Strona 2 z 5

Re: Chrzest w DŚ

: 18 paź 2017, 19:55
autor: biblijny
krecik pisze:Przyjęcie Ducha Świętego, ORAZ chrzest Duchem Świętym nie jest tym samym wydarzeniem. Myślę że są tutaj chrześcijanie którzy rozumieją tak jak to przedstawiłem ?


Zapewne są, jednak prawdy nie ustala się przez głosowanie.

1 List do Koryntian, rozdział 12 poucza:

"(13) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem."

Jak widzisz, konsekwencją chrztu w Duchu Świętym jest członkostwo w ciele Pana Jezusa, czyli w Kościele. Gdyby byli chrześcijanie nie ochrzczeni Duchem Świętym, wówczas należałoby uznać, że są chrześcijanie, którzy nie zostali włączeni do Kościoła. Jest to oczywista nieprawda.

Przyjęcie Ducha Świętego oraz chrzest w Duchu Świętym inicjuje zbawienie człowieka w czasach Nowego Testamentu. Będąc ochrzczonym w Duchu Świętym, a zarazem będąc członkiem ciała Pana Jezusa, możemy, a nawet musimy zabiegać o coraz pełniejsze napełnieniem Duchem Świętym. W Liście do Efezjan czytamy:

"(18) I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,"

Jak widzisz, chrześcijanin ochrzczony Duchem może być napełniony Nim w różnym stopniu. Może też powstrzymywać działanie Ducha Świętego, np. przez nieodpowiednie rozrywki.

Fragment, który cytujesz, dotyczy "dania Ducha Świętego", co zostało wypełnione w dniu Pięćdziesiątnicy. W chwili obecnej Duch jest nam, czyli Kościołowi, dany.

Re: Chrzest w DŚ

: 19 paź 2017, 08:35
autor: krecik
biblijny pisze:
krecik pisze:Przyjęcie Ducha Świętego, ORAZ chrzest Duchem Świętym nie jest tym samym wydarzeniem. Myślę że są tutaj chrześcijanie którzy rozumieją tak jak to przedstawiłem ?


Zapewne są, jednak prawdy nie ustala się przez głosowanie.

1 List do Koryntian, rozdział 12 poucza:

"(13) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem."

Jak widzisz, konsekwencją chrztu w Duchu Świętym jest członkostwo w ciele Pana Jezusa, czyli w Kościele. Gdyby byli chrześcijanie nie ochrzczeni Duchem Świętym, wówczas należałoby uznać, że są chrześcijanie, którzy nie zostali włączeni do Kościoła. Jest to oczywista nieprawda.

Przyjęcie Ducha Świętego oraz chrzest w Duchu Świętym inicjuje zbawienie człowieka w czasach Nowego Testamentu. Będąc ochrzczonym w Duchu Świętym, a zarazem będąc członkiem ciała Pana Jezusa, możemy, a nawet musimy zabiegać o coraz pełniejsze napełnieniem Duchem Świętym. W Liście do Efezjan czytamy:

"(18) I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,"

Jak widzisz, chrześcijanin ochrzczony Duchem może być napełniony Nim w różnym stopniu. Może też powstrzymywać działanie Ducha Świętego, np. przez nieodpowiednie rozrywki.

Fragment, który cytujesz, dotyczy "dania Ducha Świętego", co zostało wypełnione w dniu Pięćdziesiątnicy. W chwili obecnej Duch jest nam, czyli Kościołowi, dany.Zwrot " wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało " nie jest tożsamy z chrztem jakim chrzci tylko Jezus Chrystus, czyli Duchem Świętym. Ochrzczenie w jedno ciało oznacza włączenie do Kościoła, co dzieje się w chwili nawrócenia.

Jak widać to samo Słowo Boże można różnie rozumieć, stąd moje pytanie czy ktoś rozumie tak jak ja. Pytanie to jest wciąż aktualne-POCZEKAM.

Re: Chrzest w DŚ

: 20 paź 2017, 19:33
autor: christianinroman
krecik mam zatem pytania dotyczące takich wypowiedzi apostołów jakie są zapisane w :
Dzieje Apostolskie 2:38-39; 5:32; 10:44-48;
Galacjan 3:2,5,14; 5:22-23; Efezjan 1:13; 5:18;
Jak rozumiesz te fakty i prawdy?

Re: Chrzest w DŚ

: 20 paź 2017, 19:49
autor: biblijny
krecik pisze:Zwrot " wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało " nie jest tożsamy z chrztem jakim chrzci tylko Jezus Chrystus, czyli Duchem Świętym. Ochrzczenie w jedno ciało oznacza włączenie do Kościoła, co dzieje się w chwili nawrócenia.

Jak widać to samo Słowo Boże można różnie rozumieć, stąd moje pytanie czy ktoś rozumie tak jak ja. Pytanie to jest wciąż aktualne-POCZEKAM.


Nie jest tożsamy z chrztem Duchem Świętym? Zacytuję więc ponownie:

"w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało"

Słowa Bożego nie można różnie rozumieć, ponieważ nie podlega ono dowolnemu wykładowi. Pogląd o dwuklasowości w Kościele, gdzie jedni "tylko" posiadają Ducha Świętego, a inni wznieśli się na wyższy poziom duchowości, otrzymując jego chrzest, jest poglądem nowym. Pierwszy raz takie zrozumienie zostało zaprezentowane w pierwszej połowie XX w. i stało się centralnym dogmatem ruchu zielonoświątkowego. W Polsce zielonoświątkowców jest około 30 tysięcy dusz.

Re: Chrzest w DŚ

: 21 paź 2017, 12:25
autor: krecik
biblijny pisze:
Nie jest tożsamy z chrztem Duchem Świętym? Zacytuję więc ponownie:

"w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało"

Słowa Bożego nie można różnie rozumieć, ponieważ nie podlega ono dowolnemu wykładowi. Pogląd o dwuklasowości w Kościele, gdzie jedni "tylko" posiadają Ducha Świętego, a inni wznieśli się na wyższy poziom duchowości, otrzymując jego chrzest, jest poglądem nowym. Pierwszy raz takie zrozumienie zostało zaprezentowane w pierwszej połowie XX w. i stało się centralnym dogmatem ruchu zielonoświątkowego. W Polsce zielonoświątkowców jest około 30 tysięcy dusz.


Stwierdzenie "w jednym Duchu " tylko dowodzi mojemu zrozumieniu że każdy "kamień" (wierzący) posiada Ducha Świętego. Tak więc według mojego zrozumienia nie ma sugestii na dwuklasowość. Ciało/Kościół/Oblubienica jest jedno, chociaż różne jego elementy pełnią odmienne role, analogicznie jak jest w ludzkim ciele. Serce czy oko ma donioślejszą funkcję niż np. paznokieć, lecz potrzebne jest wszystko.

Re: Chrzest w DŚ

: 21 paź 2017, 13:23
autor: krecik
christianinroman pisze:krecik mam zatem pytania dotyczące takich wypowiedzi apostołów jakie są zapisane w :
Dzieje Apostolskie 2:38-39; 5:32; 10:44-48;
Galacjan 3:2,5,14; 5:22-23; Efezjan 1:13; 5:18;
Jak rozumiesz te fakty i prawdy?


Zapisy biblijne w tych miejscach wskazują że jednak jest różnica pomiędzy zstąpieniem Ducha Świętego tak jak w Dz 10;44 „ A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.  „ jest czym innym niż posiadanie pełni jak w Efezjan 5;18 „ I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, „

Wystarczająca jest wiara i otwarte serce aby Duch Święty zstąpił. Zaś pełnia jest wynikiem specjalnego zabiegu-proszenia w zupełnej uległości.

Tak to rozumiem. Skoro np. Szczepan był wybrany z uwagi na to że był pełen Ducha Świętego, wynika z tego że można też być w innym stanie, to znaczy nie mieć owej pełni. Jednak nie należy tego rozumieć jako że Duch Święty jest podzielny. Troszeczkę podobnie jak jest z linią energetyczną niskiego i wysokiego napięcia, w obydwóch miejscach jest ten sam prąd...

Re: Chrzest w DŚ

: 21 paź 2017, 19:49
autor: magda
polk pisze:Rozumiem, że Rz 3,12: "Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego", nie dotyczy wszystkich?! Trzeba w takim razie nanieść poprawkę "Nie ma takiego DOROSŁEGO, co dobrze czyni, zgoła ani jednego".

Każde zbawienie jest z łaski! Gdyby dzieci były bez grzechu to zbawienie by im się po prostu należało! A tak nie jest! Każde zbawienie (również dzieci, a więc tych do których należy Królestwo Niebieskie) jest zbawieniem z ŁASKI!

Jeśli w to nie wierzysz tzn. że nie jesteś biblijnie wierzącą chrześcijanką.


Nie zapędzaj sie ta z tymi poprawkami wystarczy ze nie wyrwiesz wersetu z kontekstu a juz widać ze nie jest tu mowa o niemowlętach

Rz 3:12-14 bw
(12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.
(13) Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; (14) usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości;

Nie zapędzaj sie też tak bardzo z tym zbawieniem grzesznych niemowląt , Jezus powiedział ze do takich należy królestwo Boże , do królestwa Bozego nie moze wejść nic nieczystego wiec jeśli niemowlęta już są takie ze do nich to królestwo Boze należy to są czyste bo do Królestwa nie wejdzie nic nieczystego grzesznego .

Ap 21:27 bw "I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka."

Albo pan Jezys sie myli albo ty ,, stawiem na to ze ty chołdując nauce katolickiej o grzechu pierworodnym się niestety mylisz. A moze nawet nie wiesz w co wierza biblijnie wierzący chrześcjanie tacy wierzą ze człowiek odziedziczył skutki grzechu a nie grzech i dopuki grzechu nie popełni jest czysty nawet jeśli ma taką ułomną naturę odziedziczoną po Adamie . njpierw sie doszkol w co wierza biblijni chrześcijanie a potem takie uwagi rzucaj.

Re: Chrzest w DŚ

: 23 paź 2017, 19:57
autor: polk
Magda bzdury piszesz aż żal czytać. Niemowlęta są wzorem przyjmowania łaski wiary, a nie bezgrzeszności.. Gdyby niemowlęta były wolne od grzechu to stwierdzenie Chrystusa o tym żebyśmy się stali jak one oznaczało by żebyśmy stali się bezgrzeszni!

Re: Chrzest w DŚ

: 24 paź 2017, 21:26
autor: magda
polk pisze:żebyśmy się stali jak one oznaczało by żebyśmy stali się bezgrzeszni!


No a masz wątpliwości ze tak jest . Myslisz ze do królestwa Bożego wejdzie ktokolwiek grzeszny, mamy byc bezgrzeszni , mamy wyprć szaty we krwi chrystusa i stać sie czysci jak sobie wyobrażasz grzesznych ludzi w niebie???czy znasz tą przypowieśc i to ostarnie zdanie

Mat 22:1-12 bw
(1) A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: (2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.
(3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.
(4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele.
(5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.
(6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.
(7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił.
(8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
(9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.
(10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.
(11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.
(12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej?
A on oniemiał.

Nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego jeśli nie będzie miał szaty weselnej a tą szatą jest czystośc i bezgrzeszność Jezusa w którego mamy byc odziani mamy być czyści i bezgrzeszni jak te dzieci.

Niestety to ty sie mylisz uznając naukę katolicka o grzechu pierworodnym , nie istnieje taki grzech popełniony przez jakiegokolwiek przodka za t=który ty poniesiesz karę

Tak mówi Bóg :

Ez 18:20 bw "Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego."

Tak tez nikt nie poniesie kary za grzech Adama ale za swoje własne grzechy , Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i nie obarcza grzechem niewinnego. Co innego są skutki grzechu a co innego sam grzech , Nie słuchaj nauk katolickich są fałszywe.

Re: Chrzest w DŚ

: 25 paź 2017, 20:54
autor: polk
Ja nie słucham nauk katolickich bo nie jestem katolikiem. Jestem protestantem.
Do nieba nie idą bezgrzeszni ludzie, idą tam tylko zbawieni. Dzieci nie są wzorem dlatego, że są bez grzechu, ale dlatego, że wiara przyjmują Boga.
Slowo Boże mówi wyraźnie "Bez wiary nie można podobać się Bogu". Niemowlęta maja wiarę.
Magda odrzuć heretyckie poglądy i wróć do biblijnych prawd protestanckich.

Re: Chrzest w DŚ

: 25 paź 2017, 21:04
autor: diedmaroz
Jaki grzech ma niemowlę, które właśnie się urodziło i np. zmarło chwilę po porodzie? @polk

Re: Chrzest w DŚ

: 26 paź 2017, 00:37
autor: magda
polk pisze:Do nieba nie idą bezgrzeszni ludzie, idą tam tylko zbawieni. Dzieci nie są wzorem dlatego, że są bez grzechu, ale dlatego, że wiara przyjmują Boga.
Slowo Boże mówi wyraźnie "Bez wiary nie można podobać się Bogu". Niemowlęta maja wiarę.


A jednak do nieba nie wejdzie zaden grzesznik, musi się oczyścic krwią Chrystusa. od twojego stwierdzenia ze niemowlaki mają wiarę to jeden krok do chrztu niemowlat i katolicyzmu.
polk pisze: wróć do biblijnych prawd protestanckich
Właśnie ty wróć.

Re: Chrzest w DŚ

: 02 lis 2017, 11:56
autor: polk
Zachęcam do wnikliwej lektury Biblii: "Urodziłem się w przewinieniu" Ps 51,7. Nie ma nikogo sprawiedliwego, wszyscy zgrzeszyli. Dostępujemy usprawiedliwienia za darmo z Jego łaski! Bez wiary nie można podobać się Bogu! Dzieci pomimo grzechu podobają się Bogu, gdyż odpowiadają Bogu wiarą, ufnością. Wiara to nie intelektualizm, czy nawet świadomość! To ufność!
A co do chrztu niemowląt - to jest on uzasadniony, tak naucza Pismo Święte i wielcy protestantccy mężowie wiary jak: Jan Wicklif, Jan Hus, Marcin Luter, Urlik Zwingli, Jan Kalwin, Filip Melanchton, Tomasz Cranmer, Jan Wesley, Dwight Moody, R.C. Sproul, C.S Lewis i wiele wiele innych.
Odmawianie niemowlętom chrztu wynika z zakrzywionego obrazu Boga. One również są częścią Przymierza!

Re: Chrzest w DŚ

: 02 lis 2017, 12:24
autor: kontousunięte1
polk pisze:Zachęcam do wnikliwej lektury Biblii: "Urodziłem się w przewinieniu" Ps 51,7. Nie ma nikogo sprawiedliwego, wszyscy zgrzeszyli. Dostępujemy usprawiedliwienia za darmo z Jego łaski! Bez wiary nie można podobać się Bogu! Dzieci pomimo grzechu podobają się Bogu, gdyż odpowiadają Bogu wiarą, ufnością. Wiara to nie intelektualizm, czy nawet świadomość! To ufność!
A co do chrztu niemowląt - to jest on uzasadniony, tak naucza Pismo Święte i wielcy protestantccy mężowie wiary jak: Jan Wicklif, Jan Hus, Marcin Luter, Urlik Zwingli, Jan Kalwin, Filip Melanchton, Tomasz Cranmer, Jan Wesley, Dwight Moody, R.C. Sproul, C.S Lewis i wiele wiele innych.
Odmawianie niemowlętom chrztu wynika z zakrzywionego obrazu Boga. One również są częścią Przymierza!

Wszystko to piękne, ale powiedz mi, proszę, co taki chrzest niemowlęcia "daje". I jak to się ma do tego, że najpierw wiara potem chrzest. Wiem, żebiblijnie można uzasadnić i chrzest niemowląt i tylko świadomych osób. KrK z automatu daje zbawienie poprzez chrzest oraz na wieki wieków włącza do swojego Kościoła.W ST obrzezanie ósmego dnia było znakiem, na który współcześni powołują się (między innymi) chrzcząc niemowlęta. Z drugiej strony, obserwując realne życie widać, że taki chrzest nie daje niczego (oprócz statystyk przychylnych krk). Wiele osób ochrzczonych w niemowlęctwie żyje bez Boga. Czy są zbawieni, bo mama i tata xxxlat temu dali dziecku polać główkę? Jaką wartość ma wyznanie wiary rodziców chrzestnych na takim chrzcie?

Re: Chrzest w DŚ

: 03 lis 2017, 03:24
autor: christianinroman
Polak. Niestety, ci tzw. wielcy mężowie Boży mylili się, bo wielki jest T Y L K O B Ó G I NIEOMYLNY.
Dla nas autorytetem jest tylko Pismo Święte; nie są autorytetami poglądy ludzi, nawet tych wielkich ( wielkimi nazwali ich inni ludzie a nie Pan Bóg ).

pytania pomoc randka