Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Rzut oka na historię eklezjalną
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: Samolub » 23 paź 2015, 00:39

Ponieważ w obu tych Księgach mamy do czynienia z widzeniami oraz snami, to warto jest zestawić Objawienie Jana z Księgą Daniela oraz faktami historycznymi. Nie musicie czytać wszytkich fragmentów. Postaram się o pogrubienie ważniejszych treści. Zacznijmy od samego wtępu, kolor różowy będzie oznaczał mój własny komentarz.

Biblia Warszawska: Księga Daniela 1,1

Nauka Daniela i jego towarzyszy
1:1 Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je.
1:2 A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego; on zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego boga.
1:3 I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu,
1:4 Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego.
1:5 Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał; miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla.
1:6 Wśród nich byli także z synów judzkich: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz,
1:7 Którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona: Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza - Szadrachem, Miszaela - Meszachem, a Azariasza - Abed-Negem.

Jak widzimy Król Babilonu nie był człowiekiem dzikim, był przedstawicielem władzy, wiedział też, że aby władać krajem potrzeba mieć służbę doradców. Wiedział również że elity innych narodów czy kapłani innych religii to ludzie intelektualnie cenni i Nabukednear chętnie zgromadził i takich na swoim dworze. Wśród tych "młodych synów Izraelskich" był również Daniel. Po takiej 3 letniej nazwijmy to aklimatyzacji (nauka języka, obyczajów etc) mieli oni iść na służbę do Króla Babilońskiego. Jak wiadomo część obyczajów czy wierzeń była niezgodna z prawem obowiązującym w Babilonie, a sam Daniel pełnić miał służbę Królewską (ziemską) pełniąc służbę również Bogu. Dlatego zachęcam do przeczytania tej Księgi. Panu Rembovowi również polecam.

1:8 Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia.
1:9 A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi.
1:10 Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: Boję się, że król, mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla.
1:11 Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem:
1:12 Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia.
1:13 Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami.
1:14 I wysłuchał ich prośby, i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni.
1:15 A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego.
1:16 Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny.
1:17 A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości; Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach.
1:18 A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnesara.
1:19 I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz; i tak poszli na służbę do króla.
1:20 W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie.
1:21 A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa

Okazuje się więc że Król Babiloński bardzo cenił sobie tych czterech nowych doradców i widział w nich ogromny potencjał. Nie będę analizował tu zamieszczał całej Kięgi. Poczytajcie. Teraz przejdźmy do pierwszego snu Króla Babilonu oraz wyłożenia go przez Daniela

2:31 Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.
2:32 Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,
2:33 Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.
2:34 Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
2:35 Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
2:36 Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:
2:37 Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,
2:38 W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,
2:39 Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.
2:40 Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
2:41 A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą.
2:42 A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.
2:43 A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.

Mamy tu opis sześciu Królestw,
pierwsze ze złota przypisane jest do Babilonu
drugie ze Srebra przypisane jest Medom i Persji
trzecie z miedzi przypisane jest do Grecji ( w tym Macedoni)
czwarte z żelaza przypisane jest do Rzymu
piąte jest stworzone z gliny oraz żelaza, taki miks
jest jeszcze jedno Królestwo na ziemi które jest trwałe i jego utworzenie nastąpi za dni tych Królestw które były opisane.

2:44 Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,
2:45 Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.
2:46 Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.
2:47 Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę.
2:48 Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich.
2:49 Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi. A Daniel pozostał na dworze królewskim.

W trzecim rozdziale możemy poczytać doświadczenia jakie spotkały Nabukandera, świetny obraz działania Bożego z "ukrycia" oraz wyjawiania ludziom tajemnic, badania ich poczynań poprzez tworzenie odpowiednich sytuacjii. Ta kwestia na forum ostatnio była poruszana więc polecam przeczytać. Ponieważ jednak na interesuje historia i nawiązanie do Objawienia Jana pomijamy widzenia w rozdziale czwartym i widzenie Balsazara w rozdziale piąteym. Ten długo nie zagrzał stołka. Wrzucam więc jeden werset

5:28 Peres - twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom.

Po śmierci Balsazara Babilonem rządzą Persowie i Medowie, a to jest Królestwo ze srebra.

Biblia Warszawska: Księga Daniela 7,1

Sen Daniela o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym
7:1 W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść:
7:2 Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze,
7:3 I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne.
7:4 Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Cztery nowe zwierzęta, nie wliczając Babilonu, czyli Medo-Persja
7:5 Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa! Grecja-Macedonia
7:6 Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę. Imperium Romanum
7:7 Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Imperium Romanum, Kościół Rzymko Katolicki wraz z władzą świecką
7:8 Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.
7:9 A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący.
7:10 Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi.
7:11 Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Upadek Imperium Romanum jako Królestwa z religją pseudo-chrzecijańską, pamiętamy też porówanie tego Królestwa do żelaza oraz gliny oraz że było podzielone (cesarstwo zachodnie i wschodnie)
7:12 Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Królestwa te rządziły były ważnymi ośrodkami władzy przez jakiś czas
7:13 I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.
7:14 I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne. Opis Krolestwa Bożego na Ziemi

Ewangelia Łukasza 17

O nadejściu Królestwa Bożego
17:20 Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
17:21 Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

Tak więc to Królestwo Boże jest, w stopniu mniejszym czy większym istnieje i na Ziemi. Wracamy znów jednak do Księgi Daniela rozdział 7


7:15 Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to co widziałem, przestraszyło mnie.
7:16 Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział, i dał mi wykład wydarzeń.
7:17 Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.
7:18 Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.
7:19 Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami,
7:20 I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.
7:21 A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich,
7:22 Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.
7:23 I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.
7:24 A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. Tym rogiem jest państwo Kościelne z siedzibą w Rzymie, a zaraz wytłumacze skąd wzięły się 3 rogi.
7:25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.
7:26 Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Sąd nie oznacza tu sądu ostatecznego, sąd to również działanie Boże w świecie
7:27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.
7:28 Tu kończy się opowiadanie. A mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się; i zachowałem to słowo w mojej pamięci.

Rozdział 8 w Księdze Daniela opisuje walkę dwóch królestw pod postacią kozła i barana. Tyczy się to walki Grecji z Medo-Persją, czyli królestwa przypisanego jako miedź z króletwem przypisanego jako srebro. Chodzi dokładnie o podboje Aleksandra Macedońskiego. Dlatego to widzenie omijam, przejdźmy do Objawienia Jana rozdział 13 które tyczy się dwóch zwierząt. Nawet ślepy zobaczy! =P

Wizja dwóch zwierząt
13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Imperium Romanum wersja z Rzymskim Katolicyzmem
13:2 A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. Podobne do Pantery... przypadkowy opis? To przyrównajmy z Kięgą Daniela "Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę"
13:3 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
13:4 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Zwierzę oznacza władze, nie oznacza konkretnej osoby, ale silną władzę ziemską
13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
13:6 I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
13:7 I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.
13:8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.
13:9 Jeśli kto ma uszy niechaj słucha.

Jan opisuje czwarte zwierzę czyli Imperium Romanum z religią Rzymsko Katolicką. To zwierze Daniel opiuje też
7:8 Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

Jak już mówiłem małym rogiem jest Państwo Kościelne wyrosłe na strukturach Rzymskich. A trzy rogi oznaczają

[img=2]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Traktat_verdun.svg/2000px-Traktat_verdun.svg.png[/img]
Pańtwo Kościelne powtało dopiero około roku 755 n.e
Zawarte przez Pepina Małego i Stefana II przymierze miało na całe stulecia ukształtować realia polityczno-religijne Europy. Państwo Kościelne miało początkowo charakter autonomiczny w ramach królestwa Franków, a następnie cesarstwa Karola Wielkiego. Stopniowo jednak nabierało ono samodzielności, aspirując w XI-XII wieku do dominującej wobec cesarstwa (wówczas: Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego) pozycji w polityce europejskiej. Państwo Kościelne przestało istnieć w roku 1870, gdy jego terytoria zostały ostatecznie włączone do zjednoczonego Królestwa Włoch. Pośrednim następcą Państwa Kościelnego jest istniejący jako osobne państwo od 1929 roku Watykan.

Cały tekst: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,1247 ... z3pKtgj84J


Mamy więc tu całkiem ciekawy obraz oraz kolejny ciekawy twór jaki opróćz Francji występował czyli Cesarstwo Rzymskie narodu Niemieckiego. Tego zagadnienia omawiać nie będziemy. Wiemy jednak że ruchy odśrodkowe w Krk czy ta sama choć rewolucyjna Francja (podobieństwo do państwa Franków) obaliła nie tylko Państwo Kościelne ale także dążyła do likwidacji Cesartwa Rzymkiego narodu Niemieckiego. Wróćmy do Objawienia Jana do rozdziału 17-ego

Wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęcia
17:1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
17:2 Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
17:3 I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
17:4 A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Opis Watykanu
17:5 A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
17:6 I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.
17:7 I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
17:8 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
17:9 Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, Watykan i siedmiu jest królów;
17:10 Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.
No więc rozmawialiśmy o tych królestwach które odpowiadają zwierzętom, te zwierzęta mogą być podobne i na okres czasu a reprezentują władzę wiecką na ziemi (mocarstwa o znaczeniu globalnym) Mamy więc upadek Babilonu, upadek Medo-Persji, upadek Grecji-Macedoni, upadek Imperium Romanum, upadek Imperium Romanum z władzą Rzymską Katolicką. Szóste Królestwo jest to oznacza Królestwo Baranka. Nie jest jednak jasne czym jest ósme zwierze i brakuje nawiązania czym jest siódme Królestwo.
17:11 A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.
17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.
17:13 Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.
17:14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
17:15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.
17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
17:17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.
17:18 A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Tym miastem jet Rzym, brak jednak całkowitego rozwiązania zagadki. Więc objawienie Jana niesie szereg informacji, ponieważ wiemy że zwierze (reprezentujące władze ziemską) pokonując czy niszcząc Wszetecznice ( Watykan ) będzie władało bardzo krótko. (godzina) pewnie godzinie nie równa ale jest to czas bardzo krótki w porównaniu do innych widzeń czy określeń czasowych w tych widzeniach. Także samo rozpoznanie tego szatańskiego systemu kąplikuje sprawę jeszcze bardziej bo zwierze, inny system może to właśnie wykorzystać. Choć są to moje takie gdybania.
Liczę na ciekawą dyskusję oraz wniesienie wkładu do tej analizy. Oczywiście wszelkie błędy proszę zgłaszać. Czasów końca dokładnie nie oszacujemy i raczej do takiej wiedzy dojść nie można skoro sami Aniołowie nie znają dnia ani godziny, choć wiadomo że zawsze zbliżamy się do końca i pewne zagrożenia można wyczuwać. Jasno jednak Chrystus oznajmił


Ewangelia Łukasza 17

O nadejściu Królestwa Bożego
17:20 Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,
17:21 Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.

czy wogóle komuś jeszcze żal mas potępionych czy tych których szatan zwodzi lub wywiedzie, skoro i oni jawnie krzyżują Chrystusa? Bo mi w ogóle. No tak ktoś powie że to złe, no ale serio jak komuś jest coś obojętne to ma udawac pobożnego umartwiać się i biczować. No ale jak można Nowonarodzić się i takim czymś się przejmować, albo uważać że świat jest spoko, albo że nikt za życia nie wybiera? Przecież Ci ludzie jasno określili się, ewentualnie kogo Pan ma przywołać do pożadku to przywoła. A końców świata to codziennie jest wiele, każdy umiera, ludzie którzy żyli w innych epokach też umierali. Okey koniec świata może być ciekawy... no racja... rzeczywiście bardzo ciekawe tylko po paru dniach stanie się normą egzystencji, ba nawet wielkie znaki po jakimś czasie takie naturalne są. Się człowiek przyzwyczaja.

Także zapraszam do dykusjii !! :O :lmao:


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: Samolub » 23 paź 2015, 00:46

Ten temat prosze usunac bo sie powielil, prosze innych bez komentarzy tu bo do usuniecia pojdzie.


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam
sahcim
Posty: 2427
Rejestracja: 04 lip 2013, 04:59
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Księga Daniela oraz Objawienie Jana, analiza historyczno Apokaliptyczna

Postautor: sahcim » 23 paź 2015, 00:56

Ja tylko w kwestii formalnej...
Zastanawiam się jak kolega Samolub czytając to:
2:46 Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane.

mógł pominąć reakcję proroka Daniela, który nie dość, że przyjął od króla hołd przysługujący wyłacznie osobie boskiej, to jeszcze pomimo takiego traktowania pozostał na dworze królewskim... :oops:
Albowiem co prorok Daniel na to, co uczynił ów człowiek przed nim... czy zbeształ Nebukadnesara, że padając na twarz przed nim i składając mu ofiary z pokarmów i kadzielne oddaje boską cześć stworzeniu...? hmm...nie !!!

Czemu nie krzyczy kolega Samolub, że toż prorok Daniel pozwalał sobie na takie oddawanie czci, które przysługuje wyłacznie Bogu ???


Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa...

Wróć do „Historia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości