowo zupełnie nie wynika z wersu - Św. Jan pisze jedynie, że Ewangelia zaświadcza o tym, że Jezus jest Synem Bożym, i że wiara w Niego daje Zbawienie. Nigdzie nie pisze, że całość Objawienia została zawarta w Piśmie Świętym (które jeszcze nie zostało ukończone, taka interpretacja byłaby więc anachronizmem), ani że Pismo Święte jest wystarczające.

2) Gdyby Twoja interpretacja była trafna, oznaczałoby to, że Ewangelia Św. Jana sama w sobie zawiera wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Przy takiej interpretacji całą reszta ksiąg Nowego Testamentu nie byłaby więc potrzebna, wystarczałaby Ewangelia Św. Jana.

Widzimy więc, że J 20:31 nie naucza tego, co twierdzisz. A nauczania o ofierze Mszy Świętej, czyśćcu czy autorytecie Kościoła są oczywiście zawarte w Piśmie Świętym, niektóre w samej Ewangelii wg Św. Jana, aczkolwiek to temat na osobną dyskusję.

Przeemek pisze:Przykłady te wskazują że Paweł przekazał wiarę chrześcijańską pierwotnemu Kosciołowi nie tylko przez swoje listy, lecz również ustnie i osobisty przykład. Aby poznać zawartość ustnego nauczania Pawła, nie potrzebujemy wynajdować drugiego źródła objawienia jak katolicka Tradycja.


Św. Paweł twierdzi co innego:
2 Tes 2:15 "Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu."

Widzimy więc, że Św. Paweł wymaga przestrzegania zarówno nauczania zawartego w Piśmie, jak również nauczania przekazanego przez niego ustnie. To właśnie czyni Kościół Katolicki, rozpoznając, że Św. Paweł naucza tutaj, iż nie całość jego nauczania została spisana. Jeśli twierdzisz inaczej, musisz wskazać gdzie Pismo Święte naucza, że nakaz z 2 Tes 2:15 jest już nieaktualny, bo nauczanie "o którym zostaliście pouczeni żywym słowem" zostało później spisane w Piśmie Świętym. Pismo niczego takiego nie naucza, mamy więc otwarte wezwanie do chrześcijan aby przestrzegali zarówno nauczania Pisma Świętego, jak i nauczań przekazanych poza nim ustnie - nakaz ten obowiązuje także dziś.

Przeemek pisze:Co więcej, wszystkie listy Pawła są natchnionym przekazem tego co Bóg mu objawił. Przyrównywanie tych odniesień nauczania Pawła: listownie, ustnie i osobiste świadectwo, na równi z katolicką Tradycją jest absurdalne, pierwsze dotyczy apostolskiego objawienia, drugie dotyczy przekonań i praktyk rezydujacych dzisiaj w "duchu i sercu" KK, przekazywanych omylnymi środkmi i to od blisko 2000 lat, jasne jest, że nie są to te same rzeczy.


Oczywiście tak nie jest - pozabiblijne nauczanie Kościoła Katolickiego również pochodzi z czasów Apostołów, lecz, jak poświadcza Pismo Święte (2 Tes 2:15, Flp 4:9, 1 Tes 2:13, etc.) nie zostało spisane. Większość Apostołów, a więc odbiorców Objawienia Bożego, nie napisała ani linijki Pisma Świętego, za to we wskazanych wyżej wersach samo Pismo Święte identyfikuje istnienie nauczań, które zostały przekazane ustnie, poza Pismem.

Przeemek pisze:Kierując się konstutucją dogmatyczna o objawieniu Bożym: (Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "DEI VERBUM", Roz. II, pkt 9), Według tego przekazywanie objawienia współczesnemu Kościołowi przedstawiają jako strumienie płynące z tego samego źródła, jedno źródło to Pismo Święte a drugie to Tradycja. Razem one przekazują objawienie które Jezus przekazał apostołom. Czyli Kościół Katolicki kiedy określa mówiąc o pisanym Słowie Bożym to mówi o Biblii, a kiedy mówi o niepisanym Słowie Bożym to nazywa to Tradycją.


Tak.

Przeemek pisze:Wyjaśnij mi w takim razie w którym miejscu Jezus, prorocy lub apostołowie nauczają że Tradycja jest Słowem Bożym? Albo precyzyjniej, w którym miejscu w Biblii, czyli wczesnym chrześcijaństwie, można znaleźć stwierdzenie mówiące że Pismo Święte i Tradycja łącznie, tak jak intepretują je papież i biskupi Kościoła katolickiego, są regułą wiary Kościoła Chrystusowego?
Tak właśnie twierdzi katolicyzm, to KK uznaje autorytet Tradycji i Magisterium, dlatego ciężar dowodu leży po stronie Rzymu.


Pytanie samo w sobie zawiera błąd logiczny, bo wymagając wskazania wersu w Piśmie Świętym zakłada doktrynę sola scriptura, którą ja właśnie odrzucam.

Jeśli chodzi o istnienie pozabiblijnej tradycji, która stanowi część Bożego Objawienia:
2 Tes 2:15 "Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu."
1 Tes 2:13 "Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących."
Flp 4:9 "Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami."

Autorytet Magisterium jest oczywiście oparty na fakcie, że Św. Piotr otrzymał klucze do Królestwa Bożego oraz moc związywania i rozwiązywania
(Mt 16:19), Chrystus uczynił go też głową Kościoła - jako jedyny spośród Apostołów otrzymuje nakaz, aby paść owce Pana (Jn 21:15-17) - użyte to greckie słowo poimaine oznacza nie tylko paść, ale i rządzić, i jest użyte w odniesieniu do samego Chrystusa, który pasie żelazną rózgą (Ap 2:27), co jest cytatem z Ps 2:9, który to Psalm opisuje królowanie Mesjasza. Jak już wykazałem, Św. Piotr używa tego autorytetu w trakcie Soboru w Jerozolimie, gdzie samodzielnie podejmuje doktrynalną decyzję bez użycia Pisma Świętego. Fakt, że Św. Piotr jest namiestnikiem Chrystusa na ziemi udowadnia też analogia między Mt 16:18-19 a Iz 22:22 (wers mówi o Eliakimie, pierwszym ministrze domu Dawida, w którego ręce oddana będzie władza):

Iz 22: Położę klucz domu Dawidowego
na jego ramieniu;
gdy on otworzy, nikt nie zamknie,
gdy on zamknie, nikt nie otworzy.

Mt 16:18-19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

Widzimy więc, że tak jak Eliakim był pierwszym ministrem w domu Dawida, Św. Piotr jest pierwszym ministrem Chrystusa (Chrystus zasiada na tronie Dawida, a Kościół jest jego nowym królestwem, które zastąpiło królestwo Izraela). Decyzje Św. Piotra i Soborów (jak widzimy na Soborze w Jerozolimie) są więc autorytatywne i na ich podstawie rzeczy będą związane lub rozwiązane w niebie (Mt 16:19). Ta sama noc związywania o rozwiązywania jest też dana apostołom, jednak nie posiadają oni kluczy do Królestwa Niebieskiego, te posiada tylko Św. Piotr (tak jak dziś autorytatywnie nauczać mogą papież wraz ze wszystkimi biskupami, ale tylko papież jest głową Kościoła) - Mt 18:18 "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie."


Przeemek pisze:
Arvinger pisze:Co się tyczy Kościoła i świętości jego członków - wiele spośród listów napisanych przez Apostołów zostało napisanych właśnie z powodu szerzącej się w założonych przez nich kościołach niemoralności (1 Kor) lub doktrynalnych błędów (Gal, 1 Jn, Kol), co nie czyniło z nich bynajmniej fałszywych kościołów. Co więcej, z Księgi Apokalipsy dowiadujemy się, że niektóre spośród prawdziwych kościołów Chrystusa będą popełniać poważne grzechy - kościół w Pergamonie wymaga nawrócenia (Ap 2:16), nawrócenia wymaga też Kościół w Sardes, a sprawiedliwych jest tam niewielu (Ap 3:3-4), zaś kościół w Laodycei jest letni i skupia się na materialnych dobrach (Ap 3:15-18). Żaden z tych kościołów nie jest przez to nazwany fałszywym kościołem. Wiemy też, że w pozycjach autorytetu w prawdziwym Kościele mogą znaleźć się osoby działające niesprawiedliwie i nadużywające swej władzy (jak Diotrefes z 3 Jn 1:9-10). Widzimy więc, że oczekiwanie iż prawdziwy Kościół Chrystusa nigdy nie popadnie w poważne grzechy jest naiwne i sprzeczne z Pismem Świętym. Wiąże się to oczywiście z błędną protestancką doktyną wedle której za prawdziwą wiarą zawsze pójdą dobre uczynki - jest to sprzeczne z Jk 2, gdzie Św. Jakub wskazuje, że wiara może być albo martwa (bez uczynków, wtedy sama nie wystarczy do zbawienia), lub żywa (z uczynkami, które również są konieczne do zbawienia) - szerzej omówiłem Jk 2 w niedokończonej niestety debacie z Iv o sola fide.


Opis ten właśnie skłania do bardzo ważnego wniosku, mianowicie właśnie dlatego żadna instytucja religijna nie powinna przypisywać sobie mandatu wykładania wiary o Chrystusie, a tymbardziej nazywać siebie tym jedynym prawdziwym, założonym przez Niego. W czasach pierwotnego Kościoła nie posiadano pełnego spisanego Słowa Bożego Nowego Testamentu, do którego można było te błędy doktrynalne i nauki odnieść, i porównać, brakowało właśnie takiego autorytetu. Sam fakt listów w celu pouczania już świadczy że dobrze mieć jakiś autorytet spisany do tego celu. A jak listy pokazują autorytety w ludziach, właśnie jak Diotrefes, niestety szybko błądziły to i Tradycja zbudowana z ludzi też zbłądzi, tak jak Hymenajos i Filetos głosząc nowe doktryny (2Tm2: 16 - 18). Dlatego posiadanie autorytetu w czymś nieomylnym, jak w Słowie Bożym, przychodzi z pomocą.
Póki nie wypleni się ze swojego kształtującego zboru niewłaściwych doktryn i prawidłowego zachowania, nie może się nazywać taki Kościołem Chrystusa. Tak jak upominano Kościoły (1Ko1: 10; 3J1: 10;), czy odrzucano "....Usuńcie złego spośród was samych." (1Kor5: 13) grzeszników właśnie w tych pierwotnych, dopiero co formułujących się Kościołach Chrystusa, to i powinno się to robić dzisiaj. A jak sie później pojawia jakieś zło, to też trzeba odpowiednio reagować, zgodnie ze Wzorem, nauką przekazaną i już spisaną.


To, co napisałeś nie odnosi się do sensu mojej wypowiedzi. Żaden z tych Kościołów, czy też Diotrefes (Św. Jan naucza, że postępował niesprawiedliwie, a nie, że głosił fałszywe nauki), nie są nazywani fałszywymi chrześcijanami czy fałszywymi Kościołami - ich grzechy są bowiem niezależne od prawdziwości ich nauczania. Kościół może więc być prawdziwym Kościołem i posiadać autorytet mimo często bardzo poważnych grzechów jego członków, jeśli tylko nauczania są prawdziwe i posiada autorytet od Boga. Zadaje to kłam Twojemu twierdzeniu, że grzeszność członków Kościoła wskazuje na to, że nie jest on prawdziwym Kościołem. Gdyby tak było, Kościoły w Koryncie, Laodycei, Sardes i Pergamonie nie byłyby prawdziwymi Kościołami, a jako takie opisuje je Pismo Święte. Dlatego też grzechy członków Kościoła należy odróżnić od prawdziwości (lub nieprawdziwości) głoszonych przez Kościół doktryn, bo to te ostatnie świadczą o jego prawdziwości.

Przeemek pisze:A niestety ale w historii KK jest aż nazbyt dużo faktów, w których najwyższe jego władze, nie tylko nie starały się upamiętać od grzechu, ale jeszcze go popierały i kontunuowały, a laikat nigdy nie mógł nic zrobic z samowybierajacą się władzą. Dla przykładu podam te najbardziej popularne, jak:
- papież Paschalis I: znienawidzony przez lud rzymski za stosowanie tortur i wyłupywanie oczu swoim wrogom;
- papież Jan XII: nawet jak na tamte czasy był tak złym człowiekiem, że obywatele byli żądni jego krwi. Był twórcą nowych, dotychczas nieznanych grzechów, jak spanie z własną matką. W Pałacu Laterańskim miał harem, dary ofiarowywane przez pielgrzymów przegrywał w karty. Posiadał stajnię z dwoma tysiącami koni, które kazał karmić figami i migdałami marynowanymi w winie.
- bulla "Terra Sancta" i encyklika "Afflicti corde" o krucjatach, Kściół który sam nawołuje do dekalogu, sam łamie jego przykazania, to szczyt hipokryzji. Jezus nigdy nie użyłby i nie używał przemocy, a tymbardziej do niej nwoływał.
- ukrywanie przez urzędników instytucji kościelnych i hierarchów Kościoła przestępstw na tle seksualnym (pedofilia).
To tylko kilka przykładów, które dobitnie wskazują na brak katolickiego autorytetu w kwestiach wiary w Chrystusa, na przestrzeni całej jego historii aż do współczesnej, tymbardziej pokazuje że nie może on być tym jednym Jego i posiadać Ducha Świętego.".....(...)Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego (2Tm2: 19)


...wobec powyższego wymienione przez Ciebie fakty (zresztą nie wszystkie, bo krucjaty w swoim założeniu były dobre i potrzebne - chrześcijaństwo to nie pacyfizm, co nie znaczy, że nie popełniono w ich trakcie grzechów) wykazują jedynie, że w Kościele są grzesznicy - nic nowego. Fakty te nie mają jednak nic wspólnego z doktrynami nauczanymi przez Kościół Katolicki. Jeśli doktryna jest prawdziwa, to grzeszność tego, kto ją głosi nie ma na tę prawdziwość wpływu. W ten sposób wracamy do mojego początkowego argumentu, że debata katolicko-protestancka toczyć się musi na niwie doktrynalnej, bo tylko prawdziwość nauczania może zaświadczyć o prawdziwości Kościoła (grzesznicy są i u protestantów, i u katolików, niczego to nie dowodzi).

Przeemek pisze:Jak mogłeś zauważyć, doktryny, czy może lepiej zasady życia chrześcijanskiego są dobrze i prosto, czyli zgodnie z zamierzeniem Chrystusa - również dla "prostaczków...", opisane w Biblii, a przynajmniej na tyle by dać "mądrość" ku odpowiedniemu prowadzeniu się i wskazaniu który Kościoł nie idzie drogą Chrystusa.


Setki protestanckich denominacji które nie mogą się ze sobą zgodzić w kluczowych kwestiach doktrynalnych wskazują, że wcale nie jest to takie jasne.

Przeemek pisze:Zauważyłem też że powołałeś się na informacje z soboru efezkiego, w którym m.in. Maryja stała się Matką Boga.


Maryja stała się Matką Boga w momencie kiedy począł się w niej Chrystus - stwierdzić inaczej to zaprzeczyć Bóstwu Chrystusa. Sobór Efeski potwierdził tylko oczywistą prawdę, że Maryja urodziła Boga, jest więc Matką Boga.

Przeemek pisze:Czy na linki z katolickich stron, ale raczej nie można wymagać że katolik będzie szukał źródeł u protestantów.... rzeczywiście, wystarczy tylko dane źródło, czy fakt historyczny sprawdzić i potwierdzić z innym.


Powołuję się przede wszystkim na źródła z czasów wczesnego Kościoła, kiedy protestantyzm jeszcze nie istniał. A z argumentacją protestanckich apologetów (takich jak np. James White czy Matt Slick) jestem obeznany, co - jak sądzę - wykazałem w otwierającej wypowiedzi, adresując od razu najczęściej podnoszoną przez protestantów argumentację przeciwko księgom deuterokanonicznym.

Przeemek pisze:Mimo wszystko, jedną rację przyznaję Polakowskiemu, jeżeli udowodnisz nieprzestrzeganie i oszustwo KK na gruncie innych doktryn chrześcijanskich, to na przykład nie ma możliwości wierzyć, nawet gdyby debata o deuterokaniniczności przechylała się na twoją stronę, jego orzeczeniom o ich natchnieniu na soborze Trydenckim. Więc koło się zamyka.


Błąd logiczny. To, czy Księgi Deuterokanoniczne są natchnione czy nie zależy od tego, czy Bóg je natchnął w momencie ich pisania, nie od Soboru Trydenckiego. Tak więc nawet gdyby Kościół Katolicki i Sobór Trydencki były fałszywe, nie przesądza to o tym, czy Księgi Deuterokanoniczne są natchnione czy nie.


Awatar użytkownika
wuka
Posty: 8613
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Protestant
Gender: Female
Kontaktowanie:

Re: Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Postautor: wuka » 13 mar 2018, 20:15

Ale pojechałeś z tym "państwowym katolicyzmem" (skrót myślowy).
Nie, jednak się wyloguję i zamilczę :roll: , bo cenię twoją wiedzę i zaangażowanie. :D


"Kochaj wszystkich, ufaj nielicznym, nie krzywdź nikogo." W.Szekspir
Awatar użytkownika
Suzuja
Posty: 197
Rejestracja: 04 lis 2017, 20:30
Ostrzeżenia: 1
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Postautor: Suzuja » 13 mar 2018, 23:44

Polakowski pisze:Nudna ta dyskusja. Wymuszone argumenty z zatrutej kuchni rzymskokatolickiej można bardzo łatwo zbić odniesieniem do moralności kanonicznej w KK (kazuistyka) i relacjami nt celów i życia papiestwa i duchowieństwa a także treścią studiów teologicznych w średniowieczu i renesansie.
Nie może być autorytetem świętości ten, kto codziennie oszukuje i cudzołoży.
Podobnie nie może wyrokować o Biblii ten, kto za tłumaczenie, dystrybucję czy prywatne czytanie Biblii w językach narodowych skazuje w majestacie prawa na więzienie lub śmierć.

Największym oskarżeniem KK jest literatura religijna KK oraz życie kleru i polityka KK.Kościół nigdy nie zabraniał czytać ani tłumaczyć Biblii. No chyba że przedatwiasz w jakich czasach dokładnie Kościół to zabrania czytać Biblię. Oczywiście nie wskazesz gdyż nic takiego nie miało miejsca. Kościół zabraniał interpretować Biblię dowolnie. I słusznie. Żeby później nie wychodziły jakieś dziwnosci


Każdy z moich wrogów wierzy w zbyt wielu bogów
Polakowski
Posty: 91
Rejestracja: 04 lis 2014, 21:54
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Postautor: Polakowski » 14 mar 2018, 13:00

Suzuja pisze:Kościół nigdy nie zabraniał czytać ani tłumaczyć Biblii. No chyba że przedatwiasz w jakich czasach dokładnie Kościół to zabrania czytać Biblię. Oczywiście nie wskazesz gdyż nic takiego nie miało miejsca. Kościół zabraniał interpretować Biblię dowolnie. I słusznie. Żeby później nie wychodziły jakieś dziwnosci


Kościół katolicki potępiał i zabraniał tłumaczenie i rozpowszechnianie Biblii wśród ludu. Nawet jeszcze w XIX wieku ograniczał publikowanie Biblii w językach narodowych i potępiał działalność powstałych wtedy towarzystw biblijnych nazywając je ''zarazą, która wypacza ewangelię Chrystusa i zamienia ją w ewangelię diabła'', a także stawiając je w jednym rzędzie z wielokrotnie potępianymi przez papiestwo ideami i tajnymi stowarzyszeniami, których ''zgubne doktryny bywały często potępiane w najostrzejszych słowach. (Schaff, ibid., vol. 7, s. 19.)

Niektóre z nowszych potępień zawarte są w następujących dokumentach:

* encyklice Ubi primum Leona XII z dnia 5 maja 1824 roku;
* encyklice Traditi humilitati Piusa VIII z dnia 24 maja 1829 roku;
* encyklice Qui pluribus Piusa IX z dnia 9 listopada 1846 roku;
* alokucji ''Singulari quadam'' Piusa IX z dnia 9 grudnia 1854 roku;
* Syllabus Errorum dołączony do encykliki Quanta cura Piusa IX z dnia 8 grudnia 1864 roku.

Leon XIII wydał 25 stycznia 1897 roku wykaz ksiąg zakazanych Index librorum prohibitorum, w którym figuruje także Biblia, jeżeli tłumaczona jest na język ojczysty bez imprimatur władz kościelnych (Jan Grodzicki. "Kościół dogmatów i tradycji" 1963).
Kłamiesz. Po co więc była inkwizycja i dlaczego palono Biblie przetłumaczone na języki narodowe? Dlaczego Wycliff, który przetłumaczył na angielski Wulgatę, został wyklęty, wykopany z grobu i spalony na stosie? Dlaczego zgładzono i spalono na stosie Williama Tyndale w 1536 roku?

Dlaczego przy wjeździe do państwa papieskiego aż do końca XIX wieku zabierano każdemu gościowi Biblii albo NT i oddawano dopiero przy wyjeździe?

Dlaczego nie wolno było nawet anglikanom zmarłym w Rzymie mieć na nagrobku cytatu z Biblii?
(Podpowiadam: Bo cenzor papieski odpowiedział, że lud rzymski nie może mieć kontaktu z Biblią)

A jak chcesz wiedzieć więcej ponad papki propagandowe mnie mające zbyt wiele wspólnego z prawdą, to informuję, że po Wielkiej schizmie wschodniej w 1054 roku, Kościół rzymskokatolicki aż do końca XIX wieku wprowadzał ograniczenia, zakazy i kary za prywatną lekturę Biblii przez laikat oraz surowe kary za tłumaczenie i rozpowszechnianie Biblii (Schaff Philip, History of the Christian Church, vol. 6, s. 717-728 tekst elektroniczny http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc6.iii.x.vi.html.

Pierwszy taki zakaz wydał papież Innocenty III w 1199 roku w liście do diecezji Maetz, w którym stwierdził, że ludziom prostym i niewykształconym nie wolno i inie tylko głosić nauk zawartych w Biblii, ale nawet jej dotykać (Schaff Philip, History of the Christian Church, vol. 6, s. 732).

Na synodzie w Tuluzie w 1229 roku zabroniono wiernym posiadania Pisma Świętego zarówno w językach oryginalnych, jak i w przekładach (''Ne praemissos libros laici habeant in vulgari translatos arctissime inhibemus'' Facts and Documents illustrative of the history, doctrine and rites, of the ancient Albigenses & Waldenses, London, Rivington, 1832, s. 194; http://www.archive.org/stream/cu3192402 ... 9/mode/2up</ref>.

Podobne zakazy zaczęto wprowadzać w każdym katolickim kraju, w którym zatwierdzono działalność inkwizycji i np. w 1414 roku w Anglii za czytanie angielskich przekładów Biblii groziła kara śmierci oraz utrata przez krewnych praw do dziedziczenia ziemi, bydła oraz dóbr osoby winnej czytania Biblii. Zakaz ten na ponad sto lat opóźnił druk angielskiej Biblii. ''Schaff, Philip'' History of the Christian Church, vol. VI, s.344.

W XVI wieku w związku z gwałtownym rozwojem reformacji i głoszonym przez reformatorów hasłem Ad fontes (powrotu do źródeł wiary), w coraz większym stopniu domagano się przekładów Biblii. W związku z rozpowszechnieniem się pras drukarskich Kościół katolicki nie mógł kontrolować wszystkich wydawnictw, ponieważ wiele z nich znajdowało się w księstwach i państwach niekatolickich, w których zaczęto drukować Biblie na skalę masową. Jeszcze w pierwszych dekadach reformacji szlachta polska skarżyła się na czynione przez duchowieństwo utrudnienia w druku książek w języku polskim, a szczególnie Biblii. W 1534 roku na sejmiku w Środzie Wielkopolskiej uchwalono petycję, aby ''księża nie bronili imprymować po polsku historyj, kronik, praw naszych, i też inszych rzeczy, a zwłaszcza o Biblią' (I. Chrzanowski i S. Kot, Humanizm i Reformacja, Lwów 1927, s. 428 - 430).

Hierarchia rzymskokatolicka starała się powstrzymać przekłady i rozpowszechnianie Biblii, a także zwalczała argumentacje i żądania reformatorów oraz autorów protestanckich, którzy powołując się na 1. List do Koryntian twierdzili, że nabożeństwa muszą odbywać się w językach zrozumiałych dla wiernych. Konieczność przekładu Biblii na języki rodzime oraz odbywania nabożeństw a w językach zrozumiałych dla wiernych postulował już [[Erazm z Rotterdamu]] w swoich dziełach - m.in. w ''Enchiridionie'', a także Luter, Kalwin oraz pozostali reformatorzy. O prawo do używania języka polskiego w nabożeństwach walczył m.in. Andrzej Frycz Modrzewski w swoim traktacie polemicznym przeciwko Stanisławowi Hozjuszowi]], zatytułowanym ''O używaniu języka ojczystego w publicznych modłach kościelnych''. (Andrzej Frycz Modrzewski, ''O Kościele księga druga'', PIW, Warszawa, 1958, ss. 333-350.)

Polemiści katoliccy utrzymywali, że wierni nie powinni znać tajemnic wiary i nie powinni czytać Biblii, ponieważ pobożność ludu żyjącego w nieznajomości wiary jest dla Kościoła pożyteczniejsza (Stanisław Hozjusz, Dzieła wybrane: Rozmowa o tym: godzi li się laikom kielicha, księżej żon dopuścić, a w kościelech służbę bożą językiem przyrodzonym sprawować. Hosianum, Olsztyn, 2003, ss. 80-83. ISBN: 83-89093-18-9).

Wwożenie narodowych przekładów Biblii do krajów katolickich było karane - tym surowiej, im silniejszy był sojusz władzy królewskiej z władzą kościelną (np. w Hiszpanii wwożenie Biblii w języku hiszpańskim było karane stosem, i w dniu 22 XII 1560 roku w Sewilli za to ''przestępstwo'' spłonął na stosie Julian Hernandez) (Emelio Martinez, Recuerdos de Antano, CLIE, 1909, s. 390).


Rozwój reformacji przyczyniał się do drukowania Biblii w językach narodowych i Biblia przestała być księgą dostępną jedynie dla duchowieństwa (Schaff, Philip, ''History of the Christian Church'', vol. 7, s. 17. http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc7.ii.i.vi.html Schaff pisze, że dokonany przez Lutra przekład Biblii na język niemiecki w ciągu zaledwie kilku lat zyskał więcej czytelników wśród zwykłych ludzi, niż miała ich Wulgata wśród kapłanów w całej dotychczasowej historii Kościoła.

Dlatego też na Soborze trydenckim uchwalono, że "starożytne wydanie Wulgaty ma być uważane za "autentyczne w publicznym nauczaniu, debatach, kazaniach i wykładach" (Głowa S., Bieda I., Breviarium Fidei, s. 117, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2000). Tym samym Wulgata została uznana za jedyne autentyczne i dopuszczalne wydanie Biblii w Kościele katolickim

Orzeczenie to było krytykowane przez biblistów protestanckich, ponieważ Wulgata jest tylko przekładem, a ponadto zawiera błędy nagromadzone w ciągu wieków poprzez zarówno kopistów, jak i nie wystarczającą znajomość hebrajskiego przez św. Hieronima (Schaff, Philip. History of the Christian Church, vol. 3, s. 970 - http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc3.iii.xiii.xvi.html).

Pierwsze katolickie wydanie autoryzowanej przez papieża Wulgaty miało miejsce w 1590 roku. Była to tzw. Wulgata sykstyńska, która wywołała w Kościele katolickim największy (wg kard. Roberta Bellarmina) w XVI wieku skandal, ponieważ Sykstus V, uważając się za natchnionego przez Boga do zrewidowania tekstu, powstawiał bądź powycinał różne słowa, wersety a nawet całe fragmenty tekstu. Ta wersja Wulgaty, promulgowana wraz z bullą ''Aeternus Ille'', która zakazywała wszelkich prób ingerencji w treść przekładu bądź wydania Biblii w języku innym niż łacina pod groźbą ekskomuniki, została wkrótce po jej wydaniu wykupiona przez kardynałów i spalona, a jej błędy zwalono na drukarzy aby ukryć samowolę papieską i koronny dowód zarzutom protestanckim, że papież stawia się ponad Słowo Boże.

Dwa lata później ukazała się nowa wersja Wulgaty, promulgowana wraz z nową bullą ''Aeternus Ille'' Klemensa VIII. W tym okresie posiadanie i lektura Biblii były dopuszczane na podstawie imiennych zezwoleń, udzielanych najpierw przez spowiedników, następnie biskupów, a od początku XVII wieku przez samego papieża. W praktyce było to równoznaczne z zakazem indywidualnego czytania Biblii w księstwach i krajach katolickich.<ref>Aleksander Bruckner pisze, że w XVII wieku w Polsce: ''Ustały na zawsze przedruki Psałterza Kochanowskiego, a nie lepiej było z Biblią: „Bibliej zakazano”, skarżył sowizdrzał Baltyzer już r. 1615. ( Aleksander Bruckner, Dzieje kultury polskiej. T. 2, s. 453. http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=3345&s=1)

Tych, którzy powołując się na zdanie Ojców Kościoła (zwłaszcza św. Hieronima), że ''nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa'' i apelowali o udostępnienie Biblii w językach narodowych oraz liturgię w językach zrozumiałych dla ogółu wiernych, potępiano jako heretyków. Tego rodzaju żądania potępiano wielokrotnie w wielu oficjalnych dokumentach Kościoła, z których najwyższą rangę ma konstytucja apostolska Unigenitus z 1713 roku, będąca dokumentem wiary Kościoła katolickiego oraz konstytucja Auctorem fidei z 1794 roku, mająca status nauczania nieomylnego (Głowa S., Bieda I., Breviarium Fidei, s. 68, 339, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2000).


"Was Polaków nie będzie, będziecie zbierać po śmietnikach. My to wszystko mamy zaplanowane i realizujemy to krok po kroku. Nie umiecie rządzić ..."

W imieniu oraz mocą Jezusa Chrystusa, której obfitość spoczywa w Jego Wikarym Papieżu, ogłaszamy, że pogląd, iż ziemia nie jest centrum wszechświata, i że porusza się ruchem obrotowym, za absurdalny, filozoficznie fałszywy oraz błędny w wierze.

Galileo: “Wyrzekam się, przeklinam i nienawidzę błędu i herezji twierdzenia, że ziemia obraca się wokół słońca.”
Polakowski
Posty: 91
Rejestracja: 04 lis 2014, 21:54
wyznanie: nie chce podawać
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Postautor: Polakowski » 14 mar 2018, 13:32

Arvinger pisze:[ciach ... ] Opowiadam się po prostu za tradycyjnym nauczaniem Kościoła, według którego katolicyzm powinien być religią państwową, ponieważ jest jedyną prawdziwą religią.


Po pierwsze: Katolicyzm jest religią sprzeczną z nauką ST i NT i łatwo to dowieść na podstawie nauk Jezusa i Dekalogu. Ba, to właśnie ta ogólnoświatowa religia z centrum w mieście na siedmiu wzgórzach, której dogmatem wiary jest nauka, że Jezus już przyszedł i przebywa w kryjówce zwanej tabernaculum,
jest właśnie tą fałszywą religią, przed którą Jezus wielokrotnie przestrzega w ewangeliach, a apostołowie w swoich listach i w Apokalipsie.

Po drugie: był taki okres w dziejach Anglii, że katolicyzm był jedyną religią państwową. Już po reformacji, kiedy królowa Maria wespół z ostatnim katolickim arcybiskupem Canterbury Reginaldem Pole, wprowadzili prawa o których roi pewien czciciel Roberta Bellarminao. Mary powiedziała, że w jej kraju nie ma miejsca dla nieprzyjaciół papieża, a Pole w Parlamencie angielskim bez cienia wstydu powiedział omalże wprost, że jest prorokiem zapowiedzianym przez Mojżesza i że każdy, kto go nie posłucha zasługuje na śmierć.

W 1553 roku, po jej wstąpieniu na tron przez dwa lata stopniowo wprowadzono odpowiednie ustawy mające na celu pełną rekatolicyzację kraju i wykorzenienie protestantyzmu, m.in. stopniowe odcinanie i izolowanie krytyków i przeciwników papiestwa, a potem inkwizycja i stosy.

W ciągu 3 lat spalono na stosie około 300 wierzących Biblii ludzi, czasami całe rodziny z dziećmi, także biskupów anglikańskich. Wielu kupców uciekło na kontynent do Niderlandów. Kraj zobaczył w praktyce czym jest jedyna prawdziwa religia panująca i odwrócił się od niej na kilka wieków.

W związku z tym fałszywe religie nie mogą być tolerowane przez państwo w przestrzeni publicznej, co oznacza, że nie mogą być propagowane w prasie (wolność prasy została potępiona przez papieża Grzegorza XVI w Mirari Vos) i mediach publicznych, publiczny prozelityzm ze strony przedstawicieli fałszywych religii również powinien być zakazany prawnie.


W sumie w Anglii myślano dokładnie tak samo i zakazano publicznego szerzenia religii fałszywej, czyli rzymskiej. A po spisku prochowym zakazano także katolikom dostępu do wyższych urzędów.
W Polsce zakazano niekatolikom dostępu do wyższych urzędów, a edukacje powierzono Kościołowi, zaś kuźnią polskich elit i kadr były kolegia jezuickie.

Jakie owoce wydała edukacja katolicka w Polsce i protestancka w Anglii?

Diametralnie różne. Polska z kraju olbrzymiego i potężnego stała się narzędziem w rękach obcych mocarstw oraz Rzymu (wszystkie wojny napastnicze jakie toczyła I RP były w interesie Rzymu), a potem rozbita wewnętrznie skarlała, upadła moralnie, duchowo i ekonomicznie aż w końcu znikła z mapy Europy.

Anglia rozwinęła się literacko, wydała najlepszych kaznodziejów i chrześcijan w historii świata, stała się Imperium i szerzyła religię chrześcijańską na kontynencie amerykańskim i azjatyckim. Historia Kościoła i świata tworzyła się przede wszystkim w krajach protestanckich.

Przyznają to nawet uczciwi katolicy i sami zaczerpnęli z ożywczych nauk Lutra i Kalwina.

I to by było na tyle.


"Was Polaków nie będzie, będziecie zbierać po śmietnikach. My to wszystko mamy zaplanowane i realizujemy to krok po kroku. Nie umiecie rządzić ..."

W imieniu oraz mocą Jezusa Chrystusa, której obfitość spoczywa w Jego Wikarym Papieżu, ogłaszamy, że pogląd, iż ziemia nie jest centrum wszechświata, i że porusza się ruchem obrotowym, za absurdalny, filozoficznie fałszywy oraz błędny w wierze.

Galileo: “Wyrzekam się, przeklinam i nienawidzę błędu i herezji twierdzenia, że ziemia obraca się wokół słońca.”
Awatar użytkownika
wuka
Posty: 8613
Rejestracja: 07 kwie 2011, 16:43
wyznanie: Protestant
Gender: Female
Kontaktowanie:

Re: Kanon Starego Testamentu a kwestia ksiąg deuterokanonicznych - dyskusja

Postautor: wuka » 14 mar 2018, 14:03

Dzięki, Polakowski.
I ta hydra znowu podnosi łeb i próbuje coraz śmielej dyktować ludziom, jak mają wierzyć!
A zaczyna się choćby od trywialnej sprawy zakazu handlu dla wszystkich, oprócz pana Rydzyka.
Pognałabym pejczami na piechotę do Watykanu całe to towarzystwo w sukienkach. no siet :oops: , po prostu
Państwo wyznaniowe, jeszcze czego! Pierwsza pójdę walczyć z czymś takim, choćby na czworakach :wall:


"Kochaj wszystkich, ufaj nielicznym, nie krzywdź nikogo." W.Szekspir

Wróć do „Organizacja debat”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości