Strona 17 z 18

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 03 sie 2018, 09:27
autor: Jeremiasz
Ix12 pisze:W biblii pisze kiedy Jezus stał się Synem Boga - kiedy się urodził. Łuk. 1:35, Mat. 1:20. Takie są fakty, dla wielu niewygodne, ale to nie mój problem.

Podałem Ci to co Biblia mówi o czasie w którym Bóg zrodził Syna. To jest niewygodne dla Ciebie, bo został zrodzony przez Pana Boga w chwili zmartwychwstania, a nie w chwili narodzenia z Marii? Tak, może to być niewygodne, bo świadczy o tym, że zanim został zrodzony przez Ojca Niebieskiego, Jezus już istniał.
Dz.Ap.13,33:
" (28) choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony.
(29) Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie.
(30) Lecz Bóg wzbudził go z martwych;
(31) przez wiele dni ukazywał się On tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy; oni to teraz są jego świadkami wobec ludu.
(32) I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom,
(33) wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem.
(34) A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne.
(35) Dlatego i na innym miejscu mówi: Nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie."


Czytasz to? Werset 33 mówi, że Bóg teraz wypełnił obietnicę daną ojcom Izraela, to znaczy w chwili wskrzeszenia Syna Bożego z martwych i dalej Pan Bóg mówi o tej chwili zmartwychwstania swego Syna; Dzisiaj cię zrodziłem. Jezus nie został zrodzony przez Ojca Niebieskiego w chwili urodzenia w Betlejemie (Ew.Łuk.1,35 i Ew.Mat.1,20) tylko w chwili zmartwychwstania (Dz.Ap.13,33).

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 03 sie 2018, 09:59
autor: Jeremiasz
Ix12 pisze:
Jeremiasz pisze:Tak więc słowo z Ew.Jana 1,1 nie jest werbalnym słowem, ale osobą Boga, który był w Bogu.

O tym mówi Ew.Jana 1,18: Jednorodzony Bóg, który jest w Bogu, objawił go.


Bzdura. W Rodzaju pisze przy okazji stwarzania Stwórca wypowiada literalne słowa, formułę"niech się stanie.." Tam nie ma żadnej wzmianki o Jezusie które Synem Boga, nie Bogiem , stał się duzo później. Podobnie pisze w Psalm 33:6, Hebr.11:3 i innym miejscach.

Wcale o tym nie mówi, mówi o synu.

Jana 1:18 Biblia gdańska
(18) Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.

Biblia brzeska
(18) Żadenci nigdy Boga nie widział, lecz on jedynorodny syn, który jest w łonie Ojcowym, ten nam opowiedział.

King James Vesion\

(18) No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared [him].

Webster Bible

(18) No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared [him]

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Czy Ty czytasz Ew.Jana 1,1? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To Słowo, o którym mówi Jan w ew.Jana 1,1 jest Bogiem i jest to Syn Boży Jezus Chrystus. Więc werset z ew.Jana 18 BG: "Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział." jest prawidłowy w również w tym przypadku gdy określenie Jezusa "jednorodzonym synem" zamienimy na "jednorodzony Bóg"
Tak też został przetłumaczony ten werset w przekładzie Warszawskim: "Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go." z tym błędem, że zamiast przetłumaczyć "w łonie Ojca" grecki przyimek "εις" oznaczający polski przyimek "w" czyli wewnątrz, napisali polski przyimek "na".
Jezus zawsze mówił, że jest w Ojcu (Ew.Jana 14,20), a nie że; "na piersi", albo "obok Ojca".

W księdze Rodzaju 1,3 Stwórca wypowiada literalną formułę słów: Niech stanie się światłość. Tym Stwórcą, który wypowiada te słowa; Niech stanie się światłość, jest Pan Jezus, bo Bóg Ojciec włożył mu słowa w usta, aby Ten, stworzył świat (Izajasz 51,16) i to są słowa płynące z ust Jezusa, czego Żydzi czytający księgę Rodzaju 1,3 nigdy nie wiedzieli.
Tak też później Jan apostoł powiedział: Ew.Jana 1,10: "Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał."

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 03 sie 2018, 11:58
autor: Ix12
Miałeś porównać prolog Jana z Rodzaju 1, Hebr 11:3 , Ps 33:6. Wszystko to opis tego samego zdarzenia..Zobaczyłbyś przekręt przy tłumaczeniu. Ty traktujesz biblię wybiórczo, niewygodne wersety pomijasz. W życiu do prawdy nie dojdziesz.

2 Kor 5:17 - Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe

Co z tymi którzy są w Jezusie a nie obok, albo na piersi?

Jana 1:10 Świat powstał przez literalne słowo Boga, ale go nie poznał, może chodzi o to że wielu to słowo odrzuciło?

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 03 sie 2018, 16:04
autor: magda
Już 2 tematy świadek Jehowy przerobił na dyskusję o boskości Jezusa ten temat i "czy Piotr to skała" niedługo w każdym temacie będzie ta jego dyskusja , co na to moderacja , może by go ograniczyc do jednego tematu.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 04 sie 2018, 02:17
autor: Jeremiasz
Ix12 pisze:Miałeś porównać prolog Jana z Rodzaju 1, Hebr 11:3 , Ps 33:6. Wszystko to opis tego samego zdarzenia..Zobaczyłbyś przekręt przy tłumaczeniu. Ty traktujesz biblię wybiórczo, niewygodne wersety pomijasz. W życiu do prawdy nie dojdziesz.

Hebr.11,3; Ps 33,6 nie są niewygodnymi wersetami. One świadczą o tym, że Pan Jezus ma usta i wypowiada słowa; teraz, wczoraj i w przyszłości. Zawsze będzie z nami rozmawiał- wypowiadał werbalne, słyszalne słowa. A na samym początku, zanim cokolwiek stworzył, najpierw wypowiedział słowa: "Niech się stanie", a później jego moc zaczęła stwarzać to co jego usta wypowiadały.
To nie zmienia faktu, że Jan nazwał Pana Jezusa "Słowem które było u Boga i które jest Bogiem": Ew.Jana 1,1:"Bogiem było Słowo"; Ew.Jana 1,14:"Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas"

"(1) Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota -
(2) a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został "

1Jana 1,1-2

Ix12 pisze:2 Kor 5:17 - Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe

Ja jestem w Chrystusie i dla mnie moje stare życie przeminęło.

Ix12 pisze:Co z tymi którzy są w Jezusie a nie obok, albo na piersi?

Co z tymi którzy są w Jezusie, a nie obok? Są zbawieni! Ja jestem w Jezusie. Ja jestem zbawiony.

Ix12 pisze:Jana 1:10 Świat powstał przez literalne słowo Boga, ale go nie poznał, może chodzi o to że wielu to słowo odrzuciło?

Świat powstał przez Jezusa, ale świat go nie poznał gdy przyszedł do swojej własności, to jest do tych których stworzył i których wyprowadził z niewoli w Egipcie i świat go, Jezusa, odrzucił.
O tym mówi Ew.Jana 1,10 i jej kontekst.

Zobacz też na te wersety: Rzym.8,9-11:
" (9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
(10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
(11) A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. "


Z 8 wersetu wynika, że Duch Boży który w nas mieszka, to Duch Chrystusa.
Z 10 wersetu wynika, że Duch Chrystusowy to Chrystus.
Z 11 wersetu wynika, że Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w nas (czyli Duch Jahwe), a w nas mieszka, jak widzisz to z 10 wersetu: Chrystus.
Wniosek z tego jest taki; że Chrystus jest Duchem Boga Jahwe, czyli samym Bogiem Jahwe i sam siebie wzbudził z martwych.
Tak też Jezus powiedział: Ew.Jana 10,17-18:"Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać;

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 06 sie 2018, 07:48
autor: Ix12
Twoje wnioski są fałszywe. Z biblii wybierasz to co jest dla Ciebie wygodne, resztę tekstu odrzucasz. Takim sposobem do prawdy nie dotrzesz nigdy.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 07 sie 2018, 11:51
autor: artur403
Wnioski Ix12 są fałszywe. Wybiera z Biblii to, co dla niego wygodne. Resztę tekstu odrzuca.
Takim sposobem nigdy do prawdy nie dotrze.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 09 sie 2018, 18:12
autor: Realista
artur403 pisze:Wnioski Ix12 są fałszywe. Wybiera z Biblii to, co dla niego wygodne. Resztę tekstu odrzuca.
Takim sposobem nigdy do prawdy nie dotrze.
Robi dokładnie to samo co katolicy i protestanci ;)

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 12 sie 2018, 17:02
autor: artur403
Drogi Realisto:
Powinieneś myśleć realnie, więc może powiesz, jak należy interpretować Biblię. Jest z tym wielka zagwozdka. Wiele teologii i filozofii już powstało, które się na Biblię powołują.
Kto myśli poprawnie, a kto się myli??
Realistycznie podaj kryteria.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 19 sie 2018, 23:21
autor: Realista
artur403 pisze:Drogi Realisto:
Powinieneś myśleć realnie, więc może powiesz, jak należy interpretować Biblię. Jest z tym wielka zagwozdka. Wiele teologii i filozofii już powstało, które się na Biblię powołują.
Kto myśli poprawnie, a kto się myli??
Realistycznie podaj kryteria.

Interdyscyplinarnie :-)

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 01 wrz 2018, 21:38
autor: artur403
Z tym zgoda. Zapewne wielu tak myśli, choć nie wszyscy. To jednak nie usuwa wszystkich różnic i problemów.
Jednak "interdyscyplinarność" może być jakąś podstawą do dialogu, wspólnym gruntem.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 02 wrz 2018, 19:00
autor: Realista
artur403 pisze:Z tym zgoda. Zapewne wielu tak myśli, choć nie wszyscy. To jednak nie usuwa wszystkich różnic i problemów.
Jednak "interdyscyplinarność" może być jakąś podstawą do dialogu, wspólnym gruntem.

Biblia została napisana językiem dosyć elastycznym pod względem egzegetycznym. Dlatego jeden w tekstach widzi np. ontyczne bóstwo Jezusa inny bóstwo hiperboliczne, albo apoteozę.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 03 paź 2018, 14:51
autor: nesto
Ja np uważam całą Biblię za bajki podobne do Czerwonego Kapturka lub Jasia i Małgosi.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 04 paź 2018, 10:00
autor: KAAN
Dlatego musisz się nawrócić i uznać Biblię za prawdę jeśli nie chcesz zginąć w piekle, bo Biblia pokazuje twój grzech i drogę zbawienia z tego grzechu w Panu Jezusie Zbawicielu.

Re: Unitariańskie wątpliwości

: 04 paź 2018, 12:29
autor: nesto
KAAN pisze:Dlatego musisz się nawrócić i uznać Biblię za prawdę jeśli nie chcesz zginąć w piekle, bo Biblia pokazuje twój grzech i drogę zbawienia z tego grzechu w Panu Jezusie Zbawicielu.


Etam. Niczego nie muszę.
Na szczęście wasza wiara jest na tyle irracjonalna, że łatwo zdemaskowana została...

ps
Kościuszko już pisał o szkodliwości religii takiej jak wasza.
Pisał również to:

Rząd jako taki nie powinien mieć innej religii niż religia natury. Ten bezmierny glob wypełniony nieskończonymi gwiazdami i nasze serca, które bezwiednie zawsze zwracają się /ku niej/ w rozpaczy, świadczą oczywiście o istnieniu Istoty Najwyższej, której nie rozumiemy, ale ją w duchu czujemy i którą wszyscy powinniśmy adorować. Pozostawmy więc wszystkim sektom, wszystkim religiom swobodę praktykowania ich kultu, byleby były one posłuszne prawom ustanowionym przez Naród.

Własną ręką Tadeusza Kościuszki napisane i księciu Adamowi Czartoryskiemu od niego samego powierzone. W Paryżu w czasie Kongresu Wiedeńskiego 1816.

Deista - jak widzimy..

pytania pomoc randka