Nowe Jeruzalem

Jak się to wszystko skończy ....
Nick
Posty: 2006
Rejestracja: 29 kwie 2012, 12:54
wyznanie: Protestant
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Nick » 31 paź 2014, 14:09

Studiowanie Apokalipsy i proroctw z nią związanych zapewne jest zajęciem fascynującym, jednak osobiście wolę zająć się sprawami życia doczesnego bo więcej z tego pożytku- Pan i tak powróci.
To taka moja luźna refleksja :D


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Nowe Jeruzalem

Postautor: Lash » 31 paź 2014, 20:21

KAAN pisze:
Dragonar pisze:
KAAN pisze:Biblia uczy o prawdziwym mieście, tak jak prawdziwe będzie stworzenie nowego nieba i nowej ziemi, tak Bóg ześle swoje miasto jak obiecał.
Jestem otwarty na różne opinie, jednakże wydaje mi się, że Nowe Jeruzalem jest raczej obrazem odnowionego Kościoła, który powraca w chwale z Nieba po Weselu Baranka. Dlaczego? Czytam: "I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego." (Ap 21:2 BW). Kościół zostaje w Księdze Objawienia przedstawiony jako Oblubienica Chrystusa, przyozdobiona w piękny bisior: "Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych." (Ap 19:7-8 BW). Jeżeli Biblia interpretuje Biblię, to uprawnioną staje się teza, iż Nowe Jeruzalem to symbol Kościoła, zwłaszcza że czerpię wciąż z obrazów zawartych w tej samej księdze Pisma, co uwiarygadnia moją interpretację.
Nowe Jeruzalem jest miastem, konkretnym do którego wchodzą ludzie. Nie ma potrzeby alegoryzowania słów o Nowym Jeruzalem, wystarczy przyjąć opis wprost i przypomnieć sobie co Pan Jezus mówił do uczniów :
J 14:2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.


I to miejsce już jest tu na ziemi.
(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie. (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział. (3) Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli. ,.........
(23) Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy.


Co jest domem Boga?

(2) Wiernego temu, który go postanowił, jako i Mojżesz był we wszystkim domu jego. (3) Albowiem tem większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom. (4) Bo każdy dom bywa budowany od kogo; ale który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest. (5) A byłci Mojżesz wiernym we wszystkim domu jego, jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być mówione. (6) Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeźli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy. Hebr 4
KAAN pisze:Nowe Jeruzalem jest miejscem gdzie mieszka Oblubienica, miasto to jest przyozdobione Oblubienicą jest już małżnką po weselu w niebie (Ap19).


Na szczęści nie Jeruzalem to oblubienica :D . Jeruzalem to nie budowla ale to określenie ukazujące LUD.
Przykład
(34) Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
(Ew. Łukasza 13:34, Biblia Tysiąclecia)

To nie budynki zabijały . :lol:

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)

Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D

KAAN pisze: Nowe Jeruzalem zostało nazwane oblubienicą ponieważ zostało utożsamione z tymi, którzy w nim mieszkają, to jest dziedzictwo jakie Pan Bóg nam przygotował. Będziemy w nim mieszkać i zawsze będziemy z Panem:

22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.Dokładnie
Więc ponizasz obietnica LITERALNIE nie może być wypelaniona !

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)

Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D

KAAN pisze:

To miasto będzie funkcjonować jako osobne miejsce na nowej ziemi; będą królowie, i narody żyjące w sprawiedliwości, będą mogły odwiedzać Nowe Jeruzalem; oni sami jednak nie należą do Nowego Jeruzalem, bo to siedziba odkupionych czasu łaski - Kościoła:

24 I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
25 A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
26 I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.Jakie osobne miejce?
To co bedą niewierzacy i nieczyści na nowej ziemi ?

KAAN pisze:
To pełen chwały obraz nowego świata po zniszczeniu grzechu i nastaniu powszechnej sprawiedliwości w wieczności.


Obraz z którym sa jeszcze nieczyści ... którzy nie magą tam wejśc :D

KAAN pisze:

Twoje twierdzenie że Nowe Jeruzalem to Kościół jest niepełne i mylące, ponieważ wielu chrześcijan umiejscawia wizję Nowego Jeruzalem w historii obecnego Kościoła jakby wyrywając wyidealizowany Kościół z obecnej rzeczywistości i sugerując, że jest to duchowy obraz tego co jest teraz. Oczywiście jest to błędne myślenie, ufam że nie masz takich myśli :)


Błędnym myśleniem jest że to fizyczne miasto.
Każdy wie co budoali Apostołowiev

(6) Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. (7) Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg. (8) Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. (9) My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. (10) Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 1 kor 3

Dokładnie to oddaje Hebr
(10) Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Hebr 11.


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)
Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy

"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 18463
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Nowe Jeruzalem

Postautor: KAAN » 01 lis 2014, 15:53

Lash pisze:I to miejsce już jest tu na ziemi.
Nie, jest teraz w niebie, Pan Jezus nie mamił apostołów, ale mówił jak sam cytowałeś:

(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie. (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział. (3) Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli.

Natomiast werset:

(23) Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy.

wyciąłeś z kontekstu i skleiłeś w niewłaściwym miejscu, mówi on o czymś innym, o świątyni Ducha Świętego, który jest w Kościele tu na ziemi. Wycinanki to typowy objaw augustianizmu.

Co jest domem Boga?
Niebo, tam jest Boży dom, a myśmy domownikami Boga, czyli domem w sensie tych którzy należą do rodziny Bożej. Nie próbuj eksmitować Pana Boga z nieba od jego niebiańskiego tronu, czynisz z Pana Boga jakiegoś bezdomnego szukającego domu w wierzących. Jesteśmy domownikami Boga:

18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,
20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
21 Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,
22 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu

Jak widzisz przedsmakiem bycia w domu Bożym jest bycie domem dla Ducha Świętego. My jednak będziemy w domu Ojca, i bedzie to dopełnieniem naszego zbawienia (j.w.):

2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
4 I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

Rozumiesz, że Pan Jezus weźmie nas do siebie? My nie jesteśmy w domu Ojca, mamy Ducha, który mieszka w nas i ma w nas dom, spróbuj rozdzielić te dwa fakty.
KAAN pisze:Nowe Jeruzalem jest miejscem gdzie mieszka Oblubienica, miasto to jest przyozdobione Oblubienicą jest już małżnką po weselu w niebie (Ap19).
Na szczęści nie Jeruzalem to oblubienica :D
. Jeruzalem to nie budowla ale to określenie ukazujące LUD.
Przykład
(34) Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
(Ew. Łukasza 13:34, Biblia Tysiąclecia)

To nie budynki zabijały . :lol:
Właśnie potwierdzasz to co napisałem, kiedy Pan Jezus płakał nad Jeruzalemem to czy nie odnosił się do tego miejsca i mieszkańców w tym miejscu? Czy nie było realnego miasta, w którym żyli realni mieszkańcy? Tak samo w przyszłości będzie realne Nowe Jeruzalem w którym będzie mieszkać małżonka i Oblubienica Baranka - realny lud Boży.

Nie da się ukryć w twoich dywagacjach realności Nowego Jeruzalem, jak nie da się ukryć realności wielkiego ucisku, milenium, sądu, nowej ziemi i nowego Jeruzalem.
(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)

Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D
I nie dostrzegasz, poszczególnych elementów proroctwa, masz tam dwa elementy świątynię Boga czyli Ducha Świętego - Kościół ( to tekst do jednego z siedmiu zborów), a następnieprzedstawiony jest element eschatologiczny o Nowym Jeruzalem, to dwa rozdzielne obrazy, nie sklejaj wszystkiego w jeden kawałek , bo będziesz musiał wszystko alegoryzować, bo nic ci nie będzie pasowało z przekazem Biblii. Jeśli popełnisz błąd w obrazach, to efektem będzie zawsze myśl o alegoryzowaniu i umieszczeniu w przekazie czegoś innego niż jest napisane.
KAAN pisze: Nowe Jeruzalem zostało nazwane oblubienicą ponieważ zostało utożsamione z tymi, którzy w nim mieszkają, to jest dziedzictwo jakie Pan Bóg nam przygotował. Będziemy w nim mieszkać i zawsze będziemy z Panem:

22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.


Dokładnie
Więc ponizasz obietnica LITERALNIE nie może być wypelaniona !

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)
Nieprawda, to nie jest obietnica eschatologiczna, pierwsza część zdania dotyczy czasu łaski tj. okresy kiedy Kościół jeszcze jest na ziemi.

Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D
Nie rozróżniasz poszczególnych obrazów, musisz podzielić te obrazy stosownie do okresów w przyszłości.

Jakie osobne miejce?
To co bedą niewierzacy i nieczyści na nowej ziemi ?
Nie wiem co będzie na nowej ziemi, ale wiem czego nie bedzie w Nowym Jeruzalem i co do niego nie wejdzie:

25 A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
26 I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

A ponieważ Biblia mówi o Kościele jako tym którzy w Nowym Jeruzalem będą mieszkać, to znaczy, że inni będą przychodniami - pielgrzymami w Nowym Jeruzalem.

KAAN pisze: To pełen chwały obraz nowego świata po zniszczeniu grzechu i nastaniu powszechnej sprawiedliwości w wieczności.
Obraz z którym sa jeszcze nieczyści ... którzy nie magą tam wejśc :D
A skąd wiesz co będzie na Nowej Ziemi? Skoro nawet nie wiesz co będzie w milenium? Można przypuszczać jakie będzie życie na nowej ziemi patrząc na mielnium, kiedy szatan będzie związany, jak napisano:

Księga Izajasza 65:18 A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość!
19 I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.
20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.
21 Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.
22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.
23 Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi.

Możliwe, że na nowej ziemi grzech będzie jeszcze rzadszy niż w milenium, ale o tym Biblia milczy.

Błędnym myśleniem jest że to fizyczne miasto..
Błędne jest alegoryzowanie wszystkiego co się rusza, czytaj Biblię ze zrozumieniem, a nie z perspektywy tradycji protestanckiej.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Nowe Jeruzalem

Postautor: Lash » 02 lis 2014, 23:48

KAAN pisze:
Lash pisze:I to miejsce już jest tu na ziemi.
Nie, jest teraz w niebie, Pan Jezus nie mamił apostołów, ale mówił jak sam cytowałeś:

(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie. (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział. (3) Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli.

Natomiast werset:

(23) Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy.

wyciąłeś z kontekstu i skleiłeś w niewłaściwym miejscu, mówi on o czymś innym, o świątyni Ducha Świętego, który jest w Kościele tu na ziemi. Wycinanki to typowy objaw augustianizmu.Jak widać dla darbystów Bazowanie na tym samym Tekście z tego samego rozdziału top Wycinanki.

Wow.
Oczywiście wyciałem trochę tekstu aby nie wklejać połowy rozdziału :D
Wklić dla ciebie?


Tekst Jana 14 ukazuje Jezusa który JEST w DOMU OJCA :D

(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie. (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział. (3) Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli. (4) A dokąd ja idę, wiecie, i drogę wiecie.


Jezus w tracie tej wypowiedzi jest w DOMU OJCA jest on w Duchu Św który buduje świątynię Ojca tu na ziemi :D
Wyjasnij wszystkim jak Jezus Jest w niebie u Ojca bedąc tu na ziemi!
Greka jest Jednoznaczna i a tam znajduje się słowo JEST które jest tłumaczone na bedę we współcześniejszych wersjach! :lol:

14:3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε


Ego eimi Ja jestem pewnie rozpoznasz :D


Jezus wg Jego słów JEST w Domu Ojca w trakcie mówienia tej wypowiedzi. Znaczy się ze Dom Ojca nie jest tam w niebie ale tu na ziemi! Inaczej musisz ALEGORYWAĆ WYPOWIEDŻ Jezusa ....


KAAN pisze:
Co jest domem Boga?
Niebo, tam jest Boży dom, a myśmy domownikami Boga, czyli domem w sensie tych którzy należą do rodziny Bożej. Nie próbuj eksmitować Pana Boga z nieba od jego niebiańskiego tronu, czynisz z Pana Boga jakiegoś bezdomnego szukającego domu w wierzących. Jesteśmy domownikami Boga:

18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga,
20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus,
21 Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu,
22 Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu

Jak widzisz przedsmakiem bycia w domu Bożym jest bycie domem dla Ducha Świętego. My jednak będziemy w domu Ojca, i bedzie to dopełnieniem naszego zbawienia (j.w.):


Kilka zdań tyle samo błędów!

Boży Dom jest na ziemi! Dom Ojca
(16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (Ew. Jana 2:16, Biblia Tysiąclecia)


Dom Ojca to inaczej ŚWIATYNIA.
Jako że Jezus był światynią i Kościół jest świątynią. Kościół jest świątynią Bowiem jest włączony do JEZUSA.
i Własnie o tym mówi Jezus.
Jestem w Domu Ojca i chce was dołączyć to tego Domu :D

Bóg nie mieszka w fycznym mieście!

KAAN pisze:
2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
4 I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

Rozumiesz, że Pan Jezus weźmie nas do siebie? My nie jesteśmy w domu Ojca, mamy Ducha, który mieszka w nas i ma w nas dom, spróbuj rozdzielić te dwa fakty.I dokładnie wziął nas tam GDZIE JEST. Jest w Domu Ojca w trakcie mówienia tych słów! Wziął nas do siebie - do Domu Ojca do świątyni Jego!
poszukaj sobie co Jezus nazywa Domem Ojca! Nie jest to niebo

KAAN pisze:
KAAN pisze:Nowe Jeruzalem jest miejscem gdzie mieszka Oblubienica, miasto to jest przyozdobione Oblubienicą jest już małżnką po weselu w niebie (Ap19).
Na szczęści nie Jeruzalem to oblubienica :D
. Jeruzalem to nie budowla ale to określenie ukazujące LUD.
Przykład
(34) Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
(Ew. Łukasza 13:34, Biblia Tysiąclecia)

To nie budynki zabijały . :lol:
Właśnie potwierdzasz to co napisałem, kiedy Pan Jezus płakał nad Jeruzalemem to czy nie odnosił się do tego miejsca i mieszkańców w tym miejscu? Czy nie było realnego miasta, w którym żyli realni mieszkańcy? Tak samo w przyszłości będzie realne Nowe Jeruzalem w którym będzie mieszkać małżonka i Oblubienica Baranka - realny lud Boży.


Będzie Realne nowe Jeruzalem czyli LUD - nowe Jeruzalem to nie budowle!
Anioł pokazał Janowi oblubieniecę i nia było nowe Jeruzalem
Twoja interpretacja jest absurdalna. Mówi ona że Anioł ukazał Janowi Oblubienicę czyli jej mieszkanie a o niej NIE MÓWI NIC.
Tojakbyś ty mówił chc pokaże ci moją żone po czym pokauzujesz mi dom i kuchnię i sypialniea ale nie mówisz nic o zonie :lol:

KAAN pisze:

Nie da się ukryć w twoich dywagacjach realności Nowego Jeruzalem, jak nie da się ukryć realności wielkiego ucisku, milenium, sądu, nowej ziemi i nowego Jeruzalem.

?????
KAAN pisze:
(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)

Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D
I nie dostrzegasz, poszczególnych elementów proroctwa, masz tam dwa elementy świątynię Boga czyli Ducha Świętego - Kościół ( to tekst do jednego z siedmiu zborów), a następnieprzedstawiony jest element eschatologiczny o Nowym Jeruzalem, to dwa rozdzielne obrazy, nie sklejaj wszystkiego w jeden kawałek , bo będziesz musiał wszystko alegoryzować, bo nic ci nie będzie pasowało z przekazem Biblii. Jeśli popełnisz błąd w obrazach, to efektem będzie zawsze myśl o alegoryzowaniu i umieszczeniu w przekazie czegoś innego niż jest napisane.


:lol: i ktoś tu mówił o szatkowaniu ....
wymyślasz że jeden element jest inny niż drugi ....
Słowem alegoryzujesz filar .... ale Nowe Jeruzalem juz nie bo ci nie pasuje do teorii :D

KAAN pisze:
KAAN pisze: Nowe Jeruzalem zostało nazwane oblubienicą ponieważ zostało utożsamione z tymi, którzy w nim mieszkają, to jest dziedzictwo jakie Pan Bóg nam przygotował. Będziemy w nim mieszkać i zawsze będziemy z Panem:

22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.


Dokładnie
Więc ponizasz obietnica LITERALNIE nie może być wypelaniona !

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. (Apokalipsa (Objawienie) 3:12, Biblia Tysiąclecia)
Nieprawda, to nie jest obietnica eschatologiczna, pierwsza część zdania dotyczy czasu łaski tj. okresy kiedy Kościół jeszcze jest na ziemi.


Bo? ty tak powiedziałeś?
W Apokalipsie masz 7 kościołów - list do każdego z nich kończy się słowami o zwycięzcy w 6 wypadkach jest to kontekst Eschatologiczny :D ale w jednym nie Bowiem Kaanowi to nie pasuje do teorii :/


KAAN pisze:

Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D
Nie rozróżniasz poszczególnych obrazów, musisz podzielić te obrazy stosownie do okresów w przyszłości.


Jw.
To dzielenie to - dopasowywanie biblii do własnej teorii :/

KAAN pisze:

Jakie osobne miejce?
To co bedą niewierzacy i nieczyści na nowej ziemi ?
Nie wiem co będzie na nowej ziemi, ale wiem czego nie bedzie w Nowym Jeruzalem i co do niego nie wejdzie:

25 A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
26 I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

A ponieważ Biblia mówi o Kościele jako tym którzy w Nowym Jeruzalem będą mieszkać, to znaczy, że inni będą przychodniami - pielgrzymami w Nowym Jeruzalem.


Kto to są ci inni? żydzi? poganie?
Biblia nie mówi o KOSCIELE mieszkającym w Nowym Jeruzalem nie pada taka fraza anie razu :D

KAAN pisze:
KAAN pisze: To pełen chwały obraz nowego świata po zniszczeniu grzechu i nastaniu powszechnej sprawiedliwości w wieczności.
Obraz z którym sa jeszcze nieczyści ... którzy nie magą tam wejśc :D
A skąd wiesz co będzie na Nowej Ziemi?


Wiem tyle ile objawił Bóg

KAAN pisze: Skoro nawet nie wiesz co będzie w milenium?


Wiem co jest w milennium :D

KAAN pisze: Można przypuszczać jakie będzie życie na nowej ziemi patrząc na mielnium, kiedy szatan będzie związany, jak napisano:


Przeciez tam nie ma ani słowa że to milenium :D

KAAN pisze:
Księga Izajasza 65:18 A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość!
19 I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.
20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.
21 Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.
22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.
23 Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi.

Możliwe, że na nowej ziemi grzech będzie jeszcze rzadszy niż w milenium, ale o tym Biblia milczy.


Przeciez Biblia nie mówi że to Milenijny okres!
To sobie niektórzy dopowiadają
Ścislej to mówi to o nowej ziemi :D

KAAN pisze:

Błędnym myśleniem jest że to fizyczne miasto..
Błędne jest alegoryzowanie wszystkiego co się rusza, czytaj Biblię ze zrozumieniem, a nie z perspektywy tradycji protestanckiej.


Ależ ja alegoryzuje to co się nie rusza ... Miasto :D , Oblubienica to aleoria do kościoła nie wiesz :D

Wiem wiem Darbyści odrzucają niektóre dobr rzeczy na rzecz własnej tradycji :/


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 18463
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Nowe Jeruzalem

Postautor: KAAN » 03 lis 2014, 09:06

Lash pisze:
wyciąłeś z kontekstu i skleiłeś w niewłaściwym miejscu, mówi on o czymś innym, o świątyni Ducha Świętego, który jest w Kościele tu na ziemi. Wycinanki to typowy objaw augustianizmu.

Jak widać dla darbystów Bazowanie na tym samym Tekście z tego samego rozdziału top Wycinanki.
Ten sam tekst, ale nie ten sam kontekst, robisz kontekstowe wycinanki.
Tekst Jana 14 ukazuje Jezusa który JEST w DOMU OJCA :D
Teraz, ale nie wtedy.
Jezus w tracie tej wypowiedzi jest w DOMU OJCA jest on w Duchu Św który buduje świątynię Ojca tu na ziemi :D
Nie jest, jest na ziemi z uczniami.

Wyjasnij wszystkim jak Jezus Jest w niebie u Ojca bedąc tu na ziemi!
Greka jest Jednoznaczna i a tam znajduje się słowo JEST które jest tłumaczone na bedę we współcześniejszych wersjach! :lol:
Kiedy mówił do uczniów był między nimi a nie w niebie, w całym rozdziale 14 mówi o odejściu do Ojca i przysłaniu Pocieszyciela.
Jezus wg Jego słów JEST w Domu Ojca w trakcie mówienia tej wypowiedzi.
Nie jest, jest między uczniami na ziemi.
Znaczy się ze Dom Ojca nie jest tam w niebie ale tu na ziemi!
Bzdury pleciesz, Pan Jezus wyraźnie nauczał że idzie przygotować miejsce aby zabrać do siebie, czyli do domu Ojca wszystkich wierzących. Przeczytaj cały rozdział 14.
Inaczej musisz ALEGORYWAĆ WYPOWIEDŻ Jezusa ....
To ty alegoryzujesz, teksy mówi o czymś innym.
J16:
5 A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?
6 Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze.
7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie;
9 O grzechu, gdyż nie wierzyli we mnie;
10 O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;
11 O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.
12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
14 On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
15 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.
16 Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca.

Pan Jezus poszedł do Ojca i dlatego przysłał Pocieszyciela, poszedł przygotować nam miejsce i zabierze nas do siebie.

Boży Dom jest na ziemi! Dom Ojca
Nie, dom Boży jest w niebie, tu na ziemi jest gniazdo szatańskie
(16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (Ew. Jana 2:16, Biblia Tysiąclecia)
Znowu mieszasz konteksty, mowa jest o świątyni Jerozolimskiej, gdzie zamieszkiwał Bóg


Dom Ojca to inaczej ŚWIATYNIA.

Jako że Jezus był światynią i Kościół jest świątynią. Kościół jest świątynią Bowiem jest włączony do JEZUSA.
i Własnie o tym mówi Jezus.
Jestem w Domu Ojca i chce was dołączyć to tego Domu :D

Bóg nie mieszka w fycznym mieście!
Napisałeś kompletną kaszankę, cały czas udowadniasz że pomidor jest komunistą, bo jest czerwony. Opisujesz nieistniejący przekaz. Mieszasz obrazy i fakty, z tego powodu, że światynia w Jerozolimie była nazywana Domem Bożym nie wynika, ze Kościół jest Domem Bożym w sensie takim jak światynia jerozolimska, to są dwa różne przekazy i treści. Kościół jest domem Bożym w całkowicie innym sensie, wierzący sa domownikami Boga, dlatego są nazywani domem Bożym, a nie w sensie zamieszkiwania Ojca w Kościele, tak nie jest. W Kościele zamieszkuje Duch Święty a nie Ojciec. Dlatego Pan Jezus mówił ze idzie do Ojca ale przyśle Pocieszyciela.
KAAN pisze:
2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
4 I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

Rozumiesz, że Pan Jezus weźmie nas do siebie? My nie jesteśmy w domu Ojca, mamy Ducha, który mieszka w nas i ma w nas dom, spróbuj rozdzielić te dwa fakty.
I dokładnie wziął nas tam GDZIE JEST.
Nie wziął, bo Go tam nie ma, Ojciec jest w swoim domu w niebie, a nie w Kościele, to Duch Świety jest w Kościele.
Jest w Domu Ojca w trakcie mówienia tych słów!
Nie jest, jest na ziemi, gdzie jest tron szatana, nawet wtedy Kościoła nie było, bo powstał dopiero po zmartwychwstaniu.
Wziął nas do siebie - do Domu Ojca do świątyni Jego!
Nie wziął, dopiero weźmie.
KAAN pisze:Właśnie potwierdzasz to co napisałem, kiedy Pan Jezus płakał nad Jeruzalemem to czy nie odnosił się do tego miejsca i mieszkańców w tym miejscu? Czy nie było realnego miasta, w którym żyli realni mieszkańcy? Tak samo w przyszłości będzie realne Nowe Jeruzalem w którym będzie mieszkać małżonka i Oblubienica Baranka - realny lud Boży.
Będzie Realne nowe Jeruzalem czyli LUD
NIe, to będzie miejsce, które będzie zamieszkiwał lud Boży.
- nowe Jeruzalem to nie budowle!
To także budowla Boża.
Anioł pokazał Janowi oblubieniecę i nia było nowe Jeruzalem
Twoja interpretacja jest absurdalna. Mówi ona że Anioł ukazał Janowi Oblubienicę czyli jej mieszkanie a o niej NIE MÓWI NIC.
Tojakbyś ty mówił chc pokaże ci moją żone po czym pokauzujesz mi dom i kuchnię i sypialniea ale nie mówisz nic o zonie :lol:
Twoja interpretacja jest absurdalna, bo pokazujesz obraz gołej zbiorowości nie mającej swojego miejsca zawieszonej gdzieś w nicości. Jest mnóstwo powiedziane o Oblubienicy, wszystkie własciwości miasta sa ze względu na ludzi, którzy tam będą zamieszkiwać i ludzie będą doświadczać wspaniałości Bożego stworzenia.
A tak z ciekawości; gdzie ty będziesz mieszkał w wieczności?

KAAN pisze: Nie da się ukryć w twoich dywagacjach realności Nowego Jeruzalem, jak nie da się ukryć realności wielkiego ucisku, milenium, sądu, nowej ziemi i nowego Jeruzalem.
?????
Chcesz to ukryć, traktować jak niebyt.
KAAN pisze: I nie dostrzegasz, poszczególnych elementów proroctwa, masz tam dwa elementy świątynię Boga czyli Ducha Świętego - Kościół ( to tekst do jednego z siedmiu zborów), a następnieprzedstawiony jest element eschatologiczny o Nowym Jeruzalem, to dwa rozdzielne obrazy, nie sklejaj wszystkiego w jeden kawałek , bo będziesz musiał wszystko alegoryzować, bo nic ci nie będzie pasowało z przekazem Biblii. Jeśli popełnisz błąd w obrazach, to efektem będzie zawsze myśl o alegoryzowaniu i umieszczeniu w przekazie czegoś innego niż jest napisane.
:lol: i ktoś tu mówił o szatkowaniu ....
wymyślasz że jeden element jest inny niż drugi ....
Słowem alegoryzujesz filar .... ale Nowe Jeruzalem juz nie bo ci nie pasuje do teorii :D
Ja mówiłem o twoim szatkowaniu i sklejaniu w niewłaściwym miejscu, ja ci pokazuje jak obrazy występują kolejno po sobie z rozdzielonym znaczeniem kontekstowym, ja nie sklejam czerwonego z czerwonym i nie robie z pomidora komunisty. Kolory co innego znaczą w różnych kontekstach.
KAAN pisze: Nowe Jeruzalem zostało nazwane oblubienicą ponieważ zostało utożsamione z tymi, którzy w nim mieszkają, to jest dziedzictwo jakie Pan Bóg nam przygotował. Będziemy w nim mieszkać i zawsze będziemy z Panem:

22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
Dokładnie
Więc ponizasz obietnica LITERALNIE nie może być wypelaniona !
Będzie literalnie w pełni wypełniona.
KAAN pisze: to nie jest obietnica eschatologiczna, pierwsza część zdania dotyczy czasu łaski tj. okresy kiedy Kościół jeszcze jest na ziemi.
Bo? ty tak powiedziałeś?
Bo tak mówi kontekst całej Biblii
W Apokalipsie masz 7 kościołów - list do każdego z nich kończy się słowami o zwycięzcy w 6 wypadkach jest to kontekst Eschatologiczny :D ale w jednym nie Bowiem Kaanowi to nie pasuje do teorii :/
W każdym jest element odnoszący się do życia zboru na ziemi i jest element eschatologiczny, trzeba umieć rozróżnić te elementy, ty tego nie potrafisz bo nie pasuje ci do tradycji augustiańskiej.
KAAN pisze:
Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D
Nie rozróżniasz poszczególnych obrazów, musisz podzielić te obrazy stosownie do okresów w przyszłości.
Jw.
To dzielenie to - dopasowywanie biblii do własnej teorii :/
To właściwe spojrzenie na przesłanie biblijne i odrzucenie tradycyjnych błędnych ideologii.

KAAN pisze:
Jakie osobne miejce?
To co bedą niewierzacy i nieczyści na nowej ziemi ?
Nie wiem co będzie na nowej ziemi, ale wiem czego nie bedzie w Nowym Jeruzalem i co do niego nie wejdzie:

25 A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
26 I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

A ponieważ Biblia mówi o Kościele jako tym którzy w Nowym Jeruzalem będą mieszkać, to znaczy, że inni będą przychodniami - pielgrzymami w Nowym Jeruzalem.
Kto to są ci inni? żydzi? poganie?
Biblia nie mówi kto to będzie, nie wiem, nie chcę być mądrzejszy od Ducha Świętego który to objawił.
Biblia nie mówi o KOSCIELE mieszkającym w Nowym Jeruzalem nie pada taka fraza anie razu :D
Mówi, ponieważ Oblubienica to Kościół chyba temu nie zaprzeczysz?
KAAN pisze:
KAAN pisze: To pełen chwały obraz nowego świata po zniszczeniu grzechu i nastaniu powszechnej sprawiedliwości w wieczności.
Obraz z którym sa jeszcze nieczyści ... którzy nie magą tam wejśc :D
A skąd wiesz co będzie na Nowej Ziemi?
Wiem tyle ile objawił Bóg
No wlaśnie, to dlaczego piszesz coś czego ja nie napisałem i sugerujesz że to zrobiłem?
KAAN pisze: Skoro nawet nie wiesz co będzie w milenium?
Wiem co jest w milennium :D

Co?
KAAN pisze: Można przypuszczać jakie będzie życie na nowej ziemi patrząc na mielnium, kiedy szatan będzie związany, jak napisano:
Przecież tam nie ma ani słowa że to milenium :D
A kiedy to jest według ciebie?

KAAN pisze: Księga Izajasza 65:18 A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość!
19 I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.
20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.
21 Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.
22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.
23 Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi.

Możliwe, że na nowej ziemi grzech będzie jeszcze rzadszy niż w milenium, ale o tym Biblia milczy.

Przeciez Biblia nie mówi że to Milenijny okres!
To sobie niektórzy dopowiadają
Ścislej to mówi to o nowej ziemi :D
To na nowej ziemi będą przeklęci? To kupy się nie trzyma, na nowej ziemi umieszczasz śmierć, a napisano że śmierci już nie ma, bo śmierć została wrzucona do jeziora ognistego.
KAAN pisze:
Błędnym myśleniem jest że to fizyczne miasto..
Błędne jest alegoryzowanie wszystkiego co się rusza, czytaj Biblię ze zrozumieniem, a nie z perspektywy tradycji protestanckiej.

Ależ ja alegoryzuje to co się nie rusza ... Miasto :D , Oblubienica to aleoria do kościoła nie wiesz :D
Miasto to nie Kościół i nie alegoria Kościoła, miasto to miejsce gdzie zamieszkuje Oblubienica - Kościół, Oblubienica jest alegorią Kościoła, a nie miasto - miejsce.
Wiem wiem Darbyści odrzucają niektóre dobr rzeczy na rzecz własnej tradycji :/
Wiem ze augustianie bronią tradycji bo nie mają poznania prawdziwego przekazu, roztropni mają poznanie i nie idą za tradycją.

Księga Daniela 12:10 .... lecz roztropni będą mieli poznanie.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Nowe Jeruzalem

Postautor: Lash » 04 lis 2014, 00:13

KAAN pisze:
Lash pisze:
wyciąłeś z kontekstu i skleiłeś w niewłaściwym miejscu, mówi on o czymś innym, o świątyni Ducha Świętego, który jest w Kościele tu na ziemi. Wycinanki to typowy objaw augustianizmu.

Jak widać dla darbystów Bazowanie na tym samym Tekście z tego samego rozdziału top Wycinanki.
Ten sam tekst, ale nie ten sam kontekst, robisz kontekstowe wycinanki.


Z całym szacunkiem ale to co napisałeś to bzdura. Ten sam tekst z definicji musi mieć ten sam kontekst.... Kontekst to OTOCZENIE TEKSTU .... to co jest przed nim i po nim!
Jeden tekst ma kontekst poprzedzający i następujący po nim :lol:
Jezus używa tu tego samego słownictwa w celu ukazania że Świątynia Boga będzie tu na ziemi.


KAAN pisze:
Tekst Jana 14 ukazuje Jezusa który JEST w DOMU OJCA :D
Teraz, ale nie wtedy.


???
Przecież Jezus mówił to WTEDY. Jezus rzekł abyście byli gdzie ja JESTEM :) wtedy gdy to mówił!

KAAN pisze:
Jezus w tracie tej wypowiedzi jest w DOMU OJCA jest on w Duchu Św który buduje świątynię Ojca tu na ziemi :D
Nie jest, jest na ziemi z uczniami.


No tak skoro wiesz Lepiej od Jezusa :)
Jezusz rzekł (3) Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli.

Skoro Jezus mówi że PRZYGOTUJE IM MIEJSCE TAM GDZIE JEST a jak twierdzisz JEST Z UCZNIAMI to to miejsce JEST tam gdzie są UCZNIOWIE :D = proste.

Skoro Jezus mówi wyraźnie abyście byli gdzie JA JESTEM to znaczy że Dom Ojca nie jest w niebie :D

KAAN pisze:

Wyjasnij wszystkim jak Jezus Jest w niebie u Ojca bedąc tu na ziemi!
Greka jest Jednoznaczna i a tam znajduje się słowo JEST które jest tłumaczone na bedę we współcześniejszych wersjach! :lol:
Kiedy mówił do uczniów był między nimi a nie w niebie, w całym rozdziale 14 mówi o odejściu do Ojca i przysłaniu Pocieszyciela.Dlaczego nie wyjasniłeś?
Co Jezus ma na mysli mówiąc - Abyściw byli GDZIE JE JESTEM.

Jezus nie mówi im abyście byli gdzie ja będę ale gdzie jestem! Obecnie teraz gdy do was mówię!

KAAN pisze:

Jezus wg Jego słów JEST w Domu Ojca w trakcie mówienia tej wypowiedzi.
Nie jest, jest między uczniami na ziemi.


Jw.
Skoro mówi abyście byli GDZIE JA JESTEM to znaczy że obecnie już jest w Domu Ojca :D . Znaczy to że Dom Ojca jest tu na ziemi :)

KAAN pisze:
Znaczy się ze Dom Ojca nie jest tam w niebie ale tu na ziemi!
Bzdury pleciesz, Pan Jezus wyraźnie nauczał że idzie przygotować miejsce aby zabrać do siebie, czyli do domu Ojca wszystkich wierzących. Przeczytaj cały rozdział 14.


jw. Dokładnie
powiedział im ide wam przygotować miejsce abyście byli GDZIE JA JESTEM ! To zdanie jedynie ma sens wtedy gdy Jezus JEST w tym miejscu do którego chce zabrać uczniów!

Jezus idzie a śmierć aby uczniowie mogli wejść do tego miejsca gdzie Jezus jest obecnie!
Oczywiscie ty nie odpowiadasz na znaczenie tego zdania ale uciekasz się do sofistyki w stylu przeczytaj cały rozdział. Pomijam juz nieadekwatność tych słow ale poziom dyskusji zanizyłes bardzo :/

KAAN pisze:
Inaczej musisz ALEGORYWAĆ WYPOWIEDŻ Jezusa ....
To ty alegoryzujesz, teksy mówi o czymś innym.Mówi o tym o czym nie chcesz usłyszeć :/

KAAN pisze:
J16:
5 A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?
6 Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze.
7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie;
9 O grzechu, gdyż nie wierzyli we mnie;
10 O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;
11 O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.
12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;
13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
14 On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
15 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.
16 Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca.

Pan Jezus poszedł do Ojca i dlatego przysłał Pocieszyciela, poszedł przygotować nam miejsce i zabierze nas do siebie.A co ma 16 sty rozdział z 14tym? To właśnie pokazuje jak nie rozumiesz!
14:3 jest bliżej 14: 18 i jest to jeden tekst - wcisakanie nauki na siłe z 16go rozdziału to rozpaczliwe szukanie uciecki od tego co Jezus mówi!


KAAN pisze:

Boży Dom jest na ziemi! Dom Ojca
Nie, dom Boży jest w niebie, tu na ziemi jest gniazdo szatańskie


A Pan Jezus mówi inaczej! (16) A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim.

Co jest domem Ojca w ustach Jezusa ....

KAAN pisze:
(16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (Ew. Jana 2:16, Biblia Tysiąclecia)
Znowu mieszasz konteksty, mowa jest o świątyni Jerozolimskiej, gdzie zamieszkiwał BógJak Pan Jezus nazywa swiątynię .... Jakich uzywa słów?

KAAN pisze:
Dom Ojca to inaczej ŚWIATYNIA.

Jako że Jezus był światynią i Kościół jest świątynią. Kościół jest świątynią Bowiem jest włączony do JEZUSA.
i Własnie o tym mówi Jezus.
Jestem w Domu Ojca i chce was dołączyć to tego Domu :D

Bóg nie mieszka w fycznym mieście!
Napisałeś kompletną kaszankę, cały czas udowadniasz że pomidor jest komunistą, bo jest czerwony.


Nie . nic takiego nie udowadniam :D - argument kiepsciutki

KAAN pisze: Opisujesz nieistniejący przekaz. Mieszasz obrazy i fakty, z tego powodu, że światynia w Jerozolimie była nazywana Domem Bożym nie wynika,


Nie domem Bozym ale Domem Ojca mego!

KAAN pisze: ze Kościół jest Domem Bożym w sensie takim jak światynia jerozolimska, to są dwa różne przekazy i treści.


Ciekawe a Paweł mówi że jesteśmy świątynia Boga

KAAN pisze: Kościół jest domem Bożym w całkowicie innym sensie, wierzący sa domownikami Boga, dlatego są nazywani domem Bożym, a nie w sensie zamieszkiwania Ojca w Kościele, tak nie jest.


A to Ojciec nie mieszka w kościele? wszakże Jezus rzekł że miesza!

KAAN pisze: W Kościele zamieszkuje Duch Święty a nie Ojciec.


Ach wracamy do 14 Jana
(23) Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy.

Kto przyjdzie do ucznia i UCZYNI mieszkanie w człowieku! pamietaj o liczbie mnogiej

KAAN pisze: Dlatego Pan Jezus mówił ze idzie do Ojca ale przyśle Pocieszyciela.


Pocieszyciel Duch Św mieszka w nas z Ojcem i Duchem Sw.

KAAN pisze:
KAAN pisze:
2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
4 I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

Rozumiesz, że Pan Jezus weźmie nas do siebie? My nie jesteśmy w domu Ojca, mamy Ducha, który mieszka w nas i ma w nas dom, spróbuj rozdzielić te dwa fakty.
I dokładnie wziął nas tam GDZIE JEST.
Nie wziął, bo Go tam nie ma, Ojciec jest w swoim domu w niebie, a nie w Kościele, to Duch Świety jest w Kościele.


jw.
Pomijsz słowa Jezusa / nie doczytałeś 14 go rozdziału jana gdzie mowa o tym że Ojciec i Jezus zamieszkają w nas!

(23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać [ greckie mieszkać].

Co Jezus tu mówi o Ojcu wbrew tradycji Darbystów?

KAAN pisze:
Jest w Domu Ojca w trakcie mówienia tych słów!
Nie jest, jest na ziemi, gdzie jest tron szatana, nawet wtedy Kościoła nie było, bo powstał dopiero po zmartwychwstaniu.


Tron Sztana na ziemi? a skad to masz?

KAAN pisze:

Wziął nas do siebie - do Domu Ojca do świątyni Jego!
Nie wziął, dopiero weźmie.


czy ty jesteś świątynią Boga Ojca??

KAAN pisze:
KAAN pisze:Właśnie potwierdzasz to co napisałem, kiedy Pan Jezus płakał nad Jeruzalemem to czy nie odnosił się do tego miejsca i mieszkańców w tym miejscu? Czy nie było realnego miasta, w którym żyli realni mieszkańcy? Tak samo w przyszłości będzie realne Nowe Jeruzalem w którym będzie mieszkać małżonka i Oblubienica Baranka - realny lud Boży.
Będzie Realne nowe Jeruzalem czyli LUD
NIe, to będzie miejsce, które będzie zamieszkiwał lud Boży.
- nowe Jeruzalem to nie budowle!
To także budowla Boża.


Przeciez Bóg buduje kosciół a nie budynki... zbuduje kosciół mój .....

KAAN pisze:
Anioł pokazał Janowi oblubieniecę i nia było nowe Jeruzalem
Twoja interpretacja jest absurdalna. Mówi ona że Anioł ukazał Janowi Oblubienicę czyli jej mieszkanie a o niej NIE MÓWI NIC.
Tojakbyś ty mówił chc pokaże ci moją żone po czym pokauzujesz mi dom i kuchnię i sypialniea ale nie mówisz nic o zonie :lol:
Twoja interpretacja jest absurdalna, bo pokazujesz obraz gołej zbiorowości nie mającej sowojego miejsca zawieszonej gdzieś w nicości.


Przecież oni sa na nowej ziemi i niebie! :lol: to nie jest w próżni :eek: :clap:

KAAN pisze:Jest mnóstwo powiedziane o Oblubienicy, wszystkie własciwości miasta sa ze względu na ludzi, którzy tam będą zamieszkiwać i ludzie będą doświadczać wspaniałości Bożego stworzenia.
A tak z ciekawości; gdzie ty będziesz mieszkał w wieczności?


Na nowej ziemi i nowym, niebie a nie w klatce ze złota :D
(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

Nowa Jerozlima to PRZYBYTEK Boga Jego świątynia
(2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. (3) I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.

To właśnie idea mieszkania z Bogiem w jednym miejscu . swiatyni! Ale światyni nie ma Bowiem Bóg jest wszystki we wszystkim :D

KAAN pisze:
KAAN pisze: Nie da się ukryć w twoich dywagacjach realności Nowego Jeruzalem, jak nie da się ukryć realności wielkiego ucisku, milenium, sądu, nowej ziemi i nowego Jeruzalem.
?????
Chcesz to ukryć, traktować jak niebyt.


:O może jeszcze uważam że to różowe... taki sam ma to sens jak twoje imputowanie że uwam to z niebyt.
Nowa Jerozolima istnieje to jest Lud Boga :D

KAAN pisze:
KAAN pisze: I nie dostrzegasz, poszczególnych elementów proroctwa, masz tam dwa elementy świątynię Boga czyli Ducha Świętego - Kościół ( to tekst do jednego z siedmiu zborów), a następnieprzedstawiony jest element eschatologiczny o Nowym Jeruzalem, to dwa rozdzielne obrazy, nie sklejaj wszystkiego w jeden kawałek , bo będziesz musiał wszystko alegoryzować, bo nic ci nie będzie pasowało z przekazem Biblii. Jeśli popełnisz błąd w obrazach, to efektem będzie zawsze myśl o alegoryzowaniu i umieszczeniu w przekazie czegoś innego niż jest napisane.
:lol: i ktoś tu mówił o szatkowaniu ....
wymyślasz że jeden element jest inny niż drugi ....
Słowem alegoryzujesz filar .... ale Nowe Jeruzalem juz nie bo ci nie pasuje do teorii :D
Ja mówiłem o twoim szatkowaniu i sklejaniu w niewłaściwym miejscu, ja ci pokazuje jak obrazy występują kolejno po sobie z rozdzielonym znaczeniem kontekstowym, ja nie sklejam czerwonego z czerwonym i nie robie z pomidora komunisty. Kolory co innego znaczą w różnych kontekstach.


A co ma to do rzeczy? nic :D Twój pomidor i komunista to własnie twoje ywpowiedzi.
6 Razy Jan mówi o eschatologii ale raz kanowi to nie pasuje ..

KAAN pisze:
KAAN pisze: Nowe Jeruzalem zostało nazwane oblubienicą ponieważ zostało utożsamione z tymi, którzy w nim mieszkają, to jest dziedzictwo jakie Pan Bóg nam przygotował. Będziemy w nim mieszkać i zawsze będziemy z Panem:

22 Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
23 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
Dokładnie
Więc ponizasz obietnica LITERALNIE nie może być wypelaniona !
Będzie literalnie w pełni wypełniona.


Jak literalnie stanie się FILAREM w Swiątyni Boga ? Czekam na odpowiedź? nie odpowiesz :D bowiem musisz uzyc alegorii :D


KAAN pisze:
KAAN pisze: to nie jest obietnica eschatologiczna, pierwsza część zdania dotyczy czasu łaski tj. okresy kiedy Kościół jeszcze jest na ziemi.
Bo? ty tak powiedziałeś?
Bo tak mówi kontekst całej Biblii
W Apokalipsie masz 7 kościołów - list do każdego z nich kończy się słowami o zwycięzcy w 6 wypadkach jest to kontekst Eschatologiczny :D ale w jednym nie Bowiem Kaanowi to nie pasuje do teorii :/
W każdym jest element odnoszący się do życia zboru na ziemi i jest element eschatologiczny, trzeba umieć rozróżnić te elementy, ty tego nie potrafisz bo nie pasuje ci do tradycji augustiańskiej.


Wymieniaj gdzie w każdej jest element do życia zboru po słowach ZWYCIĘZCY DAM Czekam niecierpliwie

KAAN pisze:
KAAN pisze:
Zwycięzca jest filarem w świątyni w Nowym Jeruzalem .... ale tam nie ma świątyni :D
to język obrazowy :D
Nie rozróżniasz poszczególnych obrazów, musisz podzielić te obrazy stosownie do okresów w przyszłości.
Jw.
To dzielenie to - dopasowywanie biblii do własnej teorii :/
To właściwe spojrzenie na przesłanie biblijne i odrzucenie tradycyjnych błędnych ideologii.


Takich jak Darbyzm?

KAAN pisze:
KAAN pisze:
Jakie osobne miejce?
To co bedą niewierzacy i nieczyści na nowej ziemi ?
Nie wiem co będzie na nowej ziemi, ale wiem czego nie bedzie w Nowym Jeruzalem i co do niego nie wejdzie:

25 A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
26 I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

A ponieważ Biblia mówi o Kościele jako tym którzy w Nowym Jeruzalem będą mieszkać, to znaczy, że inni będą przychodniami - pielgrzymami w Nowym Jeruzalem.
Kto to są ci inni? żydzi? poganie?
Biblia nie mówi kto to będzie, nie wiem, nie chcę być mądrzejszy od Ducha Świętego który to objawił.


Bowiem wynika z twoich wypowidzi że po sadzie będą niesprawiedliwi zyli na nowej ziemi :lol:

KAAN pisze:
Biblia nie mówi o KOSCIELE mieszkającym w Nowym Jeruzalem nie pada taka fraza anie razu :D
Mówi, ponieważ Oblubienica to Kościół chyba temu nie zaprzeczysz?Gdzie mówi że OBLUBIENICA MIESZKA W NOWYM JERZUZALEM ZACYTUJ .

KAAN pisze:
KAAN pisze:
KAAN pisze: To pełen chwały obraz nowego świata po zniszczeniu grzechu i nastaniu powszechnej sprawiedliwości w wieczności.
Obraz z którym sa jeszcze nieczyści ... którzy nie magą tam wejśc :D
A skąd wiesz co będzie na Nowej Ziemi?
Wiem tyle ile objawił Bóg
No wlaśnie, to dlaczego piszesz coś czego ja nie napisałem i sugerujesz że to zrobiłem?
KAAN pisze: Skoro nawet nie wiesz co będzie w milenium?
Wiem co jest w milennium :D

Co?


To co widzisz bo w nim zyjemy!

KAAN pisze:
KAAN pisze: Można przypuszczać jakie będzie życie na nowej ziemi patrząc na mielnium, kiedy szatan będzie związany, jak napisano:
Przecież tam nie ma ani słowa że to milenium :D
A kiedy to jest według ciebie?


kontekst Izajasz mówi! przeczytaj kilkanascie wrsetów wcześniej!

KAAN pisze:
KAAN pisze: Księga Izajasza 65:18 A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość!
19 I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.
20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.
21 Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.
22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.
23 Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi.

Możliwe, że na nowej ziemi grzech będzie jeszcze rzadszy niż w milenium, ale o tym Biblia milczy.

Przeciez Biblia nie mówi że to Milenijny okres!
To sobie niektórzy dopowiadają
Ścislej to mówi to o nowej ziemi :D
To na nowej ziemi będą przeklęci?


A co mówi Izajsz>

KAAN pisze:To kupy się nie trzyma,


Kupy nie ale Pisma i owszem

KAAN pisze: na nowej ziemi umieszczasz śmierć, a napisano że śmierci już nie ma, bo śmierć została wrzucona do jeziora ognistego.


O czyn mówi IZAJASZ? Zacytuj kiedy on to datuje!

KAAN pisze:
KAAN pisze:
Błędnym myśleniem jest że to fizyczne miasto..
Błędne jest alegoryzowanie wszystkiego co się rusza, czytaj Biblię ze zrozumieniem, a nie z perspektywy tradycji protestanckiej.

Ależ ja alegoryzuje to co się nie rusza ... Miasto :D , Oblubienica to aleoria do kościoła nie wiesz :D
Miasto to nie Kościół i nie alegoria Kościoła, miasto to miejsce gdzie zamieszkuje Oblubienica - Kościół, Oblubienica jest alegorią Kościoła, a nie miasto - miejsce.


Zacytuj gdzie Pismo mówi że oblubienica mieszka w Nowyj Jeruzalem ...

KAAN pisze:
Wiem wiem Darbyści odrzucają niektóre dobr rzeczy na rzecz własnej tradycji :/
Wiem ze augustianie bronią tradycji bo nie mają poznania prawdziwego przekazu, roztropni mają poznanie i nie idą za tradycją.

Księga Daniela 12:10 .... lecz roztropni będą mieli poznanie.


I dlatego odrzucają darbyzm :D


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Psrus
Posty: 4052
Rejestracja: 11 paź 2008, 17:34
wyznanie: Kościół Ewangelicko-Augsburski
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Psrus » 04 lis 2014, 11:30

Nie jest, jest na ziemi z uczniami.

A propos, tekst większościowy posiada ciekawy wariant w Jana 3:13:
(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
BG


Awatar użytkownika
Lash
Moderator
Posty: 31000
Rejestracja: 04 sty 2008, 16:28
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: England
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Postautor: Lash » 04 lis 2014, 20:18

pozytywista pisze:
Nie jest, jest na ziemi z uczniami.

A propos, tekst większościowy posiada ciekawy wariant w Jana 3:13:
(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.
BG


3:13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ

Jest taka opcja :D Jak to wpływa na zrozumienie tekstu?


(15) Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, (16) lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. (1 List Piotra 3:15-16, Biblia Warszawska)

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ew. Mateusza 6:1-34, Biblia Tysiąclecia)

Krytykant jest jak samochód osobowy - im gorszy tym głośniejszy i mocniej warczy


"Run, Lash, run / The law commands / But gives me neither feet nor hands / Tis better news the Gospel brings / It bids me fly It gives me wings" J.B.
Awatar użytkownika
Psrus
Posty: 4052
Rejestracja: 11 paź 2008, 17:34
wyznanie: Kościół Ewangelicko-Augsburski
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: Psrus » 04 lis 2014, 21:01

Nie wiem o co pytasz, nie znam greki.


Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 18463
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Nowe Jeruzalem

Postautor: KAAN » 05 lis 2014, 10:22

Lash pisze:
KAAN pisze: Ten sam tekst, ale nie ten sam kontekst, robisz kontekstowe wycinanki.
Z całym szacunkiem ale to co napisałeś to bzdura. Ten sam tekst z definicji musi mieć ten sam kontekst.... Kontekst to OTOCZENIE TEKSTU .... to co jest przed nim i po nim!
Z całym szacunkiem, ale nie wiesz czym jest kontekst, to nie tylko otoczenie najbliższe tekstu, ale kontekst naucznia całej Biblii w konkretnym temacie, kontekst proroctw i nauki apostolskiej. Zbyt wąsko rozumiesz kontekst, natomiast sam popełniasz błąd przeciw któremu występujesz wyrzucając z kontekstu wersety od 3 do 22 i usiłując dowieść że wersety 1,2 i 23 są bezpośrednim kontekstem. Przeczytaj całość i zobaczysz że jest tam zmiana tematu, tam jest kontest mówiący o zmianie tematu przez Pana Jezusa.
Jeden tekst ma kontekst poprzedzający i następujący po nim :lol:
Jeden tekst? A jak długi według ciebie jest ten "tekst" ? Co liczy się za kontekst według ciebie? Ile wersetów w przód i w tył?
Jezus używa tu tego samego słownictwa w celu ukazania że Świątynia Boga będzie tu na ziemi.
Tu nie chodzi o słownictwo tylko o temat przekazu. Mylisz kontekst z podobieństwem lingwistycznym. Kontekst można rozważać wtedy, gdy mamy elementy przekazu łączące dwie wypowiedzi w danej dziedzinie zagadnień. Dwie wypowiedzi mogą mieć kontekst w jednej dziedzinie a w innej mogą nie być kontekstem. Ten fragment o którym rozmawiamy może być kontekstem jeśli rozważamy sprawy dotyczące odejścia Pańskiego do Ojca, ale nie są kontekstem jeśli te wersety rozważamy w temacie gdzie idzie Pan Jezus i co oznacza zamieszkanie Ducha Świętego w Kościele.
KAAN pisze:
Tekst Jana 14 ukazuje Jezusa który JEST w DOMU OJCA :D
Teraz, ale nie wtedy.
???
Przecież Jezus mówił to WTEDY. Jezus rzekł abyście byli gdzie ja JESTEM :) wtedy gdy to mówił!
Mylisz się, wtedy gdy był z uczniami mówił że pójdzie w przyszłości do Ojca i w dalszej przyszłości zostanie przygotowane w domu Ojca miejsce i w dalszej przyszłości zabierze nas do siebie, a nie że przyjdzie z domem albo do naszego domu.
KAAN pisze:
Jezus w tracie tej wypowiedzi jest w DOMU OJCA jest on w Duchu Św który buduje świątynię Ojca tu na ziemi :D
Nie jest, jest na ziemi z uczniami.
No tak skoro wiesz Lepiej od Jezusa :)
Jezusz rzekł (3) Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli.
Wiem lepiej od ciebie, ponieważ odczytuję slowa Pańskie wprost, obiecał ze zabierze nas do siebie a nie do nas, tam gdzie są uczniowie, logiki trochę Lashu w czytaniu tekstu.
KAAN pisze:
Wyjasnij wszystkim jak Jezus Jest w niebie u Ojca bedąc tu na ziemi!
Greka jest Jednoznaczna i a tam znajduje się słowo JEST które jest tłumaczone na bedę we współcześniejszych wersjach! :lol:
Kiedy mówił do uczniów był między nimi a nie w niebie, w całym rozdziale 14 mówi o odejściu do Ojca i przysłaniu Pocieszyciela.
Dlaczego nie wyjasniłeś?
Ponieważ Pan Jezus nie powiedział tego co sugerujesz, Pan Jezus nie był w domu Ojca, był pomiędzy uczniami i miał iść do Ojca, to bardzo prosty przekaz, czemu robisz takie łamańce logiczne próbując dowodzić nieistniejącego?
powiedział im ide wam przygotować miejsce abyście byli GDZIE JA JESTEM ! To zdanie jedynie ma sens wtedy gdy Jezus JEST w tym miejscu do którego chce zabrać uczniów!
Gdyby tak było to nigdzie by się nie wybierał, a jednak odszedł i przysłał w swoje miejsce Pocieszyciela, piszesz niedorzeczności.
A co ma 16 sty rozdział z 14tym? To właśnie pokazuje jak nie rozumiesz!
Ma, twoja wypowiedź pokazuje jak bardzo nie rozumiesz Słowa, wyjaśnię ci na tym przykładzie czym jest kontekst. Te dwa fragmenty o których piszę mają element łączący w postaci tematu odejścia Pana Jezusa do Ojca i przysłania Ducha Świętego, te dwa teksty w 14 i 16 rozdziale stanowią kontekst tematyczny, mówią o tym samym wydarzeniu, są paralelą
KAAN pisze:
Boży Dom jest na ziemi! Dom Ojca
Nie, dom Boży jest w niebie, tu na ziemi jest gniazdo szatańskie
A Pan Jezus mówi inaczej! (16) A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim.
Co jest domem Ojca w ustach Jezusa ....
Świątynie w Jerozolimie.
KAAN pisze:
(16) Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! (Ew. Jana 2:16, Biblia Tysiąclecia)
Znowu mieszasz konteksty, mowa jest o świątyni Jerozolimskiej, gdzie zamieszkiwał Bóg
Jak Pan Jezus nazywa swiątynię .... Jakich uzywa słów?

KAAN pisze:Napisałeś kompletną kaszankę, cały czas udowadniasz że pomidor jest komunistą, bo jest czerwony.
Nie . nic takiego nie udowadniam :D - argument kiepsciutki
Napisałem ci ze to są dwa różne konteksty, jeden jest starotestamentowym pojeciem śwityni, drugi jest pojęciem Świątyni Ducha Świętego, a isnieje jeszcze światynia w niebie, której ziemskim odbiciem jest ta ziemska. Jest jeszcze eschatologiczna świątynia, która zostanie dopiero wzniesiona. Robisz koktajl ze wszystkich tych światyń i wychodzi ci kaszana, każda z tych świątyń ma swój odrębny kontekst i nie należy ich mieszać.

KAAN pisze: ze Kościół jest Domem Bożym w sensie takim jak światynia jerozolimska, to są dwa różne przekazy i treści.
Ciekawe a Paweł mówi że jesteśmy świątynia Boga
W innym określonym kontekście. Zauważ że nie napisał Ojca, ale Boga Żywego. To bardzo ważny szczegół. Duch Święty jest Bogiem Żywym, ale nie jest Ojcem.

KAAN pisze: Kościół jest domem Bożym w całkowicie innym sensie, wierzący sa domownikami Boga, dlatego są nazywani domem Bożym, a nie w sensie zamieszkiwania Ojca w Kościele, tak nie jest.
A to Ojciec nie mieszka w kościele? wszakże Jezus rzekł że miesza!
Nie, w Kościele mieszka Duch Święty, a nie Ojciec, nie masz podstawowej wiedzy chrześcijańskiej, ktoś ci skutecznie namieszał.

Resztę wycinam, bo jest zależna od twojego zrozumienia kim jest Bóg i Kościół i ta dyskusja staje się bez sensu, musisz sięgnąć do początku nauki chrześcijańskiej.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 18463
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Postautor: KAAN » 05 lis 2014, 10:31

Nick pisze:Studiowanie Apokalipsy i proroctw z nią związanych zapewne jest zajęciem fascynującym, jednak osobiście wolę zająć się sprawami życia doczesnego bo więcej z tego pożytku- Pan i tak powróci.
To taka moja luźna refleksja :D
W pewnym sensie masz rację, jeśłi ktoś miałby źle zrozumieć Apokalipsę i mieć w związku z tym wypaczony obraz planu Bożego, to lepiej niech się weźmie do jakiejś pożytecznej pracy, lepiej zrobi :) .


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.

Wróć do „Eschatologia ”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość