Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Ateizm, antytrynitaryzm, buddyzm, islam, itd.
Awatar użytkownika
Realista
Posty: 1317
Rejestracja: 10 maja 2009, 19:33
wyznanie: Kwakrzy
O mnie: Wciąż na nowo odkrywam istotę człowieczeństwa w moim Mistrzu Jezusie z Nazaretu.
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Realista » 04 sty 2019, 16:08

ariel pisze:Sądzę, że jest jak najbardziej słuszny. To w ogóle dziwna sprawa: z jednej strony zarzucasz mi uproszczenia oraz niezrozumienie intencji autorów Nowego Testamentu, z drugiej zaś sugerujesz, że cała sprawa zmartwychwstania Pana Jezusa była mitem oraz nie była literalnym wydarzeniem historycznym.

To są dwie zupełnie różne kwestie. W procesie powiedzmy egzegetyczno hermeneutycznym staramy się ustalić sens danego tekstu widziany oczami autora. Inną rzeczą jest natomiast zgodność tego co ustaliliśmy z rzeczą czy nawet paralelnymi opisami.

Postaram się to przedstawić na przykładach: Paweł w Liście do Koryntian 15, 5 twierdzi, że po zmartwychwstaniu Jezusa dwunastka apostołów była w komplecie (konkretyzuje owa dwunastkę co widać w tekście greckim). Zgadzam się z tym, że taki zamysł towarzyszył Pawłowi, gdy to pisał natomiast mam wątpliwości czy Paweł się myli, czy myli się np. autor ew. Mateusza 27,5 mówiąc o tym, że jeden z dwunastu poszedł i odebrał sobie życie jeszcze przed owym zmartwychwstaniem. Wtedy już nie dwunastka, ale 11stka pozostała - co zresztą późniejsi kopiści zauważyli i zaczęli zmieniać stąd w Vulgacie masz 11 a nie dwunastu w tym miejscu u Pawła. Niestety obaj nie mogą mieć jednocześnie racji, któraś tradycja jest błędna (może obie, nie wiem).

Zgadzam się również z tym, że wg. autora 1 Sam 14, 4 [i dalej] Dawid zabił Goliata z Gat, którego "drzewce włóczni było jak wał tkacki", ale przyjmuję również, że wg. autora 2 Sam 21,19 to nie Dawid zabił Goliata z Gat, którego drzewce było jak wał tkacki, ale uczynił to Elchanan z Betlejem. Oczywiście ze sprzeczności tych dwóch tradycji zdano sobie sprawę dosyć wcześnie i w 1 Krn 20,5 Elchanan zabija już nie Goliata z Gat, którego drzewce było jak wał tkacki, tylko Lachmiego, brata Goliata z Gat, a drzewce jego włóczni było jak wał tkacki :-) Próbowano na rozmaite sposoby radzić sobie z tym m.in. twierdząc, że było wielu Goliatów z Gat, których drzewca włóczni były jak wał tkacki, no jest to oczywiście jeszcze mniej prawdopodobne niż to, że jest kilku Arków Wiśniewskich z Poznania, którzy prowadzą serwisy internetowy Thaleia. Konkludując zdaję sobie sprawę, że zamysł i intencja autorów to jedno, a zgodność tych rzeczy ze stanem faktycznym i między sobą to drugie. Oczywiście takich przykładów jest mnóstwo. Dlatego staram się kierować duchem tego przekazu, a nie literą.


ariel pisze:Bogumile, naprawdę czytając świadectwo o kobietach spotykających zmartwychwstałego Jezusa, uczniach, z którymi jadł, rozmawiał, wzmacniał, wyjaśniał Pisma ma się wrażenie, że to nie były wydarzenia historyczne? Że Piotr, Jan i Paweł opisani w Dziejach Apostolskich głosili coś, co się literalnie nigdy nie stało? Gdzie są na to dowody? Jakie są na to argumenty? Kto tutaj uprawia egzegezę, a kto "eisegezę"?

Najwybitniejszy XIX wieczny teolog David Friedrich Strauss opisując zmartwychwstanie dokonał drobiazgowej analizy pomiędzy poszczególnymi opisami i wyliczył 10 sprzeczności w tych opisach - rzetelna teologia pochyla się nad tymi zagadnieniami a nie udaje, że ich nie ma. Zauważ, że im starsze teksty tym mniej jest w nich zawartych szczegółów. Najstarsze pisma w kanonie to listy Protopawłowe datowane na powiedzmy lata 50 n.e czyli napisane grubo po tych zdarzeniach - w dodatku z perspektywy osoby, która nie znała Jezusa. Ewangelia Marka będąca najstarszą pośród ewangelii, posiada również bardzo skromne opisy jeżeli chodzi o jakieś detale typu imiona, szczegóły sytuacyjne itp. A im teksty młodsze czyli wygenerowane w latach 70-90 n.e itd. w tym więcej szczegółów obfitują tak jakby wiedza ludzka była podobna do wina. Jest to oczywiście dobrze zbadana prawidłowość, widzimy w tekstach w jaki sposób przebiegała redakcja, często mamy do czynienia z kompozycjami bardzo przemyślanymi jak chociażby słynne Magnificat. Z tego stanu rzeczy zdają sobie sprawę bibliści również Ci o nastawieniu nieco bardziej fideistycznym jak u nas chociażby dr. Leszek Jańczuk. Natomiast w pewnych kręgach ludzie, którzy powiedzmy szczerze kontestują opinie teologów bez mówiąc nawet szczątkowych kompetencji uzurpują sobie prawo do orzekania i decydowania kto jest a kto nie chrześcijaninem. Jakiś czas temu dwóch znakomitych biblistów z CHAT wydało arcy ciekawy tekst dotyczący kwestii językowych w NT w kontekście homoseksualizmu rzekomo krytykowanego przez Pawła. Widziałem lawine krytyki tego tekstu, ale ani jednej merytorycznej. Dlaczego? Bo Ci krytykujący nie mają nawet 10% kompetencji żeby na poziomie językowym podjąć polemikę, ot zwykły hejt ugruntowany na "tradycji" bo tak kiedyś uważano i amen.

ariel pisze:Naprawdę sądzisz, że to ja mam problemy ze zrozumieniem intencji autorów Nowego Testamentu opisujących wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Pana? Naprawdę sądzisz, że Tomasz wkładający Chrystusowi ręce w bok, to mit? Że Paweł piszący, iż "jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy" jeśli Pan Jezus nie zmartwychwstał, miał na myśli zmartwychwstanie alegoryczne? Czy nie jest przypadkiem tak, że to właśnie Ty najpierw przyjmujesz założenie, że zmartwychwstanie Jezusa było alegoryczne, a potem wstawiasz to do tekstu, w tym założeniu go nieprawdopodonie masakrując? Naprawdę tego nie dostrzegasz?

Nie tylko Ty, Ja również mam z tym problem jak i wielu znakomitych współczesnych teologów. A nawet sami opisujący mieli z tym pewien problem skoro w wielu kwestiach wzajemnie sobie przeczyli. I do dzisiaj nikt w sposób spójny nie jest w stanie tego uzgodnić, tak więc obiekcje Straussa wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Zgadzam się z tym, że dla Pawła istotą chrześcijaństwa było zmartwychwstanie, ale nie sądzę, aby postrzegał je w sposób materialistyczny tak jak redakcja ew. Łukasza. Bardzo podoba mi się ujęcie teologii niemieckiej, która w tym kontekście mówiła o tym, iż to "nie oznacza udania się do świata ponaddoczesnego, lecz jest przezwyciężeniem śmierci: jest to ostateczne otwarcie się na przyszłość."

ariel pisze:Możesz mi wskazać na te osiągnięcia Kunga w głoszeniu ewangelii muzułmanom oraz żydom? Prosiłbym o jakieś przykłady zborów byłych muzułmanów oraz żydów, które powstały na skutek działalności Kunga.

To jest Twoim zdaniem Arku miarą skuteczności? Muzułmanie już wierzą w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz proroka Jezusa, który jest Słowem Boga. Uczniem Jezusa jest ten, kto żyje miłością. Nie ten kto recytuje Credo.

ariel pisze:Chodziło mi raczej o Twoją wizję "uniewersalistycznego" Chrystusa, który tak naprawdę nie zmartwychwstał. O Twój stosunek do Pisma, które w Twojej wizji jest de facto taką samą literaturą jak, powiedzmy, "Zbrodnia i kara" Dostojewskiego. Owszem, pożyteczną. Owszem, inspirującą. Ale w tym po prostu nie ma Bożego życia, bo z definicji być nie może.

Boże życie jest we wszystkim co nas otacza. Nie wiem dlaczego zamykać Boże życie akurat na kilkuset stronnicach? To jest ograniczanie tego co jest nieograniczone. Kiedyś Panią prof. Kalinę Wojciechowską (moim skromnym zdaniem najwybitniejszą polską biblistkę) zapytano czy wierzy. Odpowiedziała, ze wierzy tak jak teolog może wierzyć czy coś w ten deseń. Nie mogę się z Nią równać nawet w małym stopniu, ale wierze na tyle i w taki sposób w jaki jestem zdolny wierzyć.

ariel pisze:Nie muszę oczywiście dodawać, że jak ktoś gdzieś napisze jakąś sensowną krytykę mojego artykułu, czy też książki, która ma się ukazać, to w miarę swoich sił i możliwości będę starał się na owe argumenty odpowiadać. Wolę jednak zdecydowanie taką formę dyskusji, niż forumowe, czy też facebookowe "kopanie się po kostkach", które zazwyczaj nic dobrego nie przynosi.

Oczywiście możesz decydować co, kto i w jaki sposób przedstawia na Twojej grupie. Szkoda, ze się nie odniosłeś Arku do tych kilku uwag o Targumie Nofiti chociaż sam chciałeś konkretów.

Innym przykładem dosyć niefortunnego tekstu jest Twój komentarz do Listu do Hebrajczyków 1.10-12 (jak się zbiorę to do tego napiszę obszerniejszą kontr polemikę). I nie chodzi o kopanie się po kostkach, ale o to, że ludzie czytając tego typu opracowania często w sposób nieświadomy padają ofiarą własnej naiwności. Znam takie osoby, które Twoje artykuły postrzegają jak prawde objawioną. Ale do rzeczy.

W tym tekście naśladujesz komentarz, który ukazał się w książce Freywillige Heb-Opffer von allerhand in die Theologie lauffenden Materien, zum Dienst des Heiligthums. Beytrag Berlin 1715.

Napisałeś:

ariel pisze:"Poczucie odłączenia od Boga, zapewne przerażające w swej postaci i nigdy przedtem nie mające miejsca, mogło zaowocować wątpliwościami co do wypełniania w całości woli Ojca, a stan ten w przeszywający sposób opisany został słowami:

Ps 102:24, 25 (BW)
24. Wyczerpał w drodze siłę moją, Ukrócił dni moje.
25. Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie.

Otóż stan ten nie został opisany tymi słowami. Cytujesz Biblię Warszawską, która jest tłumaczeniem z tekstu hebrajskiego. Natomiast autor listu do Hebrajczyków cytuje wyłącznie Septuaginte w I rozdziale, a w LXX sens wersetu 24 jest zupełnie inny niż w tekście hebrajskim - do tego stopnia, że uznaje się, iż tekst ten może być skażony. Świadczy to o tym, że tłumacze korzystali po prostu z innej lekcji. I niestety wariant z Septuaginty, która cytował autor kompletnie nie koresponduje z Twoją intencją. Twierdzisz Arku, że to nie kto inny a Sam Bóg Ojciec mówi do Jezusa Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. (co jest dosyć grubymi nićmi szytą teorią bo w Psalmie to genea odpowiada. W liście do Hebrajczyków również nic nie wskazuje, że to Ojciec mówi do Syna) jeżeli tak jest to Bóg Ojciec uznaje w Synu Boga Jahwe bo to jest dokładnie ten sam podmiot, który mamy w wersecie 13 tego Psalmu - a jest to Bóg Jahwe. W Septuagincie widać to bardzo wymownie bo zarówno w wersecie 13 jak i 26 mamy połączenie zaimka osobowego z rzeczownikiem Kyrios. W obu przypadkach chodzi o Boga Jahwe, jeżeli zatem Ojciec zwraca się do Syna w ten sposób to uznaje w Nim Boga Jahwe, autonomicznego, samodzielnego Stwórce Wszechrzeczy. Nie ma tu mowy o jakimś pośrednictwie w stworzeniu (jeżeli chce ktoś odnosić to do księgi Rodzaju i Starego Stworzenia).

W ramach ciekawostki dodać można, że jeden spośród cytatów pochodzi wyłącznie z Edycji Watykańskiej Septuaginty. Co pokazuje, że autor listu dokonywał kompilacji cytatów, które jego zdaniem popierały postawioną przez Niego tezę.

Oczywiście obiekcji jest jeszcze więcej, ale nie chcę Arku żebyś odebrał to jako chęć kopania Cię po kostkach. Jak się zbiore to napiszę obszerniejszy tekst do tego i Twojego krótkiego omówienia Ustępu z Izajasza, gdzie mowa o tym, iż Bóg sam stworzył niebo i ziemię.


Nominatissimus Acerrimusque Socinismi defensor...
http://christianismirestitutio.pl/
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 19 lut 2019, 10:37

KAAN pisze:
ariel pisze:youtube

Filozofia, jak zwykle, bez analizy całości przekazu Biblii. Ponieważ nie umieją z pokorą przyjąć boskości Pana Jezusa - stwórcy wszystkiego (J1, Hbr 1), dającego życie, odkupiciela, zbawiciela podtrzymującego wszystko mocą swojego słowa, to wymyślają teoryjki tłumiące sumienie które woła:
zegnij kolano przed Królem królów i Panem panów.

List do Filipian 2:10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią
11 I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.


Ewangelia św. Jana 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.


Jana 1, tam nie pisze że pan Jezus wszystko stworzył, porównaj z Rodzaju 1, Hebr.11;3, Psalm 33:6..
Pan Jezus stał się Synem Boga dopiero po urodzeniu Łuk 1:35, wcześniej zwyczajnie nie istniał, był w Planie Boga - 1 Piotra 1:20..


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 19 lut 2019, 11:11

ariel pisze:Forma dialogu. Gdyby ktoś miał ochotę obejrzeć, podaję linka:

https://www.youtube.com/watch?v=HBlvm50-5_s


Trójca nie jest nauką, tylko niebiblijnym dogmatem. Poszukaj co znaczy słowo nauka.


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: KAAN » 19 lut 2019, 11:14

Ix12 pisze:
ariel pisze:Forma dialogu. Gdyby ktoś miał ochotę obejrzeć, podaję linka:

https://www.youtube.com/watch?v=HBlvm50-5_s


Trójca nie jest nauką, tylko niebiblijnym dogmatem. Poszukaj co znaczy słowo nauka.
"Trójca" jest terminem określającym że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest tym samym Bogiem.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 19 lut 2019, 11:18

KAAN pisze:
Ix12 pisze:
ariel pisze:Forma dialogu. Gdyby ktoś miał ochotę obejrzeć, podaję linka:

https://www.youtube.com/watch?v=HBlvm50-5_s


Trójca nie jest nauką, tylko niebiblijnym dogmatem. Poszukaj co znaczy słowo nauka.
"Trójca" jest terminem określającym że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest tym samym Bogiem.


No właśnie, to niebiblijny dogmat.

TEST

Drogi Czytelniku, zapraszam Cię do krótkiego testu, który może okazać się pomocny w odpowiedzi na fundamentalne pytanie wiary chrześcijańskiej: „Czy Bóg jest Trójcą?” . Odpowiedz: „TAK” lub „NIE” !

1. Czy w Piśmie Świętym występuje słowo: Trójca, współistotny lub trójjedyny Bóg? (Iz 44.6)

2. Czy znasz sytuację gdy Bóg Ojciec modli się do kogoś albo zwracał się do innej istoty z błaganiem? (Łk 22.41)

3. Czy Bóg Jahwe spełniał kiedykolwiek „nie swoją wolę ” lub jest komuś podporządkowany? (1Kor 15.28; Mt 26.39; Łk 22.42; 1Kor 11.3)

4. Czy kiedykolwiek Bóg dostał od kogoś władzę, moc lub musiano mu coś objawiać? (Dn 7.13-14; Mt 28.18; Flp 2.9-11; Ap 1.1; 5.5,9-10,12-14)

5. Czy możliwe jest, aby ten sam Bóg coś „wiedział ” i jednocześnie „nie wiedział”? (Mk 13.32)

6. Czy kiedykolwiek Bóg Jahwe był kuszony („podlegał pokusie”) przez Diabła? (Jk 1.13 por. z Mt 4.1-11)

7. Czy gdziekolwiek w Biblii użyto w stosunku do Boga zwrotów: „zrodzony”, „pierworodny stworzenia”, „jednorodzony”, „początek stworzenia”, jak uczyniono to w stosunku do Jezusa? (Kol 1.15; Ap 3.14; Prz 8.22)

8. Czy w wizjach opisujących Boga i jego otoczenie spotkałeś się z tronem dla ducha świętego? (Dn 7.13-14; Ap 22.1-3)

9. Czy Bóg może być wyobrażany pod postacią zwierzęcia np. gołębia? (Mt 3.16 por. z Pwt 4.17)

10. Czy znasz jakiś inny dogmat obowiązujący w kościołach chrześcijańskich (oprócz „Trójcy Świętej”), który od prawie 1700 lat stanowi powód do sporów i ciągłych polemik?
Jak odpowiedziałeś na powyższe pytania? Postaraj się zsumować swoje odpowiedzi i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: KAAN » 19 lut 2019, 11:26

Ix12 pisze:
KAAN pisze:
Ix12 pisze:
Trójca nie jest nauką, tylko niebiblijnym dogmatem. Poszukaj co znaczy słowo nauka.
"Trójca" jest terminem określającym że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest tym samym Bogiem.

No właśnie, to niebiblijny dogmat. i
Jest to biblijny termin, mówiący że Bóg jest troisty. Tak Jak człowiek który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest on używany przez chrześcijan, aby uniknąć wielu słów, które są potrzebne do określenia istoty Pana Boga.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 19 lut 2019, 11:31

KAAN pisze:
Ix12 pisze:
KAAN pisze:"Trójca" jest terminem określającym że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest tym samym Bogiem.

No właśnie, to niebiblijny dogmat. i
Jest to biblijny termin, mówiący że Bóg jest troisty. Tak Jak człowiek który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest on używany przez chrześcijan, aby uniknąć wielu słów, które są potrzebne do określenia istoty Pana Boga.


Pokaż mi w biblii gdzie pisze ze Bóg jest troisty, i człowiek też. Inaczej okażesz się kłamcą.

1 Tym 2:5 pisze jak byk że Bój jest JEDEN, a Pan Jezus jest człowiekiem i pośrednikiem.

Nie odpowiedziałeś na moje wcześniejsze pytanie, skoro Bój jest nieśmiertelny i niewidzialny to dlaczego uważasz ża Boga Pana Jezusa.
Nie wiesz ze złożył życie w ofierze i widziało go wiele osób? To twoje pisanie jest żałosne. :mrgreen:


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: KAAN » 19 lut 2019, 11:42

Ix12 pisze:
KAAN pisze:
Ix12 pisze:No właśnie, to niebiblijny dogmat. i
Jest to biblijny termin, mówiący że Bóg jest troisty. Tak Jak człowiek który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest on używany przez chrześcijan, aby uniknąć wielu słów, które są potrzebne do określenia istoty Pana Boga.

Pokaż mi w biblii gdzie pisze ze Bóg jest troisty, i człowiek też. Inaczej okażesz się kłamcą.
Jak będziesz szafował epitetami to zapunktujesz, pisałem ci już że Pan Jezus jest Bogiem i jeszcze:

List do Hebrajczyków 1:8 Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.

Duch jest Bogiem:

Dzieje Apostolskie 5:3 I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
4 Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.

Ewangelia św. Jana 4:24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.


Bóg jest jeden.

Ix12 pisze:Nie odpowiedziałeś na moje wcześniejsze pytanie, skoro Bój jest nieśmiertelny i niewidzialny to dlaczego uważasz ża Boga Pana Jezusa.
Nie wiesz ze złożył życie w ofierze i widziało go wiele osób? To twoje pisanie jest żałosne. :mrgreen:
Twoje pisanie jest żałosne, nie potrafisz zrozumieć istoty Boga który przedstawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a w starym testamencie jako JHVH. Nie wiesz że Pan Jezus swoje życie dał i potem je wziął z powrotem?

Ewangelia św. Jana 10:18 Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.

Wiesz ze Pan Jezus istniał zawsze i był stworzycielem wszystkiego?

List do Hebrajczyków 1:8 Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
10 Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;
11 One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,
12 I jako płaszcz je zwiniesz, Jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 19 lut 2019, 11:53

W wielu przekładach Hebr 1:8 pisze "Bóg Twoim tronem",
Co do Jana 10:18 To Pan Jezus otrzymał moc od swego Ojca podczas chrztu. Od kiedy to Boga trzeba chrzcić?

Duch Święty jest Mocą Boga inaczej Pan Jezus musiałby mówić do Ducha Świętego Ojcze a tak nie jest.


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: KAAN » 19 lut 2019, 13:10

Ix12 pisze:W wielu przekładach Hebr 1:8 pisze "Bóg Twoim tronem", .
W twoich przekładach, w normalnych tak nie tłumaczą.
Co do Jana 10:18 To Pan Jezus otrzymał moc od swego Ojca podczas chrztu. Od kiedy to Boga trzeba chrzcić?
A gdzie napisano że w czasie chrztu otrzymał moc? Pan Jezus kiedy był na ziemi był jednocześnie Bogiem i człowiekiem, chrzczony był jako człowiek, ducha nie da się ochrzcić.
Ix12 pisze:Duch Święty jest Mocą Boga inaczej Pan Jezus musiałby mówić do Ducha Świętego Ojcze a tak nie jest.
Fałszywe dywagacje; z tekstu wynika że Duch ma cechy osobowe i nie jest Ojcem, ale jest Bogiem.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 19 lut 2019, 13:34

KAAN pisze:
Ix12 pisze:W wielu przekładach Hebr 1:8 pisze "Bóg Twoim tronem", .
W twoich przekładach, w normalnych tak nie tłumaczą.
Co do Jana 10:18 To Pan Jezus otrzymał moc od swego Ojca podczas chrztu. Od kiedy to Boga trzeba chrzcić?
A gdzie napisano że w czasie chrztu otrzymał moc? Pan Jezus kiedy był na ziemi był jednocześnie Bogiem i człowiekiem, chrzczony był jako człowiek, ducha nie da się ochrzcić.
Ix12 pisze:Duch Święty jest Mocą Boga inaczej Pan Jezus musiałby mówić do Ducha Świętego Ojcze a tak nie jest.
Fałszywe dywagacje; z tekstu wynika że Duch ma cechy osobowe i nie jest Ojcem, ale jest Bogiem.


A kiedy dostał wg. Ciebie Ducha Świętego? Od kiedy zaczął robić cuda? Po co Boga chrzcić?

Pytam kolejny raz, skoro uważasz Ducha Świętego za osobę, dlaczego Pan Jezus nie mówi do niego ojcze, przecież to za sprawa Ducha Świętego Maria stała się brzemienna.

Bóg jest nieśmiertelny i niewidzialny, o Panu Jezusie nie można tego powiedzieć. Czekam na twój komentarz.. :mrgreen:

Człowiek stworzony jest na obraz Boga, czy duch człowieka to tez osoba?


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: KAAN » 19 lut 2019, 16:33

Ix12 pisze:A kiedy dostał wg. Ciebie Ducha Świętego?
Pan Jezus posłał swojego Ducha Świętego, który też pochodzi od Ojca. W czasie chrztu Pan Jezus nie otrzymał Ducha ale duch zstąpił na niego, to nie to samo. Kiedy Pan odchodził powiedział:

16 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki -
17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
Ewangelia św. Jana 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Ewangelia św. Jana 15:26 Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;
Ewangelia św. Jana 16:7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Od kiedy zaczął robić cuda?
Nie ma to znaczenia, bo zanim sieurodził wykonał cud stworzenia. (Hb 1)

Po co Boga chrzcić?
Nie ma w Biblii że Boga się chrzci, Pan Jezus - człowiek został ochrzczony, a Pan Jezus Bóg nie musi być chrzczony.

Człowiek stworzony jest na obraz Boga, czy duch człowieka to tez osoba?
A co rozumiesz przez "osoba"?


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 20 lut 2019, 07:58

Ile wg. Ciebie jest Duchów Świętych? Po co chrzcić Boga?

Zanim się urodził zwyczajnie nie istniał, nie mógł nic zrobić. Stwarzanie z Hebr 1, i Kolosan 1:16 -( ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.) to Nowe Stworzenie w Panu Jezusie.

2 Kor 5:17 BW

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Przeczytaj definicje słowa osoba, będziesz wiedział a nie kręć.


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: KAAN » 20 lut 2019, 09:52

Ix12 pisze:Ile wg. Ciebie jest Duchów Świętych? Po co chrzcić Boga?
Pisałem ci na ten temat.

Zanim się urodził zwyczajnie nie istniał,
Nieprawda:

58 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
Stwarzanie z Hebr 1, i Kolosan 1:16 -( ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.) to Nowe Stworzenie w Panu Jezusie.
Nie, to całe stworzenie, to od początku. Tekst nie mówi o nowym stworzeniu. Nowe stworzenie jest wtedtgdy człowiek się nawróci i dostaje stworzonego, nowego, żywego, ducha.

II List do Koryntian 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe
.

Tylko ten co jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem.

Przeczytaj definicje słowa osoba, będziesz wiedział a nie kręć.
Nie wykręcaj się definicjami, ja pytałem cię co to jest według ciebie osoba.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
Ix12
Posty: 406
Rejestracja: 14 gru 2016, 13:43
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Film polemizujący z nauką o Trójcy.

Postautor: Ix12 » 20 lut 2019, 10:24

Wyrwałeś werset z kontekstu. W rozdziale chodzi o to że pan Jezus jest obiecanym Mesjaszem.

Kolosan 1:16 BW (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

To wszystko jest Nowym Stworzeniem a nie starym opisywanym w Rodzaju, znowu mijasz się z prawdą.

Moje wersety z poprzedniego postu wzajemnie się uzupełniają, Ty traktujesz je odrębnie wg. własnego widzimisię. to błąd.


Cały czas KAAN na PW straszy banem. Tacy tu są modzi..Poziom najwyżej śmieszny. Trynitarianie tak mają.

Wróć do „Polemiki z innymi religiami i filozofiami”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 52 gości