Strona 1 z 6

Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 16 maja 2016, 21:49
autor: PawełSz
Czy powrót Jezusa jest możliwy ? - TAK

1. Jezus nie jest Bogiem a człowiekiem wskrzeszonym do życia przez Ojca . Bóg nie może wskrzesić Boga bo byłoby "rozdwojenie jaźni" . Trójjedność nie ma w Biblii - to pogańska idea.

Jana 1:1 "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a ŚWIĘTE było Słowo." Przekład z Greckiego

Liczb 23:19 " Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?"

Dzieje 2:24 " Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany."

Dzieje 2:36 "Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście."

2. Jezus był prorokiem

Dzieje 3:22 "Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie."

Jana 4:19 "Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok"

3. Jezus powróci powtórnie - sam obiecał więc musi powrócić !

Pytanie : Czy wierząc w powyższe treści jestem Żydem ( judaizm) ? NIE , Żyd który wierzy że Jezus jest prorokiem nie jest automatycznie Żydem choćby i miał matkę Żydówkę

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 16 maja 2016, 21:58
autor: Albertus
Czy wierzysz że Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem?

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 16 maja 2016, 22:25
autor: PawełSz
Albertus pisze:Czy wierzysz że Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem?


Mesjasz to tylko tytuł , może być więcej mesjaszy :
był nim :
król Dawid
król Cyrus

Przed przyjściem Jezusa na świat istniało 3 mesjaszy potem Jezus zaczął twierdzić , że jest Mesjaszem
Mesjasz oznacza "króla" i "namaszczonego kapłana" a nie Zbawiciela - Nowy Testament według mnie jest zniekształcony i chrześcijaństwo naucza innego Jezus obcego Żydom

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 16 maja 2016, 22:38
autor: Albertus
PawełSz pisze:
Albertus pisze:Czy wierzysz że Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem?


Mesjasz to tylko tytuł , może być więcej mesjaszy :
był nim :
król Dawid
król Cyrus

Przed przyjściem Jezusa na świat istniało 3 mesjaszy potem Jezus zaczął twierdzić , że jest Mesjaszem
Mesjasz oznacza "króla" i "namaszczonego kapłana" a nie Zbawiciela - Nowy Testament według mnie jest zniekształcony i chrześcijaństwo naucza innego Jezus obcego Żydom


Czyli dla ciebie Jezus to taki "mesjasz" jak Dawid czy Cyrus?

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 16 maja 2016, 22:42
autor: PawełSz
Albertus pisze:
PawełSz pisze:
Albertus pisze:Czy wierzysz że Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem?


Mesjasz to tylko tytuł , może być więcej mesjaszy :
był nim :
król Dawid
król Cyrus

Przed przyjściem Jezusa na świat istniało 3 mesjaszy potem Jezus zaczął twierdzić , że jest Mesjaszem
Mesjasz oznacza "króla" i "namaszczonego kapłana" a nie Zbawiciela - Nowy Testament według mnie jest zniekształcony i chrześcijaństwo naucza innego Jezus obcego Żydom


Czyli dla ciebie Jezus to taki "mesjasz" jak Dawid czy Cyrus?


No oczywiście że tak , dla mnie to jeden z proroków i tyle

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 16 maja 2016, 23:14
autor: Jaaqob
PawełSz pisze:No oczywiście że tak , dla mnie to jeden z proroków i tyle


Co oznacza jego śmierć na krzyżu?
Czym przewyższa Mojżesza?:
"O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy. 4 Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane; Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy." (Hbr 3:3-6)

Nawet Jan Chrzciciel był "kimś więcej niż prorokiem". Dlaczego? Bo o jego przyjściu mówiły proroctwa biblijne. Skoro Jan Chrzciciel, ktoś wiecej niz prorok, został posłańcem, aby przygotować drogę Jezusowi, to o ileż większy jest sam Jezus, który po tej drodze stąpał?

+ Wierzysz że Pan Jezus grzechu nigdy nie popełnił i od Jego narodzin z dziewicy Bóg chronił go przed grzechem?

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:01
autor: PawełSz
Jaaqob pisze:
PawełSz pisze:No oczywiście że tak , dla mnie to jeden z proroków i tyle


Co oznacza jego śmierć na krzyżu?
Czym przewyższa Mojżesza?:
"O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy. 4 Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane; Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy." (Hbr 3:3-6)

Nawet Jan Chrzciciel był "kimś więcej niż prorokiem". Dlaczego? Bo o jego przyjściu mówiły proroctwa biblijne. Skoro Jan Chrzciciel, ktoś wiecej niz prorok, został posłańcem, aby przygotować drogę Jezusowi, to o ileż większy jest sam Jezus, który po tej drodze stąpał?

+ Wierzysz że Pan Jezus grzechu nigdy nie popełnił i od Jego narodzin z dziewicy Bóg chronił go przed grzechem?


Jezus narodził się bezgrzeszny , ale nie jest Zbawicielem dosłownym ponieważ Bóg jest Jedynym Zbawicielem . Jezus jest Mesjaszem ( królem)

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:04
autor: Rembov
PawełSz pisze:Jezus narodził się bezgrzeszny , ale nie jest Zbawicielem dosłownym ponieważ Bóg jest Jedynym Zbawicielem . Jezus jest Mesjaszem ( królem)

No to popatrzmy co powiedział anioł gdy narodził się Jezus:
Łk 2:10-11
10. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
11. dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
(BT)

Jak widać, jednak Chrystus jest Zbawicielem. :)

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:07
autor: PawełSz
Rembov pisze:
PawełSz pisze:Jezus narodził się bezgrzeszny , ale nie jest Zbawicielem dosłownym ponieważ Bóg jest Jedynym Zbawicielem . Jezus jest Mesjaszem ( królem)

No to popatrzmy co powiedział anioł gdy narodził się Jezus:
Łk 2:10-11
10. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
11. dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
(BT)

Jak widać, jednak Chrystus jest Zbawicielem. :)


Zbawicielem jest Ojcem w ciele Jezusa , Jezus nie jest wcielonym Bogiem . Jezus to tylko tytuł Boga Ojca. To Ojciec umarł za grzechy świata w ciele Jezusa ale Jezus zawsze pozostawał człowiekiem. Jezus jest tylko narzędziem ( ciało) a Zbawicielem jest sam Bóg Ojciec.
Jezus powiedział w Jana 14:8-9 "8 Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
9 Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?"
Trójca jest bezsensowna , w powyższym wersecie nie ma Trójcy ani trzech osób a jest Jezus (ciało) i Ojciec (duch) .

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:16
autor: Rembov
PawełSz pisze:
Rembov pisze:
PawełSz pisze:Jezus narodził się bezgrzeszny , ale nie jest Zbawicielem dosłownym ponieważ Bóg jest Jedynym Zbawicielem . Jezus jest Mesjaszem ( królem)

No to popatrzmy co powiedział anioł gdy narodził się Jezus:
Łk 2:10-11
10. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
11. dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
(BT)

Jak widać, jednak Chrystus jest Zbawicielem. :)

Zbawicielem jest Ojcem w ciele Jezusa , Jezus nie jest wcielonym Bogiem . Jezus to tylko tytuł Boga Ojca. To Ojciec umarł za grzechy świata w ciele Jezusa ale Jezus zawsze pozostawał człowiekiem. Jezus jest tylko narzędziem ( ciało) a Zbawicielem jest sam Bóg Ojciec.

Czyli jak Jezus modlił się do Ojca, to mówił sam do siebie? :D

A na serio, to tego typu herezja już była kiedyś głoszona, ale chyba powraca. :(

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:19
autor: PawełSz
Rembov pisze:
PawełSz pisze:
Rembov pisze:No to popatrzmy co powiedział anioł gdy narodził się Jezus:

Jak widać, jednak Chrystus jest Zbawicielem. :)

Zbawicielem jest Ojcem w ciele Jezusa , Jezus nie jest wcielonym Bogiem . Jezus to tylko tytuł Boga Ojca. To Ojciec umarł za grzechy świata w ciele Jezusa ale Jezus zawsze pozostawał człowiekiem. Jezus jest tylko narzędziem ( ciało) a Zbawicielem jest sam Bóg Ojciec.

Czyli jak Jezus modlił się do Ojca, to mówił sam do siebie? :D

A na serio, to tego typu herezja już była kiedyś głoszona, ale chyba powraca. :(


Nie bluźnij Bogu który jest Jedną Osobą NIE trzema osobami.

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:27
autor: Rembov
Nikomu nie bluźnię. Bluźnierstwem jest odzieranie Syna Bożego z bycia Bogiem i negowanie Bóstwa Ducha Bożego. Bóg objawił się w czasach Nowego Przymierza jako jeden w Trzech Osobach i pora to przyjąć.

A przy okazji odpisz na ten post: viewtopic.php?p=499818#p499818

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:36
autor: PawełSz
Rembov pisze:Nikomu nie bluźnię. Bluźnierstwem jest odzieranie Syna Bożego z bycia Bogiem i negowanie Bóstwa Ducha Bożego. Bóg objawił się w czasach Nowego Przymierza jako jeden w Trzech Osobach i pora to przyjąć.

A przy okazji odpisz na ten post: viewtopic.php?p=499818#p499818


To co mówisz jest sprzeczne z całą Biblią ( Nowym i Starym Testamentem które stanowią Jedność)
" 4 Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! " Powtórzonego Prawa 6:4

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃

EHAD - oznacza Jeden NIEPODZIELNY ( a wy chrześcijanie dzielicie Boga na Trzy Osoby - Ojca , Syna i Ducha Świętego - to jest ludzki wymysł)

Komentarz Strong'a - http://biblehub.com/hebrew/259.htm
EHAD - oznacza "JEDEN" więc Jedną Osobę

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:42
autor: Rembov
PawełSz pisze:
Rembov pisze:Nikomu nie bluźnię. Bluźnierstwem jest odzieranie Syna Bożego z bycia Bogiem i negowanie Bóstwa Ducha Bożego. Bóg objawił się w czasach Nowego Przymierza jako jeden w Trzech Osobach i pora to przyjąć.

A przy okazji odpisz na ten post: viewtopic.php?p=499818#p499818


To co mówisz jest sprzeczne z całą Biblią ( Nowym i Starym Testamentem które stanowią Jedność)
" 4 Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! " Powtórzonego Prawa 6:4

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃

EHAD - oznacza Jeden NIEPODZIELNY ( a wy chrześcijanie dzielicie Boga na Trzy Osoby - Ojca , Syna i Ducha Świętego - to jest ludzki wymysł)

Może byś najpierw zapoznał się z nauczaniem o Trójcy, a potem wypowiadał na jego temat? Nie dzielimy Boga na trzy Osoby, bo Bóg, JEDEN i JEDYNY, jest w trzech Osobach. Tak się objawił w czasach Nowego Przymierza.

A co z odpowiedzią na ten post: viewtopic.php?p=499818#p499818

Re: Czy powrót Jezusa jest możliwy

: 17 maja 2016, 13:49
autor: PawełSz
Rembov pisze:
PawełSz pisze:
Rembov pisze:Nikomu nie bluźnię. Bluźnierstwem jest odzieranie Syna Bożego z bycia Bogiem i negowanie Bóstwa Ducha Bożego. Bóg objawił się w czasach Nowego Przymierza jako jeden w Trzech Osobach i pora to przyjąć.

A przy okazji odpisz na ten post: viewtopic.php?p=499818#p499818


To co mówisz jest sprzeczne z całą Biblią ( Nowym i Starym Testamentem które stanowią Jedność)
" 4 Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! " Powtórzonego Prawa 6:4

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃

EHAD - oznacza Jeden NIEPODZIELNY ( a wy chrześcijanie dzielicie Boga na Trzy Osoby - Ojca , Syna i Ducha Świętego - to jest ludzki wymysł)

Może byś najpierw zapoznał się z nauczaniem o Trójcy, a potem wypowiadał na jego temat? Nie dzielimy Boga na trzy Osoby, bo Bóg, JEDEN i JEDYNY, jest w trzech Osobach. Tak się objawił w czasach Nowego Przymierza.

A co z odpowiedzią na ten post: viewtopic.php?p=499818#p499818


Bóg nie zmienia nagle zdań i NIE mówi , teraz macie mnie czcić jako "Trójca" , Bóg jest niezmienny - Psalm 102:28 "Ale ty pozostaniesz ten sam I nie skończą się lata twoje" . Dogmat o Trójcy to pogaństwo i ja go nie przyjmę :whistle:

pytania pomoc randka