Strona 12 z 14

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 24 mar 2017, 06:36
autor: Adalbertus
Przeczytaj cały 3. rozdział Ewangelii Jana. Zwróć uwagę, że Nikodem nie rozumiał wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, (patrz w. 9) i Pan Jezus mu dalej tłumaczy czym jest powtórne narodzenie. Zwróć również uwagę, że mówi o wierze, a nie chrzcie.

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 24 mar 2017, 08:37
autor: Zbyszekg4
Adalbertus pisze:Przeczytaj cały 3. rozdział Ewangelii Jana. Zwróć uwagę, że Nikodem nie rozumiał wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, (patrz w. 9) i Pan Jezus mu dalej tłumaczy czym jest powtórne narodzenie. Zwróć również uwagę, że mówi o wierze, a nie chrzcie.

Żydzi, a więc Nikodem, byli obeznani z różnymi rytualnymi obmywaniami fizyczną wodą... także chrzest, jaki prowadził wtedy Jan, nie był czymś absolutnie nieznanym/nowym...
A jednak Nikodem nie rozumie wypowiedzi Jezusa... nie odnosi ich do fizycznej wody...
Najprościej było Nikodemowi powiedzieć, gdyby o zanurzenie wodne/fizyczne chodzić miało: dokonaj obmycia/zanurzenia w wodzie, Nikodemie... A jednak Jezus inaczej prowadzi rozmowę... (w Jn 7, gdy Jezus mówi o przychodzeniu do Niego i piciu... to Jan tłumaczy, że mówił nie o fizycznej wodzie, ale o Duchu, którego wierzący mieli otrzymać...).

Woda ma w Biblii symboliczne znaczenie: to Boże Słowo... to Duch Boży... - i to prędzej pasuje (zwłaszcza Słowo) do rozmowy z Nikodemem, niż fizyczna woda, H2O (zwłaszcza, że i przed Jn3 i po tym rozdziale, czytamy o fizycznym zanurzaniu w wodzie, o chrzcie, jakiego dokonywali Jan i uczniowie Jezusa... Najprostsze powiedzenie Nikodemowi: ochrzcić się musisz! - idź do Jana, albo idź do uczniów Jezusa... - nie pada tutaj, i to jest argument za symboliczny potraktowaniu słów Jezusa, co nikogo nie powinno dziwić, bo On stale się taką mową posługiwał...).

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 24 mar 2017, 21:20
autor: Florian
Niestety Zbyszku Twoje twierdzenie jakoby woda w Biblii oznaczała Słowo Boże , lub Ducha świętego jest nieprawdziwa.

"Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany." (Ef 5:25,27)

Werset mówi wyraźnie o obmyciu i o słowie jako o dwu różnych rzeczach , dlatego Twoja teza jakoby "wodą" miało być Słowo jest błędna.Podobnie jest z Twoją drugą tezą ,werset J 3:5 mówi o narodzeniu "z wody i z Ducha" czyli obmycie następuje obok daru Ducha Świętego.

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 25 mar 2017, 18:21
autor: Zbyszekg4
Florian pisze:Niestety Zbyszku Twoje twierdzenie jakoby woda w Biblii oznaczała Słowo Boże , lub Ducha świętego jest nieprawdziwa.

Nie masz racji... Z symboliką biblijną tak już jest, że ona nie jest "monotematyczna"... I tak np. lew - pod jego symbolem zarówno jest ukazany Chrystus, jak i... szatan! I co?! Mamy się trzymać tylko jednego znaczenia takiego symbolu, a inne ignorować? Nie! - mamy stosownie do kontekstu odczytywać (tak jak to podaje Pismo)...

Woda w Liście Pawła może owszem oznaczać chrzest, ale nie znaczy to, że zawsze tylko taka jedna i wszędzie użyta symbolika wody występuje!
Weź to pod uwagę...

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 26 mar 2017, 12:35
autor: Florian
Szkoda tylko , że jasne nauczanie Jezusa które mówi że aby wejść do Królestwa Bożego należy przyjąć Chrzest , odrzucasz bo nie pasuje ono do wyznawanej przez Ciebie nauki , i robisz wszystko aby to nauczanie zmarginalizować.Jednak nie zmienisz faktu, że "narodzenie z Wody i Ducha" o którym mówił Chrystus to Chrzest , ponieważ mamy jasne potwierdzenie tego choćby w cytowanym już wcześniej Tytusa 3:5 " zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym" gdzie werset reb mówi jasno i wyraznie o Chrzcie podobnie jak Ef 5:26.

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 26 mar 2017, 12:43
autor: Adalbertus
Florian pisze:Szkoda tylko , że jasne nauczanie Jezusa które mówi że aby wejść do Królestwa Bożego należy przyjąć Chrzest , odrzucasz bo nie pasuje ono do wyznawanej przez Ciebie nauki , i robisz wszystko aby to nauczanie zmarginalizować.Jednak nie zmienisz faktu, że "narodzenie z Wody i Ducha" o którym mówił Chrystus to Chrzest , ponieważ mamy jasne potwierdzenie tego choćby w cytowanym już wcześniej Tytusa 3:5 " zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym" gdzie werset reb mówi jasno i wyraznie o Chrzcie podobnie jak Ef 5:26.


Pomimo Twoich starań w Ewangelii Jana 3 rozdziale 5 wierszu nadal nie mowy o chrzcie. Przeczytaj wiersz 5 w kontekście wierszy 4 i 6.

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 10 kwie 2017, 19:06
autor: polk
Pan Jezus powiedział, że trzeba się narodzić na nowo żeby wejść do Królestwa Bożego, w innym fragmencie mówi, że Królestwo Boże należy do dzieci. Skoro do dzieci wierzących należy Królestwo Boże tzn. że... muszą być narodzone na nowo! Przecież inaczej nie da się wejść do Królestwa Bożego.
A więc można je chrzcić, czemu mamy odmawiać chrztu tym do których należy Królestwo Niebieskie?

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 10 kwie 2017, 19:19
autor: Zbyszekg4
Ale pokrętne tłumaczenie... :)

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 13:33
autor: polk
Pokrętne to jest mówienie, że dzieci wierzących chrześcijan są święte, ale równocześnie nie dopuszczane są ani do chrztu ani do Wieczerzy Pańskiej. Skoro są święte i ich jest Królestwo Boże to czego jeszcze im brakuje? One są idealnym przykładem zbawienia z łaski a nie z uczynków.

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 13:41
autor: Zbyszekg4
polk pisze: Skoro są święte i ich jest Królestwo Boże to czego jeszcze im brakuje?

Niczego nie brakuje - na tym etapie, na jakim są...
Gdy, zgodnie z normalnym procesem dojrzewania, dojdą do stanu pojmowania, jakiego jeszcze nie mają, to nic nie będzie stać na przeszkodzie, by zarówno z zanurzenia, jak i Pamiątki korzystali...
W NT mamy obraz duchowego mleka i twardego pokarmu... - czemu chcesz @polku niemowlętom dawać za pokarm suchary?

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 13:51
autor: polk
Otóż niemowlętom niczego nie brakuje. Mają one świadomość ponieważ są ludźmi! Idąc tropem twojego myślenia musielibyśmy nie chrzcić osób np. upośledzonych! Co za przewrotna nauka...

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 14:02
autor: Zbyszekg4
polk pisze:Otóż niemowlętom niczego nie brakuje. Mają one świadomość ponieważ są ludźmi!

Jaka jest świadomość oseska? Podaj jakiś przykład... [np. Ty jesteś świadomy, że dziś jest czwartek... a niemowlę?]

polk pisze:Idąc tropem twojego myślenia musielibyśmy nie chrzcić osób np. upośledzonych! Co za przewrotna nauka...

Chrzest nie jest czymś, bez czego nie można być zbawionym, i jeśli ktoś z racji choroby (tu: umysłowej, ale są i przypadki chorób fizycznych, które zupełnie uniemożliwiają zanurzenia), nie może wyznać wiary i być ochrzczony, to ja się nie martwię o jego zbawienie, a Ty?...

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 15:30
autor: Filip
Chrzest nie jest czymś, bez czego nie można być zbawionym, i jeśli ktoś z racji choroby (tu: umysłowej, ale są i przypadki chorób fizycznych, które zupełnie uniemożliwiają zanurzenia), nie może wyznać wiary i być ochrzczony, to ja się nie martwię o jego zbawienie, a Ty?...


Tutaj nie chodzi nawet o zbawienie. Pytanie w gruncie rzeczy jest bardziej podstawowe: czy kościół, chrześcijaństwo i chrzest są tylko dla osób w odpowiednim wieku i zdrowych na umyśle?

(z wyjatkiem nielicznych kosciolow kalwinskich ktore praktykuja pedokomunie)


Wyjątkowo nielicznych. To egzotyczna nowinka praktykowana chyba tylko w jednej i to bardzo młodej denominacji. ;-)

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 15:39
autor: Zbyszekg4
Filip pisze:Pytanie w gruncie rzeczy jest bardziej podstawowe: czy kościół, chrześcijaństwo i chrzest są tylko dla osób w odpowiednim wieku i zdrowych na umyśle?

Ależ Kościół jest i dla tych, co wymieniasz.
Wszystko w swoim czasie - najpierw mleko... potem suchary... Nie na odwrót.
Dlatego społeczność zborowa przyjmuje z radością niemowlęta/dzieci i błogosławiąc je, oraz rodziców, chce te maleństwa widzieć w swoich ławkach: aby im podawać mleko, a potem pokarm stały... Gdy dojrzą one w tym sens, to z radością społeczność zborowa przyjmie dorastających młodzieńców w swoje "szeregi", poprzez chrzest...
[podobnie z osobami chorymi: wszystko według możliwości].

Re: Niemowlęta. Chrzcić czy nie chrzcić?

: 13 kwie 2017, 15:51
autor: Filip
Chrzest "włącza" do Kościoła praktycznie w każdym odłamie chrześcijaństwa. ;-) Czy małe dziecko lub osoba z niepełnosprawnością intelektualną może być członkiem zboru? Czy tylko "sympatykiem" o nieokreślonym statusie?

pytania pomoc randka