Prawdziwy Mesjasz

Ateizm, antytrynitaryzm, buddyzm, islam, itd.
PawełSz
Posty: 553
Rejestracja: 29 maja 2012, 11:13
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Polska
Gender: Male
Kontaktowanie:

Prawdziwy Mesjasz

Postautor: PawełSz » 15 maja 2016, 14:26

Prawdziwy Mesjasz

Czy Jezus jest naprawdę Mesjaszem Żydów ??

[ tłumaczenie w translatorze ]

Żydowski Mesjasz jest śmiertelny człowiek urodził się dwa śmiertelne rodziców. Jest on ani Bóg, ani człowiek rodzi się z nadprzyrodzonego lub narodziny z Dziewicy. Nie ma w Biblii, który stwierdza, że Mesjasz będzie Boga lub jak Bóg, lub że on się urodzić się z Dziewicy. Pojęcie były sprzeczne żydowskiej pojęcie Boga jest poza ludzką postać i ograniczenia. Żydzi wierzą, że tylko Bóg powinien być czczony, nie będąc jego stworzenia, nawet samego Mesjasza. Poza tym nigdzie w Biblii jest tam żadnych dziewice porodzie. Ten pomysł jest tylko Znalezione w mitologii pogańskiej, gdzie często dziewice nagie offsping bogów. Jedynym celem koncepcji narodziny z Dziewicy jest przyciągnięcie pogan do chrześcijaństwa.
Żydowski Mesjasz ma powrót Żydów do Ziemi Świętej, ale Jezus żył podczas gdy Żydzi byli tam jeszcze zanim zostali wygnani przez Rzymian. Jak może on zwrócić je do ich ziemi jeśli nadal żyli w nim?
Mesjasz jest odbudowanie świątyni jerozolimskiej, ale Jezus żył chociaż świątyni był wciąż stoi.
Biblia stwierdza, że Mesjasz będzie odkupić Izraela, ale 30 lat po śmierci Jezusa, Jerozolima została zniszczona, a Żydzi zostali wygnani przez Roman cierpieć 1900 lat prześladowań, głównie ze strony wyznawców Jezusa.
Prorocy Biblii zapowiedział, że wszystkie narody świata będzie potwierdzania i kultu jedynego prawdziwego Boga (11,9 Izajasza, 45 i 3 Sofoniasza), ale nic takiego się stało po śmierci Jezusa; w rzeczywistości, Islam develpoed i stał się religii wielu narodów, podczas gdy chrześcijaństwo rozbity na wiele sekt, które stale walczą ze sobą, i prawie dwie trzecie ludzkiego czci bożkom. Świat jest bardzo daleko od monoteizmu nawet do dnia dzisiejszego.
Mesjasz wpływ rozszerzy się do wszystkich, którzy będą czcić Boga w świątyni jerozolimskiej. Jak prorok stwierdza, "mój dom będzie domu modlitwy dla wszystkich narodów. To wyraźnie nie miało miejsce jeszcze; w związku z tym Mesjasz jeszcze nie nadszedł.
Mesjasz wpływ rozszerzy się do wszystkich, którzy będą czcić Boga w świątyni jerozolimskiej. Jak prorok stwierdza, "mój dom będzie domu modlitwy dla wszystkich narodów. To wyraźnie nie miało miejsce jeszcze; w związku z tym Mesjasz jeszcze nie nadszedł.
Nowy duch wypełni woli człowiek świata nie dłużej grzechu lub popełnienia zbrodni, zwłaszcza Żydów ( Powtórzonego Prawa 30:6, 60:21 Izajasza, Jeremiasza 50:20 i Ezechiel 36:21). Wkrótce po dniach Jezus nieznajomość Boga, nauki i filozofii wypełnione ziemi, i rozpoczęła się Dark Ages.
Czy Jezus był Bogiem, dlaczego modlić się i mówić do siebie?

Prawdziwy Mesjasz będzie panował jako król Żydów. Carrer Jezusa jako wędrowny kaznodzieja i "faith healer" trwał tylko trzy lata, aż został ukrzyżowany przez Rzymian jako wspólnej karnego bez żadnej oficjalne stanowisko lub władzy.
Jednym z głównych zadań Mesjasza jest doprowadzenie pokoju na świecie poprzez zakończenie wojny i produkcji broni (Księga Izajasza 2:4). Jeszcze chrześcijańskie narody są bardzo podobne do wojny i wojny nadal walczył do dnia dzisiejszego.
Oznaczyć 13:30 i Mateusz 4 stwierdza, że proroctwa o Mesjaszu odbędzie się podczas generowania Jezusa, ale nic nie zostało osiągnięte po 2000 lat.
Biblia Nohwere powiedzieć, że Mesjasz przyjdzie kiedyś, umrzeć i powrót w "second coming". Taka koncepcja była chrześcijańska koncepcja przeznaczona do racjonalizacji Jezusa brak funkcji w jakikolwiek sposób jako Mesjasza lub spełnienia proroctwa Biblii Hebrajskiej.
Biblia mówi, że Mesjasz będzie descened od króla Dawida. Jeśli Jezus jest "Synem Boga", jak może on być descened od króla Dawida od strony ojca?
Misjonarze nieustannie i deliberatly zakłócić znaczenie słów proroków w celu uzasadnienia swoich wniosków; na przykład hebrajska w Izajasza, "almah" oznacza "młoda kobieta", nie "Dziewica". Uczciwy chrześcijańskich uczonych teraz przyznać, to "pobożnych oszustwo", a oni tłumaczyć słowo poprawnie w "Reverse standardowej wersji" Biblii.
Jeśli podnoszenie Jezusa z martwych był tak ważne kim był wykazać, dlaczego to się wydarzyło w tajemnicy zamiast w obecności jego "tysiące wyznawców?
Jezus twierdził, że on nie zamierza zmieniać prawa Mojżesza (Matthew 5), ale on później uchylenia niektórych przepisów ustawowych, i jego zwolenników później zniesione lub zmienił prawie wszystkie z nich; na przykład chrześcijanie nadal jeść wieprzowiny i nie z okazji Jom Kippur lub Rosh Hashanna pomimo tory, co mówi. Tory ciągle mówi, że jego prawa są wieczne, i nie może być zniesione lub zmieniony.
Judaizm uważa, że Bóg jest wieczny, powyżej i poza czas. Nie może on być ur, umrzeć, cierpieć, "stał się ciałem", lub być divivded na sekcje ("ojciec, syn i Duch Święty").
Jeśli Jezus jest Mesjaszem, dlaczego nowym testamentem przyznać, że nie jeden z rabinów czas zaakceptować swoje roszczenie? Dlaczego wszyscy ludzie wykształceni i wybitnych ludzi odrzuca go?
Jeśli Jezus jest Mesjaszem, dlaczego większość jego własnych ludzi, Żydzi w tym czasie, odrzucić go, łącznie z własną rodzinę? Dlaczego jego zwolenników składa się prawie całkowicie garstka osób słabo wykształconych?
Jezus nakazał jego zwolenników kazać do Żydów, nie pogan (Matthew 10), ale jego zwolennicy nie dokładnie odwrotnie. Uważał się wyraźnie th Mesjasza tylko Żydów, ale on jest akceptowane przez obcych narodów, a nie Żydzi.
Celem Mesjasza jest doprowadzenie nas do dnia, kiedy wszyscy Żydzi będą obserwować tory i nauczyć go do całej ludzkości, kto zaakceptuje jego prawdy. Nigdzie w tory to stwierdzić, że Mesjasza zniesie to. Tory jest wieczne.
Nigdzie w tory czy to stwierdzić, że forgivness grzechów osoby można wnosić przez kogoś na śmierć. Każdy człowiek isaccountable za swoje własne grzechy i każdy człowiek musi odpokutować jego własnych grzechów przez zmianę jego sposoby i szukam przebaczenia.
1 Mateusz i Łukasz 3 dać różnych wersety Jezusa są potomkami króla Dawida przez jego ojca Józefa.
Czy Jezus był "Syn Boga", dlaczego powiedział na krzyżu, "mój Boże, mój Boże, dlaczego ty mnie opuścił ?" zamiast "Mój ojciec"?

źródło - http://www.angelfire.com/ri2/gideonbernstein/

ps. Może Jezus miał schizofrenie twierdząc , że był Bogiem ?? A może rzeczywiście nim był , jeśli był Bogiem to NIE może być mesjaszem , ponieważ mesjasz będzie śmiertelnym człowiekiem.
Yeshauh/Jezus cytuje Psalm 22:2-3 "2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? 3 Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz, I w nocy, a nie mam spokoju.
Czy Jezus sam nie umiał się zbawić ?? Może Jezus rzeczywiście zwariował i mówił trzy po trzy .


Tylko Bogu chwała :)
Powtórzonego Prawa 6:4 "4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym"
Albertus
Posty: 9382
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Albertus » 15 maja 2016, 18:27

Nie ma nic dziwnego w tym że dla żydów a szczególnie tych współczesnych nam Jezus nie jest zapowiedzianym Mesjaszem.

Żydzi,czytając w sposób literalny Pisma, upatrywali w Mesjaszu władcę w sensie politycznym który zapewni żydom panowanie polityczne nad światem.

I te oczekiwania żydów aby Mesjasz i Bóg im służyli się nie zmieniły.

Jezus jest Bogiem ale jest też prawdziwym Człowiekiem.Kto tego nie przyjmuje ten nigdy nie zrozumie faktów z Jego życia na ziemi.

To że Mesjasz będzie narodzony z dziewicy było zapowiedziane w księdze Izajasza:

(10) I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: (11) Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! (12) Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. (13) Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? (14) Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.

To że hebrajskie słowo tam użyte może oznaczać nie tylko dziewicę ale w ogóle młodą kobietę nie zmienia faktu że kilkaset lat przed Chrystusem w greckim przekładzie Pism - septuagincie przetłumaczono je właśnie jako dziewica.

Poza tym to co to byłby za nadzwyczajny znak od Boga gdyby młoda kobieta poczęła w sposób naturalny syna?

Żydzi oczekują odbudowania świątyni w formie budynku jako miejsca kultu a Jezus nam mówi że prawdziwą świątynią jest Jego ciało-
J2: (18) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? (19) Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. (20) Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? (21) On zaś mówił o świątyni swego ciała. (22) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Zatem zmartwychwstanie Chrystusa było odbudową prawdziwej Świątyni

Cały Stary Testament mówi o konieczności krwawej Ofiary za grzechy i wszystkie ofiary ze zwierząt , a w szczególności ofiara z baranka paschalnego były zapowiedzią Ofiary Chrystusa.

Żydzi nie są w stanie tego pojąć bo gdy czytają Mojżesza zasłona spoczywa na ich twarzach a odsłania się ona w Chrystusie. - 2Kor3:14

Itd. itp.


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
PawełSz
Posty: 553
Rejestracja: 29 maja 2012, 11:13
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Polska
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: PawełSz » 15 maja 2016, 21:51

Oj Albertus głupoty pleciesz - że Żydzi chcą z nas zrobić niewolników , ale Mesjasz będzie racja politykiem i przywódcą religijnym jednocześnie . Mesjasz przyniesie pokój , harmonie , pogodzi rodziny wzajemnie - taki ludzki jest mesjasz Żydów ( proroctwo wciąż się nie wypełniło ! , a Jezus jako Mesjasz pogan przygotuje miejsce na przybycie Mesjasza / Mosiash tak powiedział Majmonides). Nie wszyscy Żydzi zgadzają się co do całopaleń , ortodoxia jest - ZA , konserwatywni i liberalni - Przeciw całopaleniom. Ja akurat jestem przeciw.


Tylko Bogu chwała :)
Powtórzonego Prawa 6:4 "4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym"
Albertus
Posty: 9382
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Albertus » 15 maja 2016, 22:46

że Żydzi chcą z nas zrobić niewolników


O tym mówią otwarcie niektórzy rabini :

https://www.wprost.pl/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom

Ale ja pisałem raczej o tym że ci którzy chcą wypełnienia proroctw o Mesjaszu na sposób cielesny to tak naprawdę chcą tego aby Mesjasz i Bóg im służyli spełniając ich żądze


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Albertus
Posty: 9382
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Albertus » 15 maja 2016, 22:49

Jezus jako Mesjasz pogan przygotuje miejsce na przybycie Mesjasza / Mosiash tak powiedział Majmonides)


A to ciekawe. Nie uznajesz zatem Jezusa za Mesjasza żydów?


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Jaaqob
Posty: 591
Rejestracja: 02 lis 2014, 00:02
wyznanie: Brak_denominacji
Gender: None specified
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Jaaqob » 15 maja 2016, 23:00

Albertus pisze:I te oczekiwania żydów aby Mesjasz i Bóg im służyli się nie zmieniły.


Biblijni żydzi zdawali sobie sprawę, że na barkach mesjasza spocznie władza królewska:

"Gdy się dopełnią twoje dni i będziesz musiał spocząć ze swymi praojcami ja wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza; i utwierdzę jego królestwo. To on zbuduje dom dla mego imienia, ja zaś utwierdzę tron jego królestwa po czas niezmierzony. Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem. Gdy popełni zło, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów Adama. I nie opuści go moja lojalna życzliwość, jak ją oddaliłem od Saula, którego oddaliłem ze względu na ciebie. A twój dom i twoje królestwo okażą się trwałe przed twoim obliczem po czas niezmierzony; twój tron utwierdzony zostanie po czas niezmierzony.” (2 Samuela 7:12-16)

"5 Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju." (Izajasza 9:5)

Zresztą - co tu dużo mówić:

"(6) Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?" (Dzieje 1:6) - Jezus nie zaprzeczył, że jest to właściwa nadzieja chrześcijaństwa, lecz wyjaśnił, że określenie czasu, w którym tak się stanie nie jest sprawą Apostołów.

Paweł powiedział, że "z powodu tej samej nadziei jaką żyje Izrael noszę kajdany" (Dzieje 28:20). Oczywiście chrzesicjanie zdawali sobie sprawę, że ta wspaniała nadzieja, związana z obietnicami danymi Abrahamowi, Dawidowi... urzeczywistni się dopiero, kiedy Chrystus przyjdzie po raz drugi... (Dzieje 26:6)


Albertus
Posty: 9382
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Albertus » 16 maja 2016, 06:27

Chrystus już jest królem i Jego Królestwo w pełni objawi się światu po Jego chwalebnym powrocie.

Ale niejako władza polityczna gdyż Chrystus jest ponad wszelką władzą a Jego królestwo nie jest z tego świata.


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Awatar użytkownika
KAAN
Posty: 19324
Rejestracja: 12 sty 2008, 11:49
wyznanie: Kościół Wolnych Chrześcijan
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: KAAN » 16 maja 2016, 10:47

PawełSz pisze:Prawdziwy Mesjasz
Czy Jezus jest naprawdę Mesjaszem Żydów ??.. .
Tak był i jest, wszystkie sprawy poruszone w tekście który zamieściłeś są fałszywie przedstawione i wynikają z nieznajomości Biblii i faktów. Wystarczy przeczytać prorocze księgi ST; jest przepowiedziane że narodzi się w Betlejem, z dziewicy, będzie Bogiem i człowiekiem, będzie prorokiem, będzie ukrzyżowany a jego ranami zostaniemy uleczeni. Będzie taki czas że ten, który narodził się w domu Dawida będzie królował w Izraelu i to jest wyraźnie pokazane w proroctwach, ten czas jeszcze nie nadszedł, bo nieposłuszeństwo Izraela spowodowało kolejny czas sądu i dyscyplinowania. Obecny Izrael jest bezbożny, daleki od łaski Bożej, niewielka liczba nawraca się do Boga Wszechmogącego. To pokolenie odstępców musi zginąć jak zginęli wszyscy w czasie wędrówki na pustyni. Jednak resztka z Izraela będzie nawrócona;

List do Rzymian 9:27 A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie;

List do Rzymian 11:26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.

Jeśli nie nawrócisz się do Pana Jezusa nie możesz odziedziczyć Królestwa.

Dzieje Apostolskie 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.


Albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił.
PawełSz
Posty: 553
Rejestracja: 29 maja 2012, 11:13
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Polska
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: PawełSz » 16 maja 2016, 12:35

Albertus pisze:
że Żydzi chcą z nas zrobić niewolników


O tym mówią otwarcie niektórzy rabini :

https://www.wprost.pl/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom

Ale ja pisałem raczej o tym że ci którzy chcą wypełnienia proroctw o Mesjaszu na sposób cielesny to tak naprawdę chcą tego aby Mesjasz i Bóg im służyli spełniając ich żądze


Rabin ortodoxyjny rasista - zdarzaja się tacy fanatycy we wszystkich religiach :O :O :O


Tylko Bogu chwała :)
Powtórzonego Prawa 6:4 "4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym"
Albertus
Posty: 9382
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Albertus » 16 maja 2016, 15:56

Rabin ortodoxyjny rasista - zdarzaja się tacy fanatycy we wszystkich religiach


Tylko że to nie jest jakiś tam sobie rabin ale przywódca partii współtworzącej rząd Izraela, reprezentującej dużą część, mieszkających w Izraelu, religijnych żydów.

Ale jeśli uważasz że jego pogląd nie jest reprezentatywny dla religii żydowskiej to napisz - jakie są te tradycyjne poglądy żydowskie w kwestii gojów i ich losu po przyjściu oczekiwanego przez żydów mesjasza?


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Albertus
Posty: 9382
Rejestracja: 02 kwie 2008, 20:28
wyznanie: Kościół Katolicki
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Albertus » 16 maja 2016, 16:02

List do Rzymian 9:27 A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie;


Tak.

Niestety większość żydów nie przyjęła Jezusa jako Mesjasza.

Jednak reszta Go przyjęła i z niej powstał Kościół.Poganie - nasi fizyczni przodkowie przyłączyli się do tej reszty Izraela tworzącej Kościół.

I jest zapowiedź w Piśmie że kiedyś cały Izrael nawróci się , przyłączy do tej Reszty i zostanie zbawiony.


2Kor7:(1) Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Samolub » 16 maja 2016, 18:13

Czemu PawelSz jest zaliczony do Chrzescijan skoro deklaruje się jako judaista (wpisy)


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam
Lovemyworld
Posty: 200
Rejestracja: 04 maja 2016, 14:59
wyznanie: Agnostyk
Lokalizacja: Sevilla, Andalucia
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Lovemyworld » 19 maja 2016, 19:38

PawełSz, nie mógłbyś się bardziej wysilić z tym tłumaczeniem? A nie na "kopiuj wklej" z tg. Cuężko jest cokolwiek zrozumieć, a przez to prowadzić dyskusję.


El qué lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Amistades qué son ciertas, nadie las puede turbar.
-citas de Miguel de Cervantes.
PawełSz
Posty: 553
Rejestracja: 29 maja 2012, 11:13
wyznanie: nie chce podawać
Lokalizacja: Polska
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: PawełSz » 21 maja 2016, 00:21

Lovemyworld pisze:PawełSz, nie mógłbyś się bardziej wysilić z tym tłumaczeniem? A nie na "kopiuj wklej" z tg. Cuężko jest cokolwiek zrozumieć, a przez to prowadzić dyskusję.


a co ty po angielsku czytać nie umiesz , masz linka tam , nie !


Tylko Bogu chwała :)
Powtórzonego Prawa 6:4 "4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym"
Awatar użytkownika
Samolub
Posty: 4751
Rejestracja: 12 wrz 2015, 22:28
wyznanie: Protestant
Lokalizacja: Loch Ness
Gender: Male
Kontaktowanie:

Re: Prawdziwy Mesjasz

Postautor: Samolub » 21 maja 2016, 00:30

PawełSz jak Żyd znajacy ST może dalej nie wierzyć że Chrystus to Syn Boży, skoro Stary Testament przepowiada że wiara będzie poza Izraelem a Zydzi w większości odrzuca prawdziwego Mesjasza i nie będą chcieli widzieć że on przyszedl z powodu odstepstwa...

Więc retoryka judaizmu jest po prostu tylko wypełnieniem Starego Testamentu. A dziś bez Chrustusa i Łaski Zbawienia w Izraelu (judaizmie) nie ma i nie będzie.


Obrazek HAPPYSAD- Jałowiec
Od połowy stycznia'17 nie udzielam się na forum bojkotując działania części moderacjii (Efendi oraz Kaan'a) jeśli obie te osoby ustąpią ze swoich funkcjii na forum rozważę powrót. Spotkasz mnie na moim >blogu< zapraszam

Wróć do „Polemiki z innymi religiami i filozofiami”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości