Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Analiza tekstów oraz komentarze biblijne.
2tm31617
Posty: 425
Rejestracja: 08 lip 2016, 22:05
wyznanie: Protestant
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: 2tm31617 » 02 lut 2017, 00:44

Jestem ciekaw opinii Filipa, bo generalnie prezbiterianie są chyba postmilenijni. Ze mnie słaby apologeta jeszcze, ale staram się i teraz też postaram się odnieść do pytania jj, czy pierwsze zmartwychwstanie już bylo, co ma wynikać z 20:4c:
"{a} Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia.
{b}I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę.
{c}I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat".


Przede wszystkim Księga Objawienia jest nasycona symboliką, dlatego warto czytać ją symbolicznie. Jeśli ktoś uważa że np. kobieta (nierządnica) w purpurze to dosłowny papież, musi nieźle fantazjować, bo papież nie jest kobietą, a co za tym idzie nie może być nierządnicą. Ona jest co najwyżej symbolem np. papiestwa.

Kogo widzimy w tej części r.20 Objawienia? Dusze zabitych za świadectwo o Jezusie, o czym więcej tu:
9 A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli.
10 I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?
11 I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się liczba ich współsług i braci, którzy mają zostać zabici jak i oni. Obj. 6

Widać tu relację zabitych z Jezusem. Dusze są w Niebie? Całkiem możliwe, to chyba nie jest trudne dla Jezusa?! Są tam też Ci, którzy nie oddali pokłonu bestii, może: jj, KAAN, FIlip, Zbyszek, kruszynka, inni i ja. (szczególnie jeśli wybranie jest faktem).

Skądinąd ciekawy fragment:
17 Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo.Obj 11
Królestwo Chrystusa jest przed Jego ponownym przyjściem.

28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Mt 10

18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. Mt 28


11 Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Kol 3

1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; Ef 2


Generalnie nie mam kłopotu widzieć królowania z Chrystusem jako misję którą nam powierzył, czyli po nawróceniu się (i ożyciu/nowonarodzeniu w Chrystusie) głosić ewangelię. Chrześcijaństwo się rozrasta, duchowa moc Chrysusa zmienia serca ludzi, Królestwo się regularnie rozwija, a nie zawija. Mówię tak samo, jak żyjący apostołowie, wybrani przez Jezusa:
12 Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna; Kol 1

Na ziemi jest Królestwo Ciemności i Królestwo Jasności. Ja wiem, w którym Królestwie jestem, a Ty? Jezus zwyciężył śmierć na Ziemi, która była dla Niego i przez Niego stworzona!
Zatem ożyć i pierwsze zmartwychwstanie to w zasadzie to samo. Przecież będąc nowonarodzonym masz zagwarantowane zmartwychwstanie, czyż nie tak uczysz jj? Ba każdy, ma zagwarantowane zmartwychwstanie, ale niewierzący do drugiej śmierci. Wierzę, że Ty i ja jesteśmy w pierwszym zmartwychwstaniu, stricte duchowym, ale koniecznym do zmartwychwstania ciała, czyli momentu, w którym każde oko zobaczy przyjście Chrystusa w chwale.

3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
4 Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się?
5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. J3


24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale[color=#00BF00] przeszedł ze śmierci do życia. [zmartwychwstał]
25 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć.
26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.
27 I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym.
28 Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos;
29 I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. J5


Nie ulega wątpliwości, że pierwsze zmartwychwstanie jest duchowe. Jestem w Królestwie Chrystusa tu na Ziemi Jego mocą (i duchowo widziany przez Jana w niebie), On ożywił mą duszę, przeniósł ze śmierci do życia. Z dniem przyjścia Pana otrzymam (może za życia, a może po fizycznej śmierci) zmartwychwstałe ciało, takie w jakim Jezus objawił się ludziom. Tysiąc lat nie traktuję dosłownie, bo jeśli przekładać literalnie dzień na rok, to trwałoby 366000 lat, a wierzę, że Jezus wróci szybciej.

Tak wierzyli chrześcijanie pierwszych wieków (Ireneusz jednak zaczynał pierwsze nieśmiałe kombinacje), tak wierzył Kalwin i purytanie, tak chyba dziś głoszą kościoły reformowane.

I jako kolejna ciekawosta, gdzie Pan króluje?
22 Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
23 Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.
24 A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.
25 Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy.
26 A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć.
27 Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
28 Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 1 Kor 15

w połączeniu z:
1 Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
2 Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów.
3 Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości. Ps 110


Awatar użytkownika
Filip
Posty: 1566
Rejestracja: 14 lut 2013, 13:34
wyznanie: Prezbiterianizm
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Filip » 02 lut 2017, 01:31

Jestem ciekaw opinii Filipa, bo generalnie prezbiterianie są chyba postmilenijni


Większość prezbiterian – tak jak ja z resztą – jest amilenialistami. Postmilenializm jest poglądem obecnym w prezbiterianizmie, ale raczej mniejszościowym. Na pewno postmilenialistom i amilenialistom bliżej do siebie niż do premilenialistów. Nie podzielam jednak optymizmu tej eschatologii.

Moje zdanie na temat milenium przedstawiłem już po krótce w poprzednim poście. Swoją drogą skoro już wspominasz o królestwie Chrystusa – to jest bardzo ważny element dyskusji o eschatologii. Nadejście Królestwa Bożego jest centralnym wątkiem w Ewangeliach. Co ciekawe są w Ewangeliach zarówno fragmenty sugerujące, iż jeszcze go nie jest ono zrealizowane, jak i fragmenty mówiące o Królestwie Bożym jako czymś już zrealizowanym i obecnym. Naturalnie taki stan rzeczy tworzy napięcie i prowadzi do licznych dyskusji. Napięcie to rozwiązuje jednak pojęcie "zainaugurowanej eschatologii", tak zwanego "już i jeszcze nie" zaproponowanego przez Georga Eldona Ladda.[1] Ladd zauważył, moim zdaniem słusznie, że królestwo Boże jest zarówno czymś co realizuje się w obecnym czasie, jak i częścią "przyszłego wieku".

Innymi słowy Chrystus już rozpoczął swoje panowanie, ale jego królestwo nie jest jeszcze w pełni obecne na ziemi. Do czasu powtórnego przyjścia Pana królestwo Boże realizuje się poprzez Kościół, który głosi Ewangelię wszystkim narodom i tym właśnie jest moim zdaniem milenium.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. J 5,24


Wierzący i kościół są częścią porządku "wieku przyszłego". Chociaż żyją jeszcze na starej Ziemi, są na niej świadkami Królestwa Bożego. Przeszli ze śmierci do życia, doświadczyli pierwszego zmartwychwstania ;-)

[1] Ladd był teologiem baptystycznym i tak zwanym historycznym premilenialistą, bardzo krytycznym wobec dyspensacjonalnego premilenializmu.


"The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can, " J.R.R. Tolkien
2tm31617
Posty: 425
Rejestracja: 08 lip 2016, 22:05
wyznanie: Protestant
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: 2tm31617 » 02 lut 2017, 07:07

Ladd w swoim stwierdzeniu miksuje chyba tysiaclatke z wiecznoscia.
Nie jestes optymista bo widzisz swiat pograzony w nieustajacej wojnie?
Populacja rosnie wiec jest wieksza ilosc zbrodni, ale pomyslmy o okropnym ucisku Jerozolimy w latach 63-70 i rozpuste Rzymu, syf, choroby, palace nierzadu, egzekuje, swinstwa bozkow... To w krajach prxyjmujacych chrzescijanstwo zanika do "podziemia", nawet katolickich, mimo iz Watykan jest w proroctqie objawienia. Ofiara z ludzi znikala tam gdzie byli europejczycy, kazda wojna konczy sie pokojem. Triumf nad Szatanem jednak wkrotce bedzie ostateczny :)


Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 07:23

Filip pisze: Co ciekawe są w Ewangeliach zarówno fragmenty sugerujące, iż jeszcze go nie jest ono zrealizowane, jak i fragmenty mówiące o Królestwie Bożym jako czymś już zrealizowanym i obecnym.

Ja to tak rozumiem:
# odkąd przyszedł Jezus żyjemy w Królestwie Bożej łaski - każdy może skutecznie skorzystać z Owoców Golgoty;
# gdy powtórnie przyjdzie Jezus, zacznie się Królestwo Bożej chwały - całkowita wolność od wszystkiego, co zakłóciło pierwotne bardzo dobre stworzenie.

"Już, i jeszcze nie" - zgadzam się z takim ujęciem Bożego Królestwa, co podaje Filip [może tylko co do szczegółów bym miał votum separatum, ale idea jest, uważam, właśnie taka - wtedy są pogodzone te wypowiedzi Pisma, gdzie już się ma dziać Królestwo Boże, z tymi wypowiedziami, gdzie wciąż na Boże Królestwo czekają wierzący].


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 07:35

Filip pisze:Tak jakby dyspensacjonalizm był jedyną istniejącą interpretacją Biblii, a ten kto go nie wyznaje jej nie czytał.

Tak Filip odpowiedział KAANowi...

Zacząłem szukać informacji o pochodzeniu dyspensjonalizmu, i na początek natrafiłem na naszym forum na ten temat: viewtopic.php?t=2924&start=15
z którego zacytuję wypowiedź kogoś o nicku Eliasz...[/quote]
CIACH!
Nie wklejamy tekstow. Wystarczy link. Nie piszemy posta pod postem. Znasz regulamin, a jednak swiadomie nie chcesz przestrzegac. Z pozdrowieniami, jj :)


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 08:11

Dalej szukając, mam z tej strony: http://eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/antychry.htm
długą wypowiedź...[/quote]

Ciach...
Nie piszemy posta pod postem. Nie wklejamy tekstow. Znasz regulamin, a jednak swiadomie nie chcesz go przestrzegac.


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 08:50

Ciach


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 10:49

Ciach


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
2tm31617
Posty: 425
Rejestracja: 08 lip 2016, 22:05
wyznanie: Protestant
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: 2tm31617 » 02 lut 2017, 12:49

Zbyszek, cieszy mnie ze zainteresowales sie dyspensacją traktujacą Izrael jako worek tortur objawiony prosto o milujacego Jezusa. Porazajacabjest taka wiara. Oni oczywiscie powiedza, ze dopiero 200 lat temu ta wiedza mogla byc poznana, bo przez 1800 Biblia brzmiala inaczej...
Zakladam nawet ze rozumieja a/post/premileniaryzm historyczny. Jednak przekonwertowac sie na ten sposob myslenia bylby trudny, z grzesznej natury czlowieka, mianowicie nagle trzeba przyznac sie do blędu. Osobiscue szybko podchwycilem sekretne porwanien jako prawdziwe, ale dalsze studium Biblii skutecznie mnie odciagnęlo od jezuickich podchodow.


Awatar użytkownika
Filip
Posty: 1566
Rejestracja: 14 lut 2013, 13:34
wyznanie: Prezbiterianizm
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Filip » 02 lut 2017, 13:28

dyspensacją traktujacą Izrael jako worek tortur objawiony prosto o milujacego Jezusa


Ludzie, trochę szacunku do siebie nawzajem. Nie zgadzam się z teologią dyspensacjonalistyczną, ale to nie powód aby ją wyśmiewać lub tym bardziej obrażać braci ją wyznających.

A jeżeli już naprawdę musimy dyskutować o teoriach spiskowych na temat jezuitów, to sugeruję zastosować zasadę cui bono? Jezuici czy Kościół Katolicki nic nie zyskali na rozpowszechnianiu się dyspensacjonalistycznej teologii w anglojęzycznym świecie protestanckim.


"The Road goes ever on and on

Down from the door where it began.

Now far ahead the Road has gone,

And I must follow, if I can, " J.R.R. Tolkien
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 13:58

Notatka20170202134454.png

Powyżej cytat stąd: http://www.adwentysci.waw.pl/index.php? ... =&ucat=13&
[ponieważ nie można tam kopiować tekstu, to posłużyłem się zdjęciem (kliknięcie w obraz, spowoduje jego powiększenie)].

Filip pisze:Jezuici czy Kościół Katolicki nic nie zyskali na rozpowszechnianiu się dyspensacjonalistycznej teologii w anglojęzycznym świecie protestanckim.

Nic nie zyskali??
Chyba to mylna uwaga, bo od dawna już się nie naucza tego, co było zwyczajem Reformatorów, że papiestwo jest 1-szym kandydatem do pozycji antychrysta!
Taka była idea tych jezuickich działań, aby zmienić tok myślenia protestantów... Nie udała się?! :O


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
2tm31617
Posty: 425
Rejestracja: 08 lip 2016, 22:05
wyznanie: Protestant
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: 2tm31617 » 02 lut 2017, 14:49

Watpie ze antychryst musi nadejs. To tez tylko symbol. Antychrystow jest pelno wokolo.

Filip, nie obrazilem, to oni tak pisza, ze tak bedzie. Jedynie nakreslilem to dosadniej. I to oni mnie atakowali od heretykow i niewiernych, ja tego o nich nke powiedzialem, wierze ze sa z Chrystusem, ale estachologie glosza bledna. Np. roznica miedzy Toba a mna jest tak subtelna, ze gdybysmy glosili kazanie jeden po drugim, sluchacz moglby nie wyczuc roznicy.
A wracajac do tematu, Filip, co sadzisz o niewymazaniu z ksiegi zycia? Jaka tu jest symbolika. Mozna byc wymazany?


jj
Posty: 8288
Rejestracja: 11 sty 2008, 10:17
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Lokalizacja: zagranica
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: jj » 02 lut 2017, 16:19

Zbyszek, jesli bedziesz konsekwentnie, swiadomie lamal Regulamin Forum, to bedziesz karany. Nie wklejamy, nie piszemy posta pod postem. Nie probuj takze forsowac Regulaminu "na meczennika", przesladowanego przez Darbystow, bo nastepnym razem dostaniesz punkt karny za klamstwo na temat moderatorow. Innych tez to dotyczy. Z pozdrowieniami, jj :)


Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: Zbyszekg4 » 02 lut 2017, 16:49

Jj, nie mogłem napisać jednego dłuuuugiego posta, ani edytować już napisanych bo czas edycji minął; pisałem więc jeden po drugim bo akurat nikt - np. Ty - nie odnosił się do treści, a skoro raz zacząłem szukać materiałów, to gdy je znalazłem, to podałem...
No, ale OK - na drugi raz spróbuję się ograniczać - czekając aż ktoś, np. Ty, wypowie się...
Może teraz? :zhm: Zapraszam...


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
jj
Posty: 8288
Rejestracja: 11 sty 2008, 10:17
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Lokalizacja: zagranica
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Obj 3:5 wymazanie z ksiegi zycia?

Postautor: jj » 02 lut 2017, 17:06

Wystarczy link i ewentualnie krotki cytat. Kto ma przeczytac, ten przeczyta.Wróć do „Kącik Egzegetyczny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości