Strona 3 z 3

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 02 lis 2019, 17:53
autor: KAAN
christianinroman pisze:KAAN.Mam kolejne pytanie które pojawiło się przy czytaniu Słowa Bożego. Dzieje Apostolskie 20.17-35. Przemowa Pawła do starszych z Efezu. I wers 32 ,, A teraz bracia, powierzam Was Bogu i słowu Jego łaski, które jest w stanie zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi."Ciekawe! Po co tym starszym / biskipom (28 werset) Braciom są potrzebne te słowa Pana skoro już są zbawieni? Tu jest czas przyszły, a nie przeszły dokonany. Dziedzictwo w niebie (1 list Piotra 1.3-5) jest przygotowane dla dzieci Bożych, jeśli wytrwają na tej drodze za Jezusem. ON sam będąc na ziemi nauczał by STARAĆ SIĘ/ ZMAGAĆ SIĘ, aby wejść przez ciasną bramę - Łukasza 13.23-30. Pozdrawiam w Panu Jezusie
Ten werset jest trudny do zrozumienia z powodu naszych tłumaczeń; BW i BG zawierają słowo "wam", natomiast przekład dosłowny i BT nie zawierają zaimka zwrotnego "wam". Oznacza to że dziedzictwo w tym tekście nie ma być dane w przyszłości i nie jest warunkowe, ale cechą Słowa Bożego jest zdolność dawania dziedzictwa tym którzy się nawrócili pod wpływem tego Słowa. Paweł po prostu zwraca uwagę na moc Słowa którego strażnikami mają być starsi (presbyteros).

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 16 sty 2020, 11:47
autor: christianinroman
KAAN. Niestety nie piszesz prawdy. Wielu uczestnikom tego Forum pisałaś że z chwilą śmierci ostatniego apostoła dary Ducha Świętego ustały /przeminęły. W rozmowie ze mną też. I wiem że takie stanowisko ma Robotnicza we Wrocławiu ( Wspólnota Biblijna) i Oleśnica (Chrześcijanie Biblijni). Polecam wykład Pawła Jurkowskiego ( na stronie UCZEŃ JEZUSA ) pt.
CHARYZMATY W HISTORII KOŚCIOŁA

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 16 sty 2020, 12:10
autor: KAAN
christianinroman pisze:KAAN. Niestety nie piszesz prawdy.
Wielu uczestnikom tego Forum pisałaś że z chwilą śmierci ostatniego apostoła dary Ducha Świętego ustały /przeminęły. W rozmowie ze mną też. I wiem że takie stanowisko ma Robotnicza we Wrocławiu ( Wspólnota Biblijna) i Oleśnica (Chrześcijanie Biblijni). Polecam wykład Pawła Jurkowskiego ( na stronie UCZEŃ JEZUSA ) pt.
CHARYZMATY W HISTORII KOŚCIOŁA
Ja uważam, że ty nie piszesz prawdy, pisałem że ustały szczególne dary - znaki i cuda, oraz prorokowanie. Dary Ducha Świętego działają cały czas, ale nie tak jak się charyzmatykom wydaje. Darem Ducha jest np. bycie starszym, nauczycielem, darczyńcą, pasterzem, pomocnikiem, bycie gorliwym w swojej służbie, zrozumienie Słowa jest powszechnym darem Ducha Świętego... Darów Ducha jest nieprzebrane bogactwo i nie potrzebujemy szukać tego co co ludziom się wydaje, że jest darem Ducha a w rzeczywistości jest cielesnym poszukiwaniem doznań.
Paweł Jurkowski nie rozumie czym są Dary Ducha, naucza tak jak wielu charyzmatyków i tym samym zwodzi ludzi do fałszywej doktryny.

O darach pisał Paweł apostoł:
I List do Koryntian 12:11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

To Duch decyduje o tym jakiego daru i kiedy udzielić wierzącemu, a nie charyzmatyk.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 16 sty 2020, 21:18
autor: christianinroman
KAAN. No ale odjazd zrobiłeś. Oskarzycielem moich Braci w wierze jest diabeł, i właśnie po jego stronie stanąłeś. Paweł Jurkowski cytował tzw.ojców kościoła i to co oni widzieli, słyszeli i czego doświadczyli. To są historyczne opisy, a właśnie secasjoniści publicznie mówią i piszą że od II w.n.e. nie było żadnych cudów. I powiem tak. Mnie Pan Jezus uzdrowił wiele razy, uchronił nawet przed operacją. To właśnie secasjoniści ze swoją niewiarą wprowadzają do zborów ducha niewiary i lekceważenia Słowa Bożego. Bóg się nie zmienił i nadal czyni cuda i człowiek tego nie zmieni. Ja pragnę oglądać chwałę i wielkość Boga wlaśnie poprzez cudowne Jego działanie. ,,Tak mówi Jahwe :Przeklęty człowiek który ufa człowiekowi i który ciało czyni swoim oparciem a od Jahwe odstępuje jego serce."- Jeremiasza 17.5

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 17 sty 2020, 12:15
autor: KAAN
christianinroman pisze:KAAN. No ale odjazd zrobiłeś. Oskarzycielem moich Braci w wierze jest diabeł, i właśnie po jego stronie stanąłeś.
Oskarżycielem moich braci jest diabeł, po jego stronie stanąłeś.
Paweł Jurkowski cytował tzw.ojców kościoła i to co oni widzieli, słyszeli i czego doświadczyli.
Tzw ojcowie kościoła nie są Słowem Bożym, Jurkowski przyjął narrację katolicką która odwołuje się do tradycji, doświadfczeń i objawień różnych ludzi prekładając to na doktrynę swojej religii.
To są historyczne opisy, a właśnie secasjoniści publicznie mówią i piszą że od II w.n.e. nie było żadnych cudów.
To są paszkwile wrogów prawdy oskarżające braci o grzech, który wrogowie prawdy popełniają - odwoływanie się do historii w celu udowadniania doktryny. To co piszesz to pomówienia montowane przez charyzmatyków chcących zdyskredytować braci.
I powiem tak. Mnie Pan Jezus uzdrowił wiele razy, uchronił nawet przed operacją.
To cię uzdrowił Pan Jezus a nie uzdrowiciel.
To właśnie secasjoniści ze swoją niewiarą wprowadzają do zborów ducha niewiary i lekceważenia Słowa Bożego.
Jest dokładnie odwrotnie, ogłaszamy zbawienie z wiary a nie z doznania cudów, uzdrowień i znaków. To charyzmatycy ukrywają prawdę Słowa Bożego i lekceważą Słowo czego świadectwa mam na każdym kroku, do mojego zboru przyszło wielu już takich którzy uciekli z charyzmatyzmu z powodu odsuwania prawdy Słowa i zastępowania tej prawdy objawieniami i widzimisiami różnego rodzaju kaznodziei i "apostołów".
Bóg się nie zmienił i nadal czyni cuda i człowiek tego nie zmieni.
Owszem, ale wykonuje te cuda jak On chce i w takim zakresie jak On chce, a nie jak chce charyzmatyk.
Ja pragnę oglądać chwałę i wielkość Boga wlaśnie poprzez cudowne Jego działanie.
To jest twoje chciejstwo, bo najpierw powinieneś poznawać Boga przez jego Słowo, to jest najlepszy sposób poznania i jeden z najlepszych sposobów oddawania Jemu czci. Pan Bóg nie będzie ci na twoje zawołanie i chciejstwo robił cuda w twoim otoczeniu, żeby zaspokoić twoje pożądanie cudownych doznań. Pan Bóg działa według swojego suwerennego planu i ten plan możemy poznawać poprzez Słowo i przez to co dzieje się wokół nas.

,,Tak mówi Jahwe :Przeklęty człowiek który ufa człowiekowi i który ciało czyni swoim oparciem a od Jahwe odstępuje jego serce."- Jeremiasza 17.5
Właśnie to Słowo powinno dotrzeć do twojego serca; nie czyń oparcia w swoim ciele, doznawaniu cudownych rzeczy. Poznawaj cudowne rzeczy w Słowie Bożym i obserwuj jakie jest działanie Boże w odpowiedzi na twoje modlitwy i znajduj radość z tego że możesz podziękować Bogu za jego działanie, także takie które wydaje się nieprzyjemne dla ciebie. Paweł pisał:

I List do Tesaloniczan 5:16 Zawsze się radujcie.
17 Bez przestanku się módlcie.
18 Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
19 Ducha nie gaście.
20 Proroctw nie lekceważcie.


Za wszystko dziękuj, nawet za chorobę; twoja choroba może być dla innych błogosławieństwem i dla ciebie także. Nasz umiłowany brat miał niedawno problemy z sercem i leżał na oddziale kardiologicznym. Kiedy tam przebywał mógł świadczyć o Panu Jezusie chorym i księdzu katolickiemu, który chodził pomiędzy chorymi. Modliliśmy się o jego zdrowie i Pan go poddźwignął. Znowu się modliliśmy dziękując Panu Bogu za zdrowie dla brata; mieliśmy kilka okazji modlić się do Pana o różne sprawy i w tej modlitwie Pan Bóg uczył nas miłości braterskiej i pokazywał swoją łaskę.
Kilkanaście lat temu zmarło mi na rękach moje dziecko i jak myślisz było to zło czy dobro ze strony Pana Boga? Nie napiszę nic dalej, chciałbym żebyś ty napisał coś o tym, jak odbierasz takie wydarzenie jak śmierć mojej malutkiej Zosi.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 17 sty 2020, 20:38
autor: christianinroman
Ja nie wiem dlaczego twoje dziecko umarło ci na rękach. Nie jestem Bogiem. Nie szukam cudów i znaków, ale wiem że każdy dar dobry i dar doskonały pochodzi od Ojca i że u Niego nie ma zmiany ani cienia zmienności -Jakuba 1.17. Pan Jezus nauczał : proście a będzie wam dane. Bóg jest suwerenny i czyni co zechce. Ja nie jestem charyzmatykiem, ale wierzę całemu Słowu i nie dopasowuję sobie Słowa do swego światopoglądu. Z kościoła Wolnych Chrześcijan też cytują pisma ojców kościoła i zachęcają do kupowania książek amerykańskich pisarzy; oni są nieomylni? Mierzmy jednakową miarą jednych i drugich.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 18 sty 2020, 09:49
autor: KAAN
christianinroman pisze: Z kościoła Wolnych Chrześcijan też cytują pisma ojców kościoła i zachęcają do kupowania książek amerykańskich pisarzy...
Ale nie robimy z tych cytatów doktryny, ale cytujemy je aby pokazać jak wiele herezji ludzie wymyślali od samego początku istnienia Zboru Bożego.
Jeśli uważasz ze obecnie funkcjonuje dar języków, dar uzdrawiania, prorokowanie to z definicji pójdziesz w odstępstwo, bo całe objawienie mamy w Biblii i wszystko co ponad to pochodzi od diabła. Gdybyś uznał dar proroctwa to Biblia jest księgą nieskończoną, mógłbyś dopisywać do niej kolejne rozdziały. Tak robią wszelkie kulty; doklejają do Słowa Bożego swoją doktrynę nie wynikającą ze Słowa, wprowadzającą coś nowego co wypacza Słowo.
Zastanów się nad tą sprawą i przyjmij do wiadomości że Slowo Boze jest doskonałe, pełne, spolegliwe, jest pełną prawdą i stanowi jedyny fundament naszej doktryny wiary.
A co do mojej Zosi; ja wiem dlaczego umarła. Dzięki niej na jej pogrzebie usłyszało ewangelię ponad setka ludzi ze świata, ja zostałem ubogacony doświadczeniem i mogę wspomagać rodziców w podobnej sytuacji. Moja czwórka dzieci, obecnie wszyscy mają rodziny, miały na rękach swoją chorą siostrę i ją kochały i znają to czym jest śmiertelnie chore dziecko w rodzinie, mają doświadczenie pozwalające zrozumieć tą sytuację innych i pomagać innym w trwaniu w codziennym dziękczynieniu Bogu pomimo trudności jakie nas dosięgają. A ja mogę zrozumieć czym jest śmierć dziecka, tym bardziej docenić i zrozumieć czyn Abrahama na górze Moria, zrozumieć czym jest wiara, miłość Boża i na ten temat usługiwać innym w zborach Pańskich. To nie wszystkie rzeczy w tej sprawie, jest ich znacznie więcej.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 19 lut 2020, 09:52
autor: christianinroman
KAAN.Polecam przesłuchać kazanie ISTOTA CHRZTU W DUCHU ŚWIĘTYM. Oczywiście nie zobowiązująco.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 19 lut 2020, 14:01
autor: KAAN
christianinroman pisze:KAAN.Polecam przesłuchać kazanie ISTOTA CHRZTU W DUCHU ŚWIĘTYM. Oczywiście nie zobowiązująco.
Na ten temat usługiwałem i nauczałem wielokrotnie, znam ten temat dogłębnie; charyzmatycy nie rozumieją tego tematu, mają własną wizję, która jest fałszywym obrazem tego co Pan Bóg objawił.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 30 kwie 2020, 17:06
autor: diedmaroz
Pominę offtop o darach Ducha Świętego...
Zupełnie nie widzę tego, co wyczytujecie mianowicie tzw. utracalności. Podstawą pokutowania, przyjęcia zbawienia jest brak własnych możliwości osiągnięcia czegokolwiek dobrego bez Boga. Nic, nawet w naszym mniemaniu dobry uczynek nie jest nas w stanie zbliżyć do Boga poza doskonałym Jezusem Chrystusem, który sam tylko z łaski, udzielił nam zbawienia. Przez wiarę, która jest wielką tajemnicą czemu jednym jest dane uwierzyć, a innym nie jest. Fundament Kościoła - TYLKO ŁASKA, nawet po nawróceniu działa ta sama łaska. Działała nawet w Starym Testamencie, Abraham miał wiarę zbawczą. Ja utracalności nijak nie widzę, ale muszę przyznać, że dosyć często u chrześcijan spotykam się z utracalnością, również z taką nauką pastorów.

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 30 kwie 2020, 18:20
autor: toronto blessing
no nie wiem czy nie ma tak zwanej utracalności,a przykład Salomona ?.
Niektórzy chrześcijanie przestają wierzyć w Jezusa odwaracają sie i wierzą w inne fałszywe nauki,czy będą zbawieni ...? nie sadze,bo Jezus powiedział
1 Kto we mnie wierzy ma żywot wieczny.
2 Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony.

Czyli są warunki

Re: Nieutracalność zbawienia. Czy tego uczy Biblia

: 30 kwie 2020, 20:55
autor: diedmaroz
Kto szczerze uwierzył w życiu nie odrzuci Pana Jezusa. Może nie rozumieć wielu rzeczy z Biblii albo źle rozumieć ale akurat pewność zbawienia może mieć na zawsze. Jest zapieczętowany w Bogu, który nie zbawił go warunkowo lecz umarł za przeszłe i przyszłe grzechy. Pan Jezus cierpiał za każdy grzech. A więc zbawiony wytrwa, a niezbawiony nie wytrwa. Zbawiony wierzy a niezbawiony nie wierzy, Dla mnie Biblia jako całość wyraźnie wskazuje, że nie jesteśmy współzbawicielami tylko niczym nie zasłużyliśmy, a wszelkie dobre uczynki są dokonane "w Bogu".

pytania pomoc randka