film "Proroctwo Daniela" i analiza

Na tym forum mozna zmieszaczac inne wartosciowe WWW jednak nie moga one podwazac wiary w Chrystusa ani negowac protestantyzmu.
Awatar użytkownika
MieczDucha
Posty: 305
Rejestracja: 12 gru 2010, 15:23
wyznanie: Inne ewangeliczne
Lokalizacja: Puławy
O mnie: napisz do mnie jak chcesz :
Charis2007@wp.pl
Gender: None specified
Kontaktowanie:

film "Proroctwo Daniela" i analiza

Postautor: MieczDucha » 31 gru 2013, 17:38

http://gloria.tv/?media=403025

3. 00 minuta : "14 maj 1948 od tego czasu wypełniło sie ponad 100 przepowiedni"

Jak się okaże później takie stwierdzenie jest błędne , PAN JEZUS PRAWDZIWYM IZRAELEM : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7339

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4454 , twór polityczny zwany państwem Izrael ma tyle wspólnego z Bogiem Ojcem i Synem jak Polska, USA, Chorwacja, Kazachstan, Włochy i reszta światowych tworów zwanych państwami.___________________________________________________________
10.07 - 10:45 : "5 Mojżeszowa 28:64-66 , 3 Mojżeszowa 26

chodzi o przekleństwa ale od zawarcia nowego przymierza nie obowiązują błogosławieństwa i przekleństwa starego przymierza - wersety są naciągane a antysemityzm to celowa zagrywka aby mieć kozłów ofiarnych i żeby np chrześcijan zwodzić że teksty te odnoszą się i do dzisiejszego czasu.
__________________________________________________________
około 11 minuty

szereg różnych tekstów sugerujących że proroctwa mówiące o zgromadzeniu wypełniły się ale to błędne interpretacje, to typowy przykład celowo wykreowanego wydarzenia aby wyglądało jak spełnienie proroctwa - wczytanie się uważnie w teksty mówiące o zgromadzeniu ukazują że chodzi o przyszłość : Jeremiasza 3:14, Izajasza 11:12, Jeremiasza 23:3, Jeremiasza 31:8-9, Ezechiela 28:25, Ez 34:13, Ez 36:24, Ez 37:21, Dzieje Apostolskie 2:2, Sofoniasza 3:20 i inne

np

"Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. (10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata " Izajasza 11:9-12 BW

"Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. (6) Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. (7) Dlatego oto idą dni - mówi Pan - że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, (8) lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi " Jeremiasza 23:5-8 BW - tutaj wyraźnie pisze o PANU JEZUSIE i jak za Jego dni wybrani będą zgromadzeni i będą żyć bezpiecznie
_______________________________________________

16.00 minuta - "Jerozolima Świętym miastem trzech religii"

religii może i tak ale nie moim i nie wielu chrześcijan, bo Jerozolima chrześcijan jest w obecnie w niebie a ta ziemska to część tego świata którego my nie jesteśmy częścią. ,,Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. (14) Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.,, - Hebrajczyków 13:13-14 BW

,,Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. (26) Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.,, - Galacjan 4:25-26 BW

______________________________________

17.02

- wg autorów filmu współczesny hebrajski ma być wypełnieniem tego proroctwa : " Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie" - Sofoniasza 3:9 BW - nawet pobieżne spojrzenie na kontekst całkowicie obala wnioski autorów filmu. Po pierwsze nie ten czas i nie to wydarzenie zapowiedział Sofoniasz mówi o czystych wargach jako czystym uwielbieniu wypływającym z czystego serca dla Jezusa Chrystusa, czas wypełnienia się proroctwa to przyjście Pana i poznanie Go na całym świecie.

,, Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy. (7) Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów,, - Malachiasza 2:6-7 BW

,, I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.,, - Izajasza 6:5 BW - jeśli hebrajski taki czy inny jest wypełnieniem proroctwa to Izajasz nie mówiłby o nieczystych wargach swoich i ludu.

Oczyszczenie ludom warg to też wyplenienie spośród nich pogańskich bożków : "Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać" - Ozeasza 2:19 BW

"W owym dniu - mówi Pan Zastępów - wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju" - Zachariasza 13:2 BW

,,Wszystkiego, com wam powiedział, przestrzegajcie! Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych" - 2 Mojżeszowa 23:13 BW

_________________________________________________________________

18:45 - Ezechiela 45:12 - szekel - "przepowiednie się spełniły"

nic się nie spełniło, to znowu kreowanie wydarzeń, rzeczy aby wyglądały na proroctwo - wczytanie się w tekst Ezechiela pokazuje że nic się nie spełniło ale dotyczy to przyszłości, poza tym jak wiele wskazuje Świątynia Ezechiela zawiera bardzo głębokie duchowe prawdy, które nawet dotyczą wieczności po 1000 letnim królestwie.
________________________________________________________________

19:45 - Izajasza 41 : "Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. (19) Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie"

tak samo można na całym świecie ludzką pracą i technologiami nawadniać tereny i to też będzie proroctwem ? czy ludzkim działaniem i w tym przypadku kreowaniem wydarzeń aby zwodzić chrześcijan i mówić im że proroctwa się sprawdzają ? - znowu trzeba zajrzeć do 41 rozdziału i do kontekstu i widać że chodzi o wydarzenia w czasie tysiącletniego królestwa.
______________________________________________________________

20:40 - "ziemia jest nawadniania i spełniają się kolejne proroctwa"

bez komentarza
___________________________________________________

21:03 - Ezechiela 36:35 , 21 minuta 11 sekunda : Izajasza 27:6, Iz 35:1

kolejne całkowicie błędne i wyjęte z wszelkiego kontekstu wersety które mają ukazać że ludzkie technologie, "dolary" i ludzka praca jest spełnieniem proroctwa.

________________________

21:21 - "każda przepowiednia to znak"

Tylko że wielkie zwiedzenie będzie właśnie polegało na tym, że biblijne proroctwa, biblijne znaki i biblijne cuda będą celowo podrabiane a wielu chrześcijan nawet nie zauważy że to podróbki - ale powie : "tak to ten czas, proroctwa i znaki wypełniają się na naszych oczach" a tak naprawdę to będą sidła i zasłonięcie prawdziwych spełnień : "Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych" - Mateusza 24:24 BW - wybrani trzymają się biblii więc atak który pójdzie będzie miał wygląd biblijnych rzeczy
_____________________________________________

22:12 - "W 1948 rozpoczął się narodowy plan zalesiania, przepowiednia wypełniła się co do słowa"

diabelska imitacja przepowiedni została wprowadzona w życie, ale biblijna przepowiednia jest kwestią przyszłości - 1948 rok i powiązane z nim rzeczy to oszustwa a nie proroctwa
_________________________________________________________________
23:15 - księga Amosa 9:13-14 : "Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. (14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce"

znowu całkowicie wyjęte z kontekstu, słowa zaczęły się wypełniać od zmartwychwstania Pana Jezusa i powołania Kościoła do którego przyłączeni zostali wierzący z pogan - Dzieje Apostolskie 15:15-17. Ostateczne wypełnienie jest nadal kwestią przyszłości.
_____________________________________________________________________________

24:07 - "przemiana Izraela jest niezwykła, była możliwa dzięki ciężkiej pracy mieszkańców kibuców, poczynionym inwestycjom oraz rozbudowanemu systemowi nawadniania. Prawda jest taka, że każdy inny kraj miał predyspozycje aby czegoś podobnego dokonać. Zastanawiające jest to dlaczego udało się to wyłącznie Izraelowi - Czy to dzięki temu, że Żydzi są sprytni i pracowici a może dlatego, że zostało to przepowiedziane"

to szatan jest sprytny
______________________________________

34:35 : " (antychryst) dojdzie do władzy dzięki skorumpowanym członkom wspólnot religijnych."

Może człowiek czy ludzie udający antychrysta tak dojdą do władzy ale nie ten biblijny - wielu muzułmanów wierzy że w 3 świątyni zasiądzie antychryst = to obala tezy tego filmu i pokazuje że będą ludzie udający antychrysta.
_________________________________________________________________________

46:18 - "przepowiednia mówi że Rosja, Iran i Turcja wypowiedzą wojnę Izraelowi"

księga Ezechiela rozdział 38 i 39 mówi o czym innym, mówi o wojnie armageddonu która rozegra się po "wielkim ucisku". Ale szatan kreując proroctwa jak najbardziej może posłać Rosję, Iran i Turcję żeby zaatakowały państwo ze stolicą w Tel Avivie - kontroluje on to państwa jak i tamte, żeby oszukać chrześcijan zrobi wszystko a takie rzeczy są w jego mocy.
________________________________________________________________________________

46:46 - "na początku pierwszego (pierwszej połowy 7 lat wg J. Prascha) zawarty zostanie pokój między Izraelem a otaczającymi go krajami"

Księga Daniela 9:27 nie mówi o Izraelu ale o "wielu" i nie mówi jak wszystko wskazuje o nowym przymierzu ale o umocnieniu przymierza, co wskazuje wg mnie na to że to tajemnicze na dziś przymierze istniało przed 7 latami. Ale oczywiście szatan zna to proroctwo i promuje wg mnie fałszywa interpretację, więc znowu trzeba się spodziewać tego o czym mówi film ale nie odbierać tego jako proroctwa ale rzeczy która będzie służyć ku zwiedzeniu i odwróceniu uwagi od prawdziwego sensu słów proroczych.
____________________________________________________________________

55:30-56:30 - "...od starożytności te tereny nękają trzęsienia ziemi, prorocy mówią że w czasach ostatecznych trzęsienie ziemi przepołowi Górę Oliwną - wody takie jak te tutaj spłyną do morza Martwego i Śródziemnego. Te tereny nawiedzają trzęsienia ziemi które mogą zmienić topografię ..... Ezechiela 47:1-10 ..."

Trzęsienie nie przepołowi Góry ale powstanie w NADNATURALNY sposób przez powracającego Pana Jezusa a nie przez trzęsienie ziemi, poza tym góra ma rozpaść się w środku, zmiany nastąpią w czterech kierunkach tworząc wielką dolinę gdzie ludzie będą uciekać aby się uratować - Ezechiela rozdział14. Wody o których jest mowa to ŻYWE WODY, nawiązanie do Ezechiela 47:1-10 również jest całkowicie błędne w tym filmie - nie ten czas i nie te wody :).

Co do trzęsień ziemi to : "Bardzo poważna deklaracja, która wiele osób pozostawiła bez złudzeń padła w 1997 r. Właśnie wtedy William Cohen - ówczesny sekretarz obrony powiedział, że niektóre państwa mogą uskuteczniać prace nad systemem umożliwiającym wywoływanie trzęsień ziemi oraz innych kataklizmów, a także anomalii pogodowych.
"Inni włączają się nawet w prace nad odmianą eko-terroryzmu, który pozwala na modyfikację klimatu, inicjację trzęsień ziemi czy powodowanie erupcji wulkanów poprzez zdalne uruchomienie fal elektromagnetycznych" - powiedział polityk."

Ludzie mają różne technologie, ludzkie działania mogą spowodować wypłynięcie jakiejś wody z Góry Oliwnej ale nie będą to wody o których mówi biblia i nie będzie to spełnienie proroctwa ale jego imitacja.
_____________________________________________________________________
56:37 - "w dniach ostatecznych wybudują świątynię w Jerozolimie"

Jaki problem dla władcy tego świata, skoro kontroluje jedną i drugą stronę ? ale wg mnie to znowu będzie imitacja proroctwa a nie spełnienie proroctwa. Ciekawe czy jak antychryst zniszczy marionetkę z 3 świątyni to czy zburzy tą świątynię i postawi nowa - mówiąc że to Świątynia Ezechiela
__________________________________________________________________________________________________________________

58:30 - Ezechiela 44:1-3 - zamknięta brama wschodnia

znowu całkowicie wyjęte z kontekstu, nie ma to nic wspólnego z ze słowami Ezechiela
__________________________________________________________________________________

1:00:11 - Ezechiela 47:1-10, "projektuje się kanał prowadzący do morza śródziemnego, w morzu Martwym będą ryby niezliczonej ilości"

:) to wody wyciekną w wyniku wywołania trzęsienia ziemi ? :) czy ludzie zbudują kanał ? ale jedno jest widoczne - tu nie ma Boga. Są ludzie ich działania, technologie ale kto chce wierzyć że to są spełnienia proroctw biblijnych to ma oczywiście takie prawo ale wg mnie popełnia wielkie błędy.
__________________________________________________________________________________

1:01:59 - Objawienie Jana 9:14-16 , "mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem......"


tekst nie ma nic wspólnego z ludzkimi wojskami, "WIELKA RZEKA EUFRAT" to nie rzeka z bliskiego wschodu , tama Ataturka czy wojska chińskie to znowu byłoby kreowanie proroctwa a nie spełnienie proroctwa : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ht=#280646
_________________________________________________________________________________

1:04:20

- wygląda na sugestie jakby armia chińska która niby przekroczy rzekę Eufrat prowadziła wojnę Armageddon, bo skoro sugerują że zatrzymanie wody przez tamę Ataturka i przyjście 200 milionowej armii chińskiej jest spełnieniem proroctwa to wg nich również armageddon związany jest z armią chińska bo wg nich chyba Obj 9 i Obj16 to jeden czas - ale Objawienie Jana 9 a Objawienie Jana 16 to dwa różne czasy - różnice wynosi co najmniej 7 lat. Ale skoro szatan już imituje pewne rzeczy aby wyglądały na proroctwa i promuje je na świecie to i zamknięcie tamy i wojska chińskie jak najbardziej mogą się zjawić na bliskim wschodzie - problem w tym że wielu uzna to za spełnienie proroctwa. Jeśli dziś uważają tak to wielu gdy ujrzy na oczy takie wydarzenia będzie święcie przekonani że znaki i proroctwa się spełniają.
_______________________________________________________________

ok 1:07:00 Jeremiasza 25:33 : "Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli."

pojawia się sugestia użycia broni atomowej :) - skoro wojna armageddon ma być podrobiona to antychryst który będzie udawał Boga i który będzie imitował proroctwa biblijne możliwe że będzie potrzebował np atomu ale Stwórca Jezus Chrystus jej nie potrzebuje. Ale znowu widać w tym wszystkim nie ma mocy Bożej, tylko ludzkie technologie a więc Hiroszima to też Boże działanie ??
________________________

1:10:20 - Zachariasza 14:12

znowu sugestia wybuchu bomby atomowej czy wojny atomowej, ale taka interpretacja jest tyle warta co z 1 godziny 7 minuty sugerującej atom
_______________________

,, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych,, - Ewangelia Marka 13:22 BW - skoro pórby oszustw przez naki i cuda będą tak wielkie aby spróbować zwieść wybranych to muszą to być również rzeczy, osoby i wydarzenia które będą wyglądały na biblijne, bo wybrani kierują się biblią.

,, A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.,, - 2 Tesaloniczan 2:9-10

,,Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. ,, - 5 księga Mojżeszowa 13:2-4 - nawet zapowiedziany znak czy cud nie oznacza jego prawdziwości w sensie mocy Bożej i dobrych intencji.

Demony potrafią zamieniać wodę w krew - przykład z historii Mojżesza i czarowników faraona a więc nawet przyjmując dosłownie Objawienie Jana 11 - cuda z krwią nie muszą być automatycznie od Boga, np eucharystyczne rzymskokatolickie cuda czy krew płynąca z obrazów, posągów to demoniczne działania jak z historii Mojżesza.

Żeby rozróżnić między rzeczywistymi biblijnymi znakami pod postacią np wydarzeń, osób a atrapami tych znaków, trzeba zgłębiać biblię - również stary testament bo tam jest często sedno proroctw a sam Paweł powiedział aby proroctw nie lekceważyć - 1 list do Tesaloniczan 5:20 a wielu gardzi starym testamentem i proroctwami biblijnymi wbrew jasnym nakazom aby tego nie robić


Wróć do „Inne wartosciowe WWW”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości