Strona 1 z 1

Po co jest ten świat?

: 07 sie 2018, 02:06
autor: brr700
Czy ten świat nie jest stworzony po to, by nauczyć wybranych Bożych, polegania na Bogu i uwielbianiu Go?
No zastanówcie się. Bóg stwarza świat po to, by swoich wybranych nauczyć, dać im poznać dwie strony. Tego jak wygląda zło i dobro. I bym mogli świadomie zawsze wybierać dobro. By mogli zawsze wybierać Jezusa, dobrowolnie.
Cały świat jest stworzony na Chwałę Bożą. Wszystko co świat napełnia jest od Boga, dobro czy zło, bogactwo czy niedola. Nawet grzesznika Bóg stworzył na dzień sądu. To w takim razie ten świat musi być miejscem do trenowania,formowania wybranych Bożych przed założeniem świata do świętości i uwielbienia Boga.
Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej14, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Dlatego zło spotyka każdego człowieka. W szczególności zło, smutek będzie spotykać chrześcijanina. Będąc nowo narodzonym człowiekiem świat widzimy już w innych barwach. Ten świat, moim zdaniem jest po to, by uformować chrześcijan. Czy to powodzenie lub niedola, życie czy śmierć, dobro czy zło. Wszystko pochodzi od Boga i Jemu za wszystko dziękujemy, bo On ma wpływ na wszystko i On ma w tym swój cel.

Re: Po co jest ten świat?

: 07 sie 2018, 11:00
autor: KAAN
Myślę, że wyodrębniasz jeden aspekt życia wierzącego człowieka i podnosisz go do rangi sensu istnienia, tak nie powinno się robić. Słowo Boże świadczy, że Pan Bóg stworzył świat po to by człowiek na nim mieszkał i żeby człowiek trwał w społeczności z Bogiem. Stworzył też świat na swoją chwałę i z miłości do Syna i człowieka, stworzył go też dla Syna.

List do Kolosan 1:16 Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone

Re: Po co jest ten świat?

: 11 sie 2018, 15:15
autor: Ian
Tak, zmienia się perspektywa kiedy zrozumiemy że świat został stworzony w pierwszej kolejności dla Jezusa a nie dla nas :)

pytania pomoc randka