7 wersetów o nieśmiertelności

Rozmowa o teologicznych różnicach międzywyznaniowych
madelinka
Posty: 476
Rejestracja: 05 paź 2015, 17:27
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: madelinka » 17 maja 2016, 17:33

Nie wiem czy czytasz ze zrozumieniem, wiec przytoczę oryginał: wróżka zobaczyła E·lo·Him , a nie człowieka, czy duszę. Wszystko się zgadza. Nie zamierzam jednak wieść o to sporu.


Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Rembov » 17 maja 2016, 17:57

Czyli, jak widzę, jednak ważniejsza jest dla ciebie opinia tej kobiety, a nie opinia natchnionego przez Ducha Świętego autora 1 Księgi Samuela. Przykre, ale w sumie nie dziwne skoro on zaprzecza tezie, że dusza umiera w momencie śmierci ciała. :(


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Zbyszekg4 » 17 maja 2016, 18:02

Rembov pisze:Rozumiem, że według ciebie większe pojęcie o tym, kto rozmawiał z Saulem, miała ta kobieta, a nie autor 1 Księgi Samuela?

Już o tym pisaliśmy, więc nie po to cytuję Cię, aby do dyskusji się włączyć... ale na tym przykładzie chcę coś pokazać.

W innym temacie sahcim stwierdza, że np. taki zapis autora Rodzaju: Gen 19:24-25 bw
(24) Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba,
(25) i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi.

nie może być rozumiany "literka po literce" (dosłownie, że to Pan Bóg uczynił)...
Wg niego to zrobił szatan, choć autor napisał, że Bóg!

No, skoro tak można odczytywać Biblię.. to równie dobrze można stwierdzić, że autor 1 Księgi Samuela tak naprawdę nie zapisał prawdy!...
Skoro o autorze Księgi Rodzaju sahcim ma takie pojęcie, że zapisał coś nieprawdziwego... to czemuż by nie przyłożyć takiej samej miary do autora 1Samuela... a tak po prawdzie - to do każdego innego!?...


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
madelinka
Posty: 476
Rejestracja: 05 paź 2015, 17:27
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: madelinka » 17 maja 2016, 18:40

kontousunięte1 pisze:Czy dla was tylko ST się liczy? Mam takie wrażenie.


Wuko, właśnie znalazłam Twoje pytanie i odpowiadam: wiesz doskonale, że Słowo Boże to obie księgi, jedna nie istnieje bez drugiej. Nauka o śnie zawarta jest w obu księgach i jest ona spójna. Gdy Chrystus mówił o śmierci, odwoływał się do tego samego obrazu jakiego używał ST, czyli snu. Spróbuję przytoczyć jak najwięcej fragmentów:

"To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie (koimēseōs tou hypnou – zaśnięciu snem) . Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł (apethanen ). J.11:11-14

"I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych"Mt.27:52

"A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi, I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. A on wyrzucił wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał: Dziewczynko, wstań! I powrócił duch (pneuma) jej, i zaraz wstała, a On polecił, aby jej dano jeść." Łk 8:52-55

1Kor.11:30"Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło (koimōntai ).

1Kor.15:6"Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli (ekoimēthēsan )"

1kor.15:20"A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych jako pierwocina tych, którzy zasnęli (kekoimēmenōn ). "

2P.3:4"I będą mówili: Co z obietnicą Jego przyjścia? Bo odkąd zasnęli (ekoimēthēsan) ojcowie, wszystko tak trwa, [jak] od początku stworzenia. "


"A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli (Strong 2837 kekoimēmenōn ), abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa wyprowadzi z nim tych, którzy zasnęli (koimēthentas ). A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. "1Ts.4:13-18

"Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może."Fl.3: 20-21

Zauważ, że Chrystus wszedł do nieba w odmienionym ciele i ta obietnica jest wiążąca dla nas.


"Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto."

Ale jeszcze do niego nie weszli! Bo śpią i czekają na zmartwychwstanie.

"A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale."Kol.3:1-4

"A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia."Ef.4: 30

Duch Święty jest gwarancją naszego zmartwychwstania do życia i spotkania z Panem.

"W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego."Ef.1: 13-14

"Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w (tym) ciele (en to somati) jesteśmy oddaleni od Pana; Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z (tego)ciała (ek tou somatos) i zamieszkać u Pana. Dlatego też stawiamy sobie za cel, by czy mieszkamy, czy się wyprowadzamy, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe."2Kor.5: 1-11

Wiedząc, że Chrystus wszedł do nieba dopiero po zmartwychwstaniu w nowym ciele, rozumiemy, że jesteśmy oddaleni od Pana przebywając w tym co skażone, czyli w ziemskim ciele i dopiero gdy to ciało zostanie przemienione w chwalebne, wypełni się obietnica przebywania z Panem.

1Kor.15: 3-4" Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony (egegertai) według Pism"

Nasza droga jest taka sama.

"Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy (koimēthēsometha ), ale wszyscy będziemy przemienieni[/u]. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni (Strong 1453 egerthēsontai ) zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność ( Strong 110 athanasian ). A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci (thanate), zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o grobie (hade), żądło twoje?"1Kor.15:47-55

Człowiek to ciało i duchowość w nim zawarta przez tchnienie Boga, dlatego Paweł nie mówi nic o egzystencji pośmiertnej dusz ale o spotkaniu z Chrystusem ludzi w uwielbionych ciałach. Do przyjścia Pana wszyscy śpią. Dopiero zmartwychwstanie czy do życia czy na sąd potępienia jest wypełnieniem obietnic Bożych:życie wieczne lub śmierć w mękach.

Może na razie tyle , bo to i tak sporo.


Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Zbyszekg4 » 17 maja 2016, 19:04

Z tej strony http://mieczducha888.blogspot.com/2014/ ... a-kum.html
zacytuję to:

SEN ŚMIERCI

Śmierć ma dużo podobieństw ze zwykłym snem dlatego śmierć jest w Biblii ukazywana jako zaśniecie, sen. W czasie snu nie wiadomo co się dzieje wokół człowieka, nie ma się świadomości - tak samo jest w czasie śmierci. W czasie snu nie odczuwa się upływającego czasu - kilka godzin snu jest jak chwilka, tak samo jest w przypadku śmierci. Tak, że ten który umarł np 5000 lat temu otworzy oczy podczas zmartwychwstania sprawiedliwych albo późniejszego zmartwychwstania niesprawiedliwych - ale te tysiące lat między jego śmiercią i zmartwychwstaniem będą dla niego jak chwilka, bo podczas śmierci nie ma świadomości, więc nie odczuwa się niczego, o niczym się nie wie, aż do momentu zmartwychwstania.

Yashen - hebrajski strong 3462 : zasnąć, spać, uśpić

"A gdy zasnął [yashen 3462] , miał znowu sen. Oto siedem kłosów pełnych i pięknych wyrastało z jednej łodygi" - 1 Mojżeszowa 41:5 BW

"Potem położył się i zasnął [yashen 3462] pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się!" - 1 Królewska 19:5 BW

Eliasz i faraon zasnęli zwykłym ludzkim snem, ale to samo słowo używane jest do określenia zaśnięcia ale w śmierci : "Czemu wzięto mnie na kolana, czemu do piersi, abym je ssał? (13) Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym[yashen 3462] i miałbym spokój (14) wraz z królami i wielkimi ziemi, którzy sobie wystawili grobowce" - Hioba 3:12-14 BW

"Wejrzyj! Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój! Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął[yashen 3462] snem śmierci!" - psalm 13:4 BW

Yaszen - 3463 przymiotnik - spanie
:

" A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał[yashen 3463] w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy...." - 1 Samuela 26:7 BW

to samo słowo użyte w stosunku do spania śmiercią : "A wielu z tych, którzy śpią[yashen 3463] w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" - Księga Daniela 12:2 Biblia Warszawska


QUTS - 6974 - obudzić się, ocknąć się :

" I zabrał Dawid włócznię i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula, i odeszli, nikt zaś tego nie widział ani nie zauważył, ani się nie obudził [quts 6974], wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich" - 1 Samuela 26:12 BW

" Jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi, jego głód jest nie zaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się obudzi [quts 6974], jest słaby i czuje nieugaszone pragnienie, tak będzie z hordą wszystkich narodów, walczących z górą Syjon" - Izajasza 29:8 BW

to samo słowo quts użyte w stosunku do obudzenia się ze śmierci : "Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą [quts 6974] się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych" - Izajasza 26:19 BW

"A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą [quts 6974] się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie" - Księga Daniela 12:2 BW

shakab 7901 - leżeć, spać
:

" A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął [szakab 7901] na tym miejscu" - 1 Mojżeszowa 28:11 BW

"Potem położył[szakab 7901] się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się!" - 1 Królewska 19:5 BW

to samo słowo używane jest w powiązaniu ze śmiercią : "Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid zasnął[szakab 7901] ze swoimi ojcami i że nie żyje Joab, wódz wojska, rzekł do faraona: Pozwól mi wrócić do mojej ziemi" - 1 Królewska 11:21 BW

"I spoczął[szakab 7901] Manasses ze swoimi ojcami, i został pochowany w ogrodzie swojego domu" 2 Królewska 21:18 BW

UR 5782 - zbudzić, obudzić, pobudzić, być obudzonym :

" Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi [ ur 5782] się kogoś ze snu" - Zachariasza 4:1 BW

"Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? (11) Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, (12) tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi[ ur 5782] się ze swojego snu" - Hioba 14:10-12 BW

greckie słowo KAIMAO 2837 - uśpić, zasnąć :

" mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy [kaimao 2837]" - Mateusza 28:13 Biblia Warszawska

"Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał[kaimao 2837] między dwoma żołnierzami...." - Dzieje Apostolskie 12:6 BW

to samo słowo używane w kontekście śmierci : "A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał [kaimao 2837]" - Dzieje Ap 7:60 - m.in Biblia Gdańska ma zasnął a nie skonał.

"A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli[kaimao 2837] , iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają." - 1 Tesaloniczan 4:13 BW

EGEIRO 1453 - obudzić, wzbudzić :

"A oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak iż się łódź wałami okrywała; a on spał. (25) A przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili [egeiro 1453] go, mówiąc: Panie! ratuj nas, giniemy" - Mateusza 8:24-25 BW

"A oto Anioł Pański przystąpił, a światłość się rozświeciła w gmachu; a trąciwszy w bok Piotra, obudził[egeiro 1453] go, mówiąc: Wstań rychło! I opadły łańcuchy z rąk jego" - Dzieje Ap. 12:7 BW

to samo słowo używane odnośnie zmarłych : "A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni[egeiro 1453], czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba??" - Marka 12:26 BW - Biblia Gdańska ma : "wzbudzeni"

"A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził [egeiro 1453]z martwych" - Jana 12:9 BW

KATHEUDO 2518 - położyć się spać, spać :

"A on był w tylnej części łodzi i spał [katheudo 2518] na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?" - Marka 4:38 BW

"I rzekł do nich: Dlaczego śpicie?[katheudo 2518] Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie" - Łukasza 22:46 BW

spanie w kontekście śmierci : "rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi [katheudo 2518]. I naśmiewali się z niego" - Mateusza 9:24 BW - porównaj z Ewangelią Łukasza 8:52-55 gdzie wyraźnie pisze że dziewczynka była martwa i że duch czyli tchnienie życia zostało jej przywrócone.

ANISTEMI 450 - podnieść, obudzić, wzbudzić, powstać :

" A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał [anistemi 450], wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił" - Marka 1:35

"Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną [anistemi 450] ci, którzy umarli w Chrystusie" - 1 Tesaloniczan 4:16 BW


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
Lovemyworld
Posty: 200
Rejestracja: 04 maja 2016, 14:59
wyznanie: Agnostyk
Lokalizacja: Sevilla, Andalucia
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Lovemyworld » 18 maja 2016, 15:46

Zbychu, przekonałeś mnie do tego że dusza jest śmiertelna i do tego, że szatan kłamał mówiąc 'napewno nie umrzecie!'
Dzięki Bogu!


El qué lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Amistades qué son ciertas, nadie las puede turbar.
-citas de Miguel de Cervantes.
Awatar użytkownika
Rembov
Posty: 20012
Rejestracja: 21 sty 2009, 14:10
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Rembov » 18 maja 2016, 16:17

Przykre, że wolisz słuchać Zbyszka, a nie Chrystusa i Apostołów. :(


Siła argumentów jest bezsilna wobec argumentu siły.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: KAAN » 20 maja 2016, 10:08

Zbyszku, słowa pochwały z ust agnostyka, kpiącego z wiary chrześcijańskiej powinny ci dać do myślenia.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
madelinka
Posty: 476
Rejestracja: 05 paź 2015, 17:27
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: madelinka » 20 maja 2016, 18:06

Rembov pisze:Przykre, że wolisz słuchać Zbyszka, a nie Chrystusa i Apostołów. :(A Ty, Rembov kogo słuchasz? Maryi? "Ojca świętego"? Księdza? Może św. Rity?


sahcim
Posty: 2427
Rejestracja: 04 lip 2013, 04:59
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: sahcim » 09 cze 2016, 20:49

Zbyszekg4 pisze:
Rembov pisze:Rozumiem, że według ciebie większe pojęcie o tym, kto rozmawiał z Saulem, miała ta kobieta, a nie autor 1 Księgi Samuela?

Już o tym pisaliśmy, więc nie po to cytuję Cię, aby do dyskusji się włączyć... ale na tym przykładzie chcę coś pokazać.

W innym temacie sahcim stwierdza, że np. taki zapis autora Rodzaju: Gen 19:24-25 bw
(24) Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba,
(25) i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi.

nie może być rozumiany "literka po literce" (dosłownie, że to Pan Bóg uczynił)...
Nie rozumiem co w tym dziwnego dla Zbyszka skoro także Kamil w ten sam sposób wypowiedział się w kwestii rozumienia Ks.Rodz. a i sam Zbyszek napisał pod moim adresem, że to zły obraz Boga, który MUSI posługiwać się złem i skierował mnie do spowiedzi jeśli taki właśnie mam...   :letssin:
viewtopic.php?p=495325#p495325
Tak więc Zbyszku powinieneś się zdecydować czy obraz Boga posługującego się złem jest zły czy to dobry obraz... :roll:


Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa...
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Zbyszekg4 » 09 cze 2016, 21:01

Sahcim, przed snem przeanalizuj może List Judy, w którym uwypuklę tylko ten jeden werset (ale czytaj w kontekście bo więcej zrozumiesz):
Jud 1:5 bt5
(5) Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;


Jak widzisz, apostoł jednym tchem wymienia 2 Boże aktywności (żadnej z nich nie przypisuje komuś innemu, a już na pewno nie szatanowi):
Pan Bóg:
1. WYBAWIŁ naród Izraelski z Egiptu
2. następnie WYTRACIŁ niewierzących, buntujących się wyzwoleńców.

Czego nie rozumiesz w słowach:
# wybawił
# wytracił
:letssin:


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
sahcim
Posty: 2427
Rejestracja: 04 lip 2013, 04:59
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: sahcim » 09 cze 2016, 21:13

Zbyszekg4 pisze:Sahcim, przed snem przeanalizuj może List Judy, w którym uwypuklę tylko ten jeden werset (ale czytaj w kontekście bo więcej zrozumiesz):
Jud 1:5 bt5
(5) Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;


Jak widzisz, apostoł jednym tchem wymienia 2 Boże aktywności (żadnej z nich nie przypisuje komuś innemu, a już na pewno nie szatanowi)
Apostoł Juda, tak samo jak i Prorok(patrz Iz 26:12
"O Panie, obdarz nas pokojem, bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów") przypisuje Bogu wszystko co się dzieje na niebie i ziemi gdyż nic nie dzieje się bez Jego wiedzy, tzn żadne stworzenie(także szatan) nie może nic uczynić bez dopustu Bożego ale skoro szatan nazywany jest „władcą, który rządzi w powietrzu” (Ef 2:2), jest również nazywany „władcą tego świata” wg ewangelisty Jana, to przyjmij do wiadomości, że źródłem wszelkiego zła wyrządzanego ludziom na tej ziemi jest bóg tego świata(2Kor 4:4), a nie Bóg...


Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa...
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Zbyszekg4 » 10 cze 2016, 05:51

sahcim pisze:Apostoł Juda, tak samo jak i Prorok(patrz Iz 26:12
"O Panie, obdarz nas pokojem, bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów") przypisuje Bogu wszystko co się dzieje na niebie i ziemi gdyż nic nie dzieje się bez Jego wiedzy

Mylisz pojęcia! Izajasz pisze o ludzkich dziełach, a Juda o Bożych! I nie przypisuje Juda coś Bogu, ale STWIERDZA FAKTY!!
sahcim pisze:żadne stworzenie(także szatan) nie może nic uczynić bez dopustu Bożego ale skoro szatan nazywany jest „władcą, który rządzi w powietrzu” (Ef 2:2), jest również nazywany „władcą tego świata” wg ewangelisty Jana, to przyjmij do wiadomości, że źródłem wszelkiego zła wyrządzanego ludziom na tej ziemi jest bóg tego świata(2Kor 4:4), a nie Bóg...

To czemu Juda wprost nie napisał: To szatan wytracił buntowników na pustyni?! [a czy wg Ciebie to Bóg wybawił Izraelitów z Egiptu? Przecież oni byli tacy potem nieszczęśliwi na tej pustyni... - nie mieli cebuli i ryb!! Źle im było poza Egiptem... - więc jeśli to Bóg ich wyprowadził, to uczynił coś złego!]

Kiedyś Ci już pisałem, że Ty sam decydujesz, co jest dobre, a co złe! Stawiasz się w miejscu Boga! Bo wg Ciebie wytracenie niewierzących buntowników było złe...
Czy ucięcie przez chirurga zgangrenowanej kończyny jest złe?!? Właśnie czegoś podobnego dokonał Bóg: Usunął chore organy (buntownicy), aby ratować naród (organizm), bo z niego kiedyś miał się narodzić Mesjasz...
Ty widzisz krótkowzrocznie, Bóg dalekowzrocznie - dlatego nazywasz złem to, co złe nie było!

Sahcim, niebezpiecznie postępujesz bo wykrzywiasz Słowo Boże! Jest napisane TAK, ale Ty twierdzisz, że jest napisane NIE - czarne z białym mieszasz... A z pisarzy biblijnych i czytelników Biblii robisz durniów, co to nie mogli napisać wprost tego, co Ty nagle niby odkrywasz, że pomimo, że Juda pisze o Bogu, to wg Ciebie pisze o bogu-szatanie.
Daj spokój kolego! Nie rób durni z kogoś...


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]
sahcim
Posty: 2427
Rejestracja: 04 lip 2013, 04:59
wyznanie: Rzymsko Katolickie
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: sahcim » 10 cze 2016, 12:58

Zbyszekg4 pisze:Mylisz pojęcia! Izajasz pisze o ludzkich dziełach a Juda o Bożych!
Czyżbyś twierdził, że Izajasz kłamał pisząc, że WSZYSTKIE czyny Narodu Wybranego są dziełem Bożym...???
I nie przypisuje Juda coś Bogu, ale STWIERDZA FAKTY!!
To Izajasz nie STWIERDZA FAKTÓW pisząc: Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów...???
To czemu Juda wprost nie napisał: To szatan wytracił buntowników na pustyni?!
Z takiego samego powodu jak i Izajasz wprost nie napisał, że to Naród o kamiennych sercach i twardym karku dokonał wszystkich tych krwawych czynów, które przypisał Bogu...
Kiedyś Ci już pisałem, że Ty sam decydujesz, co jest dobre, a co złe! Stawiasz się w miejscu Boga!

Czyżbyś już zapomniał, że ty także sam decydujesz, iż jest coś złego w zgodnym z naturą przemijaniu(umieraniu) stworzonej jako nie nieśmiertelna fauny i flory przebywającej w rajskim ogrodzie...???
Sahcim, niebezpiecznie postępujesz bo wykrzywiasz Słowo Boże!
Tak samo mógłbym napisać o twoim dosłownym podchodzeniu do litery Pisma, że wykrzywiasz słowo Boże w nim zawarte...
Zapewne nie są ci obce słowa Izajasza:
Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.


Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa...
Awatar użytkownika
Zbyszekg4
Posty: 13150
Rejestracja: 06 lut 2010, 15:00
wyznanie: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
O mnie: Ten świat nie jest domem mym... Lepszy będzie ten: sprawdź Filipian 3,20-21
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: 7 wersetów o nieśmiertelności

Postautor: Zbyszekg4 » 10 cze 2016, 21:27

Sahcim, jesteś niereformowalnym uparciuchem, który namawia mnie do:
1. patrzenia na treść Biblii jako na zapis nieprawdziwych historii;

2. traktowania Boga, jako Źródła owych nieprawdziwych historii, które powstały z Bożego natchnienia, ale są kłamliwe, zwodzące, oszukujące czytelnika, skoro przy czytaniu, że Bóg coś uczynił, trzeba to rozumieć: To szatan uczynił;

3. stałej niepewności co do zapisów Biblijnych, bo skoro trzeba w przypadku wydarzenia "A", zastosować zasadę: "Rozum odwrotnie niż czytasz"... to nigdy nie ma pewności czy przy wydarzeniu "B" też trzeba zastosować ową zasadę czy nie [przykład z Listu Judy, gdzie apostoł zapisał - z Bożego natchnienia!!! - że Bóg wybawił Izraelitów z Egiptu, ale następnie wytracił niewierzących... (Jd 1,5) - do drugiej części tego zdania Ty stosujesz zasadę: "Rozum odwrotnie niż czytasz" (i pod pojęciem Boga rozumiesz szatana), a skąd pewność, że do 1-szej części tego zdania nie trzeba też owej zasady zastosować? Trzeba czy nie trzeba?!? Nigdy pewności mieć nie można!! (wszak wielkim złem było w oczach wielu to opuszczenie Egiptu!...)]

4. grzechu przeciw Duchowi Świętemu! Tak, tak!! Pomnij, że gdy Jezusowi przypisywano, że mocą szatana wygania demony, to On właśnie w tym kontekście powiedział o tym szczególnym grzechu... Bo gdy się Bożemu działaniu przypisuje działanie szatana, to właśnie jest się w takim położeniu, w jakim byli oponenci Chrystusa!
Wybacz, ale nie namówisz mnie do stanięcia po ich stronie - i przestrzegam Cię usilnie: Nie stawaj w takim miejscu!! Ty ewidentnym zapiskom w Bożym Słowie zawartym, które informują czytelnika o Bożym działaniu, Ty przypisujesz działanie szatańskie!
Opamiętaj się!!!


Jeszcze odniosę się do kilku zdań:
sahcim pisze:Czyżbyś twierdził, że Izajasz kłamał pisząc, że WSZYSTKIE czyny Narodu Wybranego są dziełem Bożym...???

Nic podobnego! To nie Bóg coś robił ZA Izraelitów - oni sami coś robili (nie stali biernie bez ruchu, a wokół coś Bóg robił absolutnie bez ich udziału); rozumiem słowa Izajasza jako wyraz zależności od Boga; jako świadomość, że jakieś działania były z inspiracji Bożej wykonane i przy Jego prowadzeniu (ale nie przy bierności ludzkiej).

To raczej Ty twierdzisz i głosisz, że Boży pisarze biblijni kłamali, gdy pisali, że coś Bóg zrobił, choć ponoć to szatan zrobił - choć czytamy, że Bóg to zrobił... Paranoja!!!
{podaj namiar na te słowa z Izajasza - chcę coś sprawdzić, a wyszukiwarka mi nie wskazuje takiego brzmienia, co Ty podajesz; z jakiego przekładu cytujesz?}
sahcim pisze: To czemu Juda wprost nie napisał: To szatan wytracił buntowników na pustyni?!

Z takiego samego powodu jak i Izajasz wprost nie napisał, że to Naród o kamiennych sercach i twardym karku dokonał wszystkich tych krwawych czynów, które przypisał Bogu...

Robisz z tych ludzi co to pisali i z tych, co to po dziś dzień czytają: durniów, co to 2 do 2 nie umieją dodać!... A niby dlaczego to wprost nie można było napisać, że szatan coś zrobił - a czemuż to trzeba było pisać, że to Bóg zrobił, choć to kłamstwo w żywe oczy jest! Ta cała Biblia to kłamstwo za kłamstwem?!? No na to wychodzi, gdy się taką durną filozofię stosuje made in sahcim (oczywiście Ty tego nie wymyśliłeś, a tylko małupujesz po innych jak papuga powtarzając brednie).

Wybacz ostry ton, ale mam już dość robienia durniów z pisarzy biblijnych (i oczywiście z samego Boga, który natchnął ich do pisania kłamstw), oraz robienia durniów z czytelników Pisma Świętego (które wcale takie święte nie jest, skoro w nim jedna nieprawda goni drugą - i to obojętnie czy w ST czy w NT).
Mam już tego dość co robisz, i jeśli dalej w tym chcesz tkwić, to proszę: Nie pisz mi więcej o tych chorych interpretacjach, które ktoś Ci nakładł do makówki...
sahcim pisze:Zapewne nie są ci obce słowa Izajasza: Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy Prawo Pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy.

Jak już coś cytujesz, to podawaj przekład i referencje [nie znam Biblii na wyrywki w kilkunastu przekładach, a chciałbym sprawdzić kontekst].


Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie - powiedział Jezus [Mt 25,40]
Facebook
Obrazek
siepomaga.pl - DOŁĄCZ I POMAGAJ TV LEKCJE BIBLIJNEKURSY BIBLIJNE
Staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu - napisał Paweł [1Kor 10,33]

Wróć do „Teologia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości